KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Pentti Oinonen, Perussuomalaiset, 13

Oma esittely

Olen toisen kauden kansanedustaja Kuopiosta. Tarkemmin opit minut ja toimintatapani tuntemaan, käymällä kotisivuillani osoitteessa www.penttioinonen.fi Olen syntynyt Pohjois-Karjalassa Kontiolahden kunnassa pienviljelijä-perheeseen, josta muutin 15-vuotiaana työn ja koulutuksen perässä Tampereelle. Minut valittiin eduskuntaan vuoden 2007 vaaleissa Pohjois-Savon vaalipiiristä. Ensimmäisellä istuntokaudella toimin maa- ja metsätalous-, sekä liikennevaliokunnassa. Tällä istuntokaudella olen puolustusvaliokunnan ja poliisiasiain neuvottelukunnan jäsen. Koulutukseltani olen koneistaja/urheiluhieroja. Perheeseeni kuuluu vaimo ja neljä aikuista poikaa. Harrastan metsästystä sekä kalastusta. Kunnallispolitiikassa olen ollut mukana Rautavaaran kunnanhallituksessa ja valtuustossa vaaleista 2000 lähtien vuoteen 2009, jolloin muutin Kuopioon. Tulevissa 2015 eduskuntavaaleissa olen ehdokkaana Savo-Karjalan vaalipiirissä, joten myös Pohjois-Karjalaisilla on mahdollisuus äänestää minua.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Pentti Oinonen:

Velkaantuminen on saatava kuriin, kuitenkaan leikkaamatta terveydenhuollosta tai muista peruspalveluista kuten päivähoidosta, pieneläkkeistä, koulutuksesta, maanpuolustuksesta, poliisitoimesta tai rajavartiostosta. Leikkauksia saadaan esimerkiksi vähentämällä turhaa byrokratiaa sekä maahanmuuton ja kehitysavun kustannuksista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Pentti Oinonen:

Työmies on palkkansa ansainnut. Veroja maksetaan jo nykyisin liikaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Pentti Oinonen:

Kannatan uusiutuvia energialähteitä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Pentti Oinonen:

Vain kivihiilen tuonnista. Mikäli uusiutuvilla energiamuodoilla saadaan tarpeeksi ylös, silloin voidaan luopua vähitellen myös maakaasusta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Pentti Oinonen:

Byrokratiaa byrokratian perään sekä päällekkäisyyttä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Pentti Oinonen:

Ruotsin kielen opiskelun pakollisuudelle ei ole mitään painavia perusteita. Jatkuvasti kansainvälistyvässä maailmassa jokaisella tulisi olla mahdollisuus opiskella vapaavalintaisesti niitä kieliä, joita itse kokee hyödylliseksi omassa tulevaisuudessaan tai työelämässään.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Pentti Oinonen:

Kuitenkin niin, ettei työntekijää velvoiteta esimerkiksi liian pitkille ja aikaa vieville työmatkoille. Myös lasten päivähoito otettava työn vastaanottamisessa huomioon.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Pentti Oinonen:

Kaikilla Suomen kansalaisilla tulee olla oikeus turvattuun hoitoon riippumatta varallisuudesta.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Pentti Oinonen:

Mielestäni ravintoloiden aukioloajat ovat riittäviä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Pentti Oinonen:

Ihmisten tarpeet ja palvelut huomioitava ensin, sitten vasta kuntaliitokset.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Pentti Oinonen:

Käypä palkkataso turvattava, mutta jos työnantaja ja työntekijät pääsevät palkkatasosta sopimukseen, niin harkitsemisen arvoinen asia. (ilman työnantajia ei ole myöskään työtä)

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Pentti Oinonen:

Maaseudusta ei saa tulla suurpetojen reservaatti. Kansalaisilla oltava valinnanvapaus asuinpaikastaan.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Pentti Oinonen:

Lähtökohtana pitäisi mielestäni olla se, että julkisen sektorin tulisi ensisijaisesti tarjota kansalaisten terveydenhuolto, vieläpä kohtuullisessa ajassa. Yksityinen toimii hyvänä vaihtoehtona julkisten terveyspalveluiden rinnalla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Pentti Oinonen:

Huonoja esimerkkejä saatu kuntaliitosten seurauksena.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Pentti Oinonen:

Ruotsista huonoja esimerkkejä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Pentti Oinonen:

Suomi maksoi vuonna 2014 lähemmäs miljardin EU- jäsenmaksuja, joista oli Suomelle mitättömän pieni hyöty. EU:n tuomat tiukat rajoitteet ja sääntelyt monissa esimerkiksi tuotantoon, päästöihin sekä yritystoimintaan liittyvissä asioissa, vievät työpaikkoja suomalaisilta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Pentti Oinonen:

Ei enää lisää turhia verovelvoitteita.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Pentti Oinonen:

Nykyinen puolueettomuus linja on hyvä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Pentti Oinonen:

Keskustan Matti Vanhasen hallituksen aikainen supistamislinja puolustusvoimien rahoitukselle on jatkunut Kataisen ja Stubbin hallitusten aikana. Vuosittainen korotustarve puolustusvoimien menoihin olisi vähintään sata miljoonaa euroa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Pentti Oinonen:

Suomessa on lähes 300 000 työtöntä, työllistetään ensiksi heidät.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Pentti Oinonen:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen. (avioliitto ei ole luotu härkäpareille)

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Pentti Oinonen:

Turvapaikanhakijoiden määrää tulisi pyrkiä vähentämään nykyisessä tiukassa taloustilanteessa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Pentti Oinonen:

Joka kuritta kasvaa se kunniatta kuolee. Arvot ja toisen kunnioittaminen alkavat olemaan nykyisin lapsilta kadoksissa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Pentti Oinonen:

Kyllä. perinteiset arvot ovat olleet kansanedustajan tehtävissäni ohjenuorana.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Pentti Oinonen:

Julkisia palveluita tulisi tehostaa entisestään ja suunnata riittävät varat niiden ylläpitämiseen. Kuntien harkittava asiaa paikkakuntakohtaisesti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Pentti Oinonen:

Mitään kansalaisille välttämättömiä palveluita ei tule leikata, mutta ei myöskään korottaa veroja. Meillä on paljon muitakin kohteita, joista voidaan leikata, kuten maahanmuutto, kehitysapu, kulttuurin/taiteen tukeminen ym.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Pentti Oinonen:

Sinänsä vähän typerä kysymys. Lähtökohta on se, että palkkoja tulisi nostaa alemmissa palkkaluokissa niin, että jokainen ihminen tulee toimeen palkkatuloillaan.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Pentti Oinonen:

Olen osittain samaa mieltä. Sosiaalietuuksia olisi varaa hieman karsia. Ihmisiä tulisi kannustaa työntekoon ja sosiaalitukien tulisi olla harkinnanvaraisia. Peruspalvelut tulee pystyä tarjoamaan kansalaisille. Kysymys on muutenkin siitä, että varat tulisi kohdentaa oikein.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Pentti Oinonen:

Ympäristövouhotusta on aivan liian paljon. Vihreiden puolueesta on tullut suomalaisille kallis puolue.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Pentti Oinonen:

Ei liian tiukkoja ympäristöluparajoituksia. Sekä turhat valitukset maksullisiksi.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset