KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Marjaana Mikkonen, Perussuomalaiset, 12

Oma esittely

Olen koulutukseltani sosionomi ja sosiaali- ja terveysalan ammatillinen opettaja. Aikaisemmalta ammatiltani olen lastenhoitaja. Olen myös pienyrittäjä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Marjaana Mikkonen:

Pienituloisimmilta ei pidä leikata. En hyväksy lapsiperheisiin, eläkekäisiin enkä pienipalkkaisiin kohdistuvia leikkauksia. Maassamme on n. miljoona ihmistä, joilla on noin tuhannen euron kuukausitulot. Liian monet pieneläkeläiset ja pienyrittäjät elävät myös alle köyhyysrajan olevilla tuloilla. Tarvitaan lisää työtä ja yrittämistä. Pienyrittäjyyden kannattavuutta tulee lisätä maassamme. Vienti on saatava vetämään.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Marjaana Mikkonen:

Työn ja yrittämisen tulee elättää. Kaikenkaikkiaan verotusta oikeudenmukaisemmasi ja isommista tuloista isommat verot. Verotuksen progressiota voidaan jyrkentää. Kannatan ylimpien ansiotuloveroluokkien korotusta. Mutta korostan vielä, että työstä saatu palkka tulee elättää ja motivoida työntekoon. Pienipalkkaisten ostovoimaa on parannettava.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Marjaana Mikkonen:

Suomen tulee lisätä omavaraisuutta sähköntuotannossa. Kannatan uusiutuvien energiamuotojen lisäämistä reilusti,mutta myös ydinvoimaa tarvitaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Marjaana Mikkonen:

Turpeen käyttöä puoltaa sen kotimaisuus. Mielestäni sitä voidaan käyttää pitempään. Turvetta voidaan hyödyntää polttamalla sitä myös uusiutuvan metsäbiomassan kanssa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Marjaana Mikkonen:

Suomessa täytyy olla vahva julkinen sektori, mutta byrokratiaa tulee vähentää ja enemmän tehoja perustyöhön. Työn tehostamista tulee parantaa siellä, missä siihen pystytään. Kotimaiset pk-yritykset voivat olla julkisen sektorin rinnalla tuottamassa palveluita. Sitä kautta saadaan myös pienille yrityksille töitä. On tärkeää, että palvelurakenteen suunnittelua ohjaa ihmisten palveluntarve ja että palvelujen saatavuus paranee ja palvelujen laatu säilyy hyvänä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Marjaana Mikkonen:

Kannatan valinnanvapautta tässä asiassa. On tärkeää,että opinnot, myös muiden kielten opiskelu, voidaan valita kiinnostuksen ja tulevaisuuden suunnitelmien mukaan. Kieliopintoihin tulee olla mahdollisuus eri puolella Suomea.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Marjaana Mikkonen:

Työnteon tulee olla kannattavaa. On tärkeää, että tukijärjestelmämme ovat työn vastaanottamista tukevia. Kun tämä asia on kunnossa, voidaan puhua tarjotun työpaikan ottamisen kiristämisestä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Marjaana Mikkonen:

Jos ihmisellä on varallisuutta, on luonnollista, että hän käyttää sitä myös omiin hoivapalveluihinsa. Yhteiskunnan tulee huolehtia ennenkaikkea vähävaraisten ihmisten hoitamisesta. On tärkeää, että kaikilla maamme ikäihmisillä on mahdollisuus hyvään ja laadukkaaseen hoitoon.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Marjaana Mikkonen:

Mielestäni ravintolayrittäjien tulee saada itse päättää aukioloajoistaan. Tarvitsemme yrittäjyyttä tukevia toimenpiteitä, eikä yritystoimintaa heikentäviä rajoituksia. Olen sitä mieltä, että alkoholisairauksien ja kuolemien ehkäisy ei ole tästä kiinni. Tarvitaan laajaa yhteiskunnallista pohdintaa niiden vähentämiseen. Kannatan myös poliisien määrän lisäämistä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Marjaana Mikkonen:

En hyväksy kuntien pakkoliitoksia. Kuntien tulee itse saada päättää liittymisestä. Pienille kunnille tulee antaa elinvoimaa, ei kuoliniskuja. Kuntien määrää voidaan vähentää antamalla suosituksia ja antamalla kunnille oikeus päättää asiasta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Marjaana Mikkonen:

Lisää työpaikkoja saadaan, kun etenkin pk- yritysten työllistämistä helpotetaan ja pienennetään työlistämiskuluja. Lisäksi on tarpeen nostaa arvonlisäveron määrätytymisrajaa reilusti. Palkansaajien ostovoima tulisi olla hyvä, että saadaan raha kiertoon. Yrittämistä ja työtä tarvitaan talouden elvyttämiseen, joten on tärkeää pohtia laajasti keinoja näiden kannattavuuden lisäämiseen. Yrittäminen tulee saada maassamme muilla keinoin kannattavaksi kuin työntekijöiden tilannetta heikentämällä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Marjaana Mikkonen:

Koko maamme on asumiskelpoinen ja asumisen, elämisen ja yrittämisen mahdollisuudet tulee olla koko maassa. Peräänkuulutan elinvoimaa maaseudulle ja pieniin kyliin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Marjaana Mikkonen:

Julkinen sektori tulee olla vahva ja kotimaiset yksityiset yritykset voivat olla rinnalla tuottamassa palveluita. On tärkeää kehittää uusia ja innovatiivisia palvelujen tuottamismalleja. Pienten ja paikallisten yksityisten palvelujen tuottajien mahdollisuutta pärjätä kilpailutilanteessa tulee parantaa. Mielestäni tulisi kehittää erilaisia tapoja palvelujen viemiseen ihmisten luo.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Marjaana Mikkonen:

Kunnilla tulee olla mahdollisuus sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen. Kunnilla tulee olla mahdollisuus myös tarjota palveluita yhteistyössä toisten kuntien kanssa. Kuntalaisten tarpeita tulee korostaa ja ihmisten tulee saada palvelut läheltä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Marjaana Mikkonen:

Yritystoiminnan esteitä ei valtio saa luoda rajoituksilla, mutta tässä kohtaa säännöstely on paikallaan. Asiakkaiden turvallisuus on tärkeää. Mutta nykyisiä säädöksiä voitaisiin lieventää.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Marjaana Mikkonen:

Suomi on ollut EU:ssa "mallioppilaana" toteuttamassa direktiivejä etunenässä. Tästä on ollut paljonkin haittaa Suomelle. Oman maan erityispiirteitä tulee korostaa EU:ssa. Lisäksi haittaa tuovat pakotteisiin osallistumisen pakko. Yhteinen valuutta on etenkin haittatekijä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Marjaana Mikkonen:

En kannata liittymistä Natoon, mutta maailman tilanteiden muuttuessa asiaa tulee tarkastella ja kansan ääntä tulee tässäkin asiassa kuunnella.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Marjaana Mikkonen:

Suomi tarvitsee uskottavan puolustuksen. Se on jokaisen itsenäisen maan kunnia-asia.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Marjaana Mikkonen:

Työtä ensin oman maan kansalaisille.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Marjaana Mikkonen:

Kunnioitan ihmisyyttä. Kaikki ihmiset ovat mielestäni saman arvoisia sukupuoliseen suuntautuneisuuteen, kanssallisuuteen tai uskontoon katsomatta. En tuomitse ketään. Lapsella on kuitenkin oikeus isään ja äitiin. Mielestäni sitä oikeutta ei lapselta lailla saa viedä pois.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Marjaana Mikkonen:

Riippuu taloudellisesta tilanteesta ja siitä, kuinka oman kunnan asukkaiden asiat on hoidettu. Ensin oman maan kansalaisten asiat kuntoon. Hädässä olevia toki autetaan, mutta haluan nostaa esille oman maan asukkaiden asioiden hoitamisen tärkeyden.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Marjaana Mikkonen:

Opettajilla tulee olla mahdollisuus kurin säilyttämiseen kouluissa. Tiukempi kuri ei tietenkään saa tarkoittaa simputtamista, eikä fyysistä kurittamista. Mutta opettajilla täytyy olla mahdollisuus puuttua häiritsevään käytökseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Marjaana Mikkonen:

Kyseiset arvot ovat tärkeitä ja ne ohjaavat politiikkaa siihen suuntaan, että päätöksenteossa nostetaan esille oman maan asioiden hoidon ensisijaisuus. Kunnioitan myös jokaisen vakaumusta. Välittäminen, ihmisyyden ja elämän kunnioittaminen ja heikommista huolehtiminen ovat tärkeitä arvoja. Mutta ehdottomasti tarvitaan myös työn ja yrittämisen korostamista.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Marjaana Mikkonen:

Suomalaiset yksityiset yritykset voivat olla vahvan julkisen sektorin rinnalla tuottamassa palveluja. Julkista sektoria täytyy tukea, mutta byrokratiaa tulee karsia ja toimintaa tehostaa siellä, missä sitä voidaan tehdä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Marjaana Mikkonen:

Veronkorotuksia voidaan kohdentaa suuriin tuloihin. Haittaveroja voidaan myös lisätä. Pienyritysten ja pienten tulojen verotusta tulee helpottaa. Palveluja ja sosiaalietuuksien leikkaaminen vaarantaa hyvinvointivaltiomme olemassaoloa, mutta joitakin palveluja voidaan siirtää pienille suomalaisille yrityksille. Maahamme tarvitaan työtä ja yrittämistä ja näiden kannattavuutta tulee lisätä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Marjaana Mikkonen:

Poliittinen päätöksenteko ei saa lisätä tuloeroja. Ei missään tapauksessa tule tuudittautua hyväksymään sitä, että maassamme on suuret tuloerot ja passivoitua asian suhteen. Työpaikkoja lisää. Tuloeroja on saatava pienenemään. Syrjäytymisen ehkäisyyn on panostettava, koulutuksesta ei saa leikata ja on oltava erilaisia mahdollisuuksia hankkia ammatti.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Marjaana Mikkonen:

Näin ei olisi, jos laitettaisiin rahat oman maan asioiden hoitamiseen eikä tukipaketteihin ulkomaille . Mutta toki tarvitaan innovatiivista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä palvelujärjestelmämme ja sosiaalietuusjärjestelmän kehittämiseksi. Maastamme maksetaan sosiaalietuuksia myös ulkomaalaisten perheille. Näihin tulee puuttua. Tuet oman maan kansalaisille.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Marjaana Mikkonen:

Liiallinen ympäristöasioiden korostaminen ei saa olla esteenä talouskasvulle ja työpaikkojen luomiselle. Ympäristöasioihin tulee kiinnittää huomiota, mutta ylisuojelu ja hysteria ei ole kannattavaa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Marjaana Mikkonen:

Ympäristöarvot ovat tärkeitä, mutta liiallinen luonnonsuojelu ei ole talousnäkökulmasta järkevää. Luonto tulee toki säästää ja suojella ja päätöksenteon vaikutuksia ympäristöön tulee arvioida, mutta tervettä järkeä mukaan.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset