KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Pasi Paananen, Perussuomalaiset, 14

Oma esittely

Olen perheellinen kristitty mies, kolmen lapsen isä. Koulutukseltani olen YTM ja insinööri. Toimin pienessä ICT-yhtiössä laatupäällikkönä ja yhtiön hallituksen jäsenenä. Minulle tärkeitä teemoja ovat vapaus, toimeentulo ja välittäminen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Pasi Paananen:

Verojen korotuksilla ei saada enää aikaiseksi valtion ja kuntien tulojen merkittävää lisää, vaan verotuksen kiristämisellä on kielteinen vaikutus talouselämään mm. kulutuksen vähenemisen kautta. Lisäksi korkea verotus lisää veronkiertoa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Pasi Paananen:

Suomessa pitää kannustaa energian paikalliseen pientuotantoon ensisijaisesti ja sen rinnalla varmistaa riittävällä ydinvoimalla energiaomavaraisuus.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Pasi Paananen:

Turpeen käyttöä pitää maassamme lisätä merkittävästi energian tuotannossa. Tähän tarvitaan verotuksen ja tukipolitiikan uudistusta siten, että tuet eivät vääristä energialähteiden valintaa ja markkinoita. Turve on kotimaista energiaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Pasi Paananen:

Suomen julkinen sektori on noin 60 % kansantaloudesta, mikä on liian suuri osuus. Tämä näkyy julkisen talouden alijäämänä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Pasi Paananen:

Ruotsi valinnaiseksi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Pasi Paananen:

Vapaa valinta ja kansalaisen vastuu valinnoistaan pitää säilyttää, eikä lisätä sääntelyä muutenkin jäykillä työmarkkinoilla. Markkinat hinnoittelevat ja allokoivat parhaiten resursseja.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Pasi Paananen:

Jos ihmisellä on varallisuutta hän voi vapaasta tahdostaan käyttää sitä hoivapalveluiden kustantamiseen. Kysymyksessä ei selviä kuka tekee päätöksen, vain asiakas tai hänen edunvalvojansa voivat tehdä omaisuutta koskevia päätöksiä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Pasi Paananen:

Nykyiset aukioloajat ovat mielestäni riittävät.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Pasi Paananen:

Pakkoliitoksia ei pidä tehdä, vaikka kuntien määrää mielestäni tuleekin vähentää. Uskon vapaaehtoisten liitosten kautta saavutettavan riittävän hyvän tuloksen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Pasi Paananen:

Ainoastaan siinä tapauksessa, jos sekä työntekijä että työnantaja suostuvat tähän.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Pasi Paananen:

Yksityisistä terveyspalveluista on hyötyä silloin, kun niitä tarjotaan alemmilla kustannuksilla ja tehokkaammin toteutettuina. Pitää säilyttää mahdollisuus valita yksityisen ja julkisen palvelun välillä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Pasi Paananen:

Lähipalvelut pitää voida turvata kunnallisella päätöksenteolla. Lähidemokratian etuna on, että paikalliset tarpeet tunnetaan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Pasi Paananen:

Kilpailu takaa parhaat palvelut ja markkinahinnat ovat matalammat kuin säännöstellyillä markkinoilla. Kilpailu takaa parhaan resurssien kohdennuksen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Pasi Paananen:

EU on liian kalllis, eikä tavaroiden vapaa liikkuvuus ole toteutunut. Miksi maksaa ko unionista, kun mm. autovero, päästökauppa tai rikkidirektiivi luovat selkeitä haittoja meidän ulkomaankaupallemme ja kustannuksia kansalaisille?

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Pasi Paananen:

Tällainen vero on pelkkä haitta niin kauan, kuin se ei ole maailmanlaajuinen. Lisää veroja, merkitsee vain pelkkää haittaa ja kustannuksia talouselämällemme.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Pasi Paananen:

Uskottava oma puolustus, puolustusmäärärahojen korotus vähintään 150 miljoonalla eurolla pikaisesti, yleiseen asevelvollisuuteen perustuva armeija ovat meidän valttimme tässä sotien ja kriisien ajassa. Ei Natoa tarvita täällä, mutta puolustusyhteistyötä esimerkiksi Ruotsin kanssa kyllä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Pasi Paananen:

Vähintään 150 miljoonaa euroa lisää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Pasi Paananen:

Työperäinen maahanmuutto tuo tarvittavia resursseja talouselämäämme.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Pasi Paananen:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen sopimus, johon voidaan haluttaessa pyytää Jumalan siunaus seurakunnassa. Lapsella on oikeus isään ja äitiin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Pasi Paananen:

Kuntien taloudellinen kantokyky ja työllisyystilanteet eivät Itä-Suomessa mahdollista ko keskusten perustamista.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Pasi Paananen:

Koti on yhteiskunnan perusyksikkö, jonka kasvatustehtävää kannattaa yhteiskunnan tukea. Koti ja siellä annettava henkinen ja hengellinen kasvatus antavat lapsille ja nuorille turvan, joka kantaa aikuisuuteen. Suomi on hyvä maa, sitä kannattaa puolustaa. Yhteiskunnan eheys riippuu näistä konservatiivisista arvoista ja niiden toteuttamisesta maassamme.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Pasi Paananen:

Ainoastaan silloin kun voidaan osoittaa, että yksityinen kykenee tuottamaan samanlaatuisen palvelun alemmilla kustannuksilla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Pasi Paananen:

Ei enää verojen korotuksia liian suuren julkisen sektorin rahoittamiseen. Mieluummin pienennetään EU nettojäsenmaksuamme, leikataan kehitysapuvaroista ja poistetaan työllistymistä estäviä tuloloukkuja yrittämisen ja työntekemisen välistä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Pasi Paananen:

Suuria tuloja on mahdollista saada onnistuneella liiketoiminnalla, eikä niitä pidä verottaa kohtuuttomasti. Jokaisella yksilöllä on oikeus tavoitella hyvää elämää ja menestystä oman kyvykkyytensä puitteissa. Yhteiskunnan tehtävä on varmistaa mahdollisuuksien tasa-arvo jokaiselle.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Pasi Paananen:

Nykyisen kaltaisia palveluita voidaan osittain tuottaa alemmin kustannuksin yksityisten yritysten toimesta. Lisäksi sosiaaliturvan uudistamista pitää harkita siten, että otetaan käyttöön tilimalli, jolla poistetaan yksilöiden toimeentuloon liittyvät esteet siirtyä yritystoiminnan ja työntekemisen välillä. Tilimalli tulisi halvemmaksi kuin nykyiset monimutkaiset työttömyys ja sosiaaliturvaan liittyvät järjestelmät. Palvelut voidaan säilyttää, mutta järjestelmiä pitää muuttaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Pasi Paananen:

Suomen ja EU:n pitää luopua päästökauppajärjestelmästä, kunnes koko maailma on siinä mukana. Rikkidirektiivin rikkiraja pitää muuttaa samaksi kaikille merille.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Pasi Paananen:

Ympäristövaikutusten arviointi on jo tätä päivää Suomessa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset