KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Minna Reijonen, Perussuomalaiset, 15

Oma esittely

Olen ammatiltani farmaseutti ja olen töissä apteekissa. Minulla on yli 20 vuoden työkokemus terveydenhuollon alalta. Toimin useissa luottamustehtävissä. Olen Kuopion kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Olen kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Harrastan valokuvausta ja puutarhanhoitoa. Päätöksenteossa mielestäni on tärkeää avoimuus ja kriittisyys.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Minna Reijonen:

Emme voi velkaantus jatkuvasti. Velkaantumisen estämiseksi on paljon tehtävissä ja ensin on karsittava ne asiat, jotka eivät ole niin tärkeitä. On karsittava EU:n menoista. Tulee keskittyä oman maiden asioiden kuntoon saattamiseen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Minna Reijonen:

Muitakin energianlähteitä on. Ydinvoima on hyvin riskialtista energiaa. Jos ydinvoimalla tuotettua energiaa voidaan edullisesti muualta, en olisi innokkaasti kannattamassa lisäydinvoimaa Suomeen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Minna Reijonen:

Näistä vaihtoehdoista turve on mielestäni parhain vaihtoehto ja siitä ei tule luopua.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Minna Reijonen:

Byrokratiaa on vara karsia, mutta ei nimenomaan ihmisiä hoivaavia käsiä ole varaa karsia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Minna Reijonen:

Opiskellaan niitä kieliä, mitä tarvitaan. Mielestäni vaihtoehtoisesti voisi opiskella esimerkiksi venäjää. Venäjän kieltä tarvitaan tulevaisuudessa vieläkin enemmän.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Minna Reijonen:

Jokainen voi omilla varoilla toki tehdä mitä haluaa, mutta perushoivapalvelut täytyy olla yhteiskunnan takaamia ja tasapuolia.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Minna Reijonen:

Mielestäni ravintoloiden aukioloajat eivät voi laajentua varsinkaan läpi yön auki oleviksi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Minna Reijonen:

Miksi pitäisi vähentää? Pakkokeinot eivät ole asiallisia. Jso kuntia yhdistetään, pitäisi hallinnon keventyä. Tosiasiassa kuntaliitoksien irtisanomissuoja voi olla kymmenien vuosien pituinen, eli hallinto ei kuitenkaan kevene. Sitävastoin palvelut voivat kuntalaisilta karata. Pakkoliitoksissa ei varmasti yhteishenki olisi kunnissa kovinkaan korkealla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Minna Reijonen:

Jos jokin asia on sovittu, niin se on sovittu. Mielestäni olemassa olevia etuja ei tulisi huonontaa, vaan miettiä toisenlaisia ratkaisuja, esimerkiksi verohelpotuksia työnantajille työntekijöiden palkkaamiseen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Minna Reijonen:

On tärkeää, että haja-asutusalueet pysyvät asuttuina.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Minna Reijonen:

Tärkeimpiä ovat julkiset palvelut ja taata niiden saatavuus. Toki rinnalla voi olla yksityisiä palveluita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Minna Reijonen:

Varmasti asialla on puolensa. Toki, jos kaikki vapautettaisiin, mitä siitä voisi seurata. Samalla tavalla ajattelen myös taksiluvista. Varmasti asiaa on pohdittava monelta kannalta ja taksit huomioonottaen, jos tämä tulee päätöksentekoon.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Minna Reijonen:

Asiaan tulee perehtyä huolella ja selvittää tarkoin, esimerkiksi vaikutuksen eläkeasioihin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Minna Reijonen:

Todella tarvitaan tarkkaa harkintaa. En kannata Natoon menemistä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Minna Reijonen:

Ensin töitä oman maamme työttömille.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Minna Reijonen:

Jokainen ihminen on täysin samanarvoinen ihminen , riippumatta ihmisen ominaisuuksista. Minun mielestäni kuitenkin avioliitto on miehen ja naisen välinen asia.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Minna Reijonen:

Asia pitää selvittää ennen päätöksentekoa. Kuitenkin oman maamme asiat on laitettava ensin kuntoon.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Minna Reijonen:

Suurempi painoarvo sanoilla koti ja isänmaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Minna Reijonen:

Julkisia palveluita pitää olla saatavilla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Minna Reijonen:

Mielestäni julkisia palveluita on pidettävä yllä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Minna Reijonen:

Tuloeroja tulee aina olemaan. Tuloerot eivät kuitenkaan tarkoita väitteen mukaista eroa lahjakkuudessa ja ahkeruudessa. Olisi hyvä, jos pienituloisten asema parantuisi.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Minna Reijonen:

Palveluissa voidaan säästää byrokratiasta, mutta tekeviä käsiä on aina oltava.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Minna Reijonen:

Riippuu asiasta. Jos kyseessä on isojen vesistöalueiden pilaaminen, niin ei saa tehdä. Jos kyseessä on joku hyvin pieni asia ympätistön kannalta, tulee harkita.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Minna Reijonen:

Jos hanke on selvästi haitallinen, niin siitä tulee luopua. On selvitettävä vaikutujkset esim. ihmisiin. Nykyisin on esimerkiksi tuulivoiman osalta hyvin erikoista, että jos lähiasukas asuu 500 metrin päässä tuulimyllystä, niin voi olla eriarvoisessa asemassa. Jos myllyja on ryhmässä 10, niin vaikutustenarviointi on tehtävä. Jos myllyjä on ryhmässä vaikka viisi, niin ei tarvita selvityksiä
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset