KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jani Kolehmainen, Perussuomalaiset, 8

Oma esittely

Olen Perussuomalainen perheenisä Siilinjärveltä. Syntyisin olen Kuopiosta, josta muutimme perheen kanssa nykyiseen kotikuntaani vuonna 2008. Ammatiltani olen putkimies ja kutsumustyönäni on Suomen kansan hyvinvoinnista huolehtiminen. Perussuomalaisten tekemästä politiikasta kiinnostuin 2000-luvun alkupuolella ja 2008 kuntavaalien jälkeen olin perustamassa Siilinjärven Perussuomalaiset Ry:tä. Kunnanvaltuutettuna olen toiminut vuodesta 2012 alkaen ja olen Siilinjärven sivistyslautakunnan jäsen. Toimin aktiivisesti paikallisyhdistyksessämme, kaksi viimeistä kautta olen toiminut yhdistyksemme puheenjohtajana. Työskentelyni puolueessa ja arjessa perustuu verkostoitumiseen ja hyvään yhteistyöhön, jossa toimintaan osallistuvien henkilökohtaiset vahvuudet otetaan käyttöön.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jani Kolehmainen:

Lähtisin taittamaan Suomen velkaantumista työllisyyttä parantamalla! Tämä parannus saadaan aikaan yritysten toimintaympäristöa kehittämällä, jotta yritykset pystyisivät investoimaan toimintaansa Suomessa. Liian tiukkoja päästösopimuksia ei tule hyväksyä, mikäli niitä ei kilpailijamaat ole hyväksyneet ja ottaneet käyttöön. Tässä yksi esimerkki Suomen vientiteollisuutta liiaksi kuristavasta säädöksestä. Suomi voi hyvin vientiteollisuuden tuomilla veroeuroilla!

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jani Kolehmainen:

Verot tulee määräytyä maksukyvyn mukaan. Progressiivisella verotuksella voimme hillitä tuloerojen kasvua, joka on yksi suurimmista hyvinvointivaltiota uhkaavista tekijöistä. Tuloerojen hillitseminen ylläpitää yhteiskuntarauhaa ja antaa mahdollisuuden kaikille menestyä maassamme. Pieni- ja keskituloisilta ei voida enää yhtään nyhtää enempää, koska se tulisi näkymään sisämarkkinoittemme romahduksena.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jani Kolehmainen:

Energiatuotantomme tulee olla vahvasti kotimaisessa käsissä ja se on mahdollista tuottamalla energiamme uusiutuvin, kotimaisin menetelmin. Tälläisia ovat vesi-, jäte- ja turvevoimalat, sekä ydinenergia. Turvetuotantoa on saatava jatkaa ilman sanktioita ulkopuolisilta tahoilta esimerkkinä EU:n ilmastosopimukset. Uuden ydinvoimalan rakennustyöt tulee aloittaa mahdollisimman pikaisesti, jotta signaali toimintaympäristömme tulevaisuudesta on yrityksille myönteinen!

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jani Kolehmainen:

Kivihiilestä ja maakaasusta mielestäni meidän tulee luopua, mutta turvetuotantoa meidän tulee jopa lisätä. Turve on uusiutuva, hitaasti, mutta kuitenkin oleva kotimainen luonnonvara, eikä sen käyttöä tule rajoittaa. Energiatuotantomme on oltava vahvasti kotimaisissa käsissä, jotta toimintaympäristömme olisi suotuisa yritysten investoinneille!

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jani Kolehmainen:

Tietyiltä osin julkista sektoria voisi supistaa, muttei esimerkiksi turvallisuudesta, eikä terveydenhoidosta. Puhumattakaan lasten koulutuksesta! Virkamieskoneisto kylläkin pullistelee yli äyräiden, säädöksien ja säätelyn purkamisella, saataisiin julkiselta sektorilta aikaan säästöjä, vahingoittamatta perusturvaa kansalaisilta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jani Kolehmainen:

Englannin lisäksi tulisi olla vapaa valintainen toinen ulkomainen kieli jota opiskella. Kunnat voisivat päättää, mitä kieliä haluavat opettaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jani Kolehmainen:

Mikäli työpaikka sijaitsee inhimiollisellä etäisyydellä kotipaikkaa, eikä siis vaadi muuttoa, tulisi työ ottaa vastaan, mikäli sellaista tarjotaan. Ihmisten toimeentulon tulee perustua työstä saataviin palkkoihin ja niistä kerättyihin etuuksiin( eläkkeet, sairauseläkkeet ym.). Ansiosidonnaiset päivärahoilla turvataan lyhytaikainen toimeentulo, mutta viimeistään 500 päivän jälkeen tulisi ottaa työtä vastaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jani Kolehmainen:

Maksamme sosiaaliturvaamme koko työhistoriamme ja jos siinä sivussa saa jotakin säästöön, ei sitä tule pakoittaa käyttämään siihen mihin on muutenkin oikeutettu. Vapaaehtoisesti voi kyllä käyttää rahansa hoidon laadun parantamiseen, mutta pakkoa siitä ei tule tehdä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jani Kolehmainen:

Suomalainen holhoaminen alkoholipolitiikassa on saanut jo farssin ainekset! Alkoholipolitiikkaamme kiristämällä, olemme saaneet ihmiset pois ravintoloista, mikä aiheuttaa taas työttömyyttä. Vapauttamalla aukioloaikoja ja alentamalla alkoholiverotusta anniskeluravintoloilta, saamme aikaan työllisyyttä parantavan muutoksen ja ihmiset nauttimaan alkoholinsa valvottuihin tiloihin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jani Kolehmainen:

Kuntien määrä on nykyisellään riittävä, mikäli kunnat niin itse päättävät. Kaikkein kustannustehoikkain kuntakoko on asukasluvultaan 20000-50000, mutta pienemmätkin kunnat pystyvät tulemaan toimeen, mikäli rakenteet ovat heillä kunnossa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jani Kolehmainen:

Ei Suomeen palkkojen alennuksilla työpaikkoja luoda! Palkkamme ovat kilpailijamaittemme keskiluokkaa. Luomalla yrityksille oikeanlainen toimintaympäristö ja valvomalla, että kaikki yritykset noudattavat sovittuja työehtoja ja maksaa työehtosopimusten mukaisia palkkoja, saadaan kilpailu Suomessa reiluksi ja kannattavaksi! Silloin yritykset voivat investoida ja luoda työtä suomalaisille.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jani Kolehmainen:

Suomessa on oikeus asettua asumaan lähes minne tahansa ja siitä oikeudesta tulee pitää kiinni. Ihmisten tulee kuitenkin ymmärtää, ettei voida luoda lähipalveluita aivan syrjäisimpään paikkaan, vaan tietty asukasmäärä tulee olla, että palveluiden järjestäminen on järkevää.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jani Kolehmainen:

Samantasoiset terveyspalvelut voidaan luoda kansantaloudellisesti kannattavimmin julkisilla palveluilla. Mikäli yksityiset palvelut tulisi samanlaiseen asemaan, alkaisi maastamme valuuttapako, koska suurimmat terveyspalveluja tuottavat yritykset ovat ulkomaisessa omistuksessa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jani Kolehmainen:

Tällä tavoin turvataan kuntien mahdollisuus tarkkailla, mihin heidan rahat kuluvat terveydenhoidossa!

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jani Kolehmainen:

Taksien lisääminen ja samalla taksilupien helpompi saatavuus laskisi hintoja ja voisi vähentää merkittävästi yksityisautoilua! Selkeat pelisäännöt hintojen esilläpidosta takseissa ja riittävä valvonta, ettei niitä rikota, toisi varmasti alalle myös työpaikkoja lisää.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jani Kolehmainen:

Nykyisenlainen EU, joka hukuttaa jäsenvaltionsa erilaisiin säädöksiin ja rajoituksiin, ei kyllä tuo sitä etua mitä meille liittyessämme tarjottiin. Kannatan EU:n perusideaa, jonka tarkoituksena on turvata rauha yhdistämällä taloudelliset edut. EU:n tulee kuitenkin olla ensisijaisesti vapaakauppaliitto. Kaikki tukipaketit ja liittovaltio-puheet ovat haitaksi Suomelle ja Suomen itsenäisyydelle.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jani Kolehmainen:

Ongelmana on, että mikäli vero otettaisiin käyttöön ainoastaan osassa maailman valtioita, karkaisi osakekauppa niihin maihin, joissa tätä veroa ei ole käytössä. Erityisen ongelmallista Suomelle olisi, jos Ruotsi ei veroa ottaisi käyttöön. Se siirtäisi markkinat Helsingin pörssistä Tukholmaan ja aiheuttaisi alalle työttömyyttä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jani Kolehmainen:

Nato toisi osittain Suomelle lisää turvatakuita meitä uhkaavia vaaroja vastaan, mutta toisi niitä myös lisää. Joutuisimme todennäköisesti lähettämään taistelujoukkoja eri Nato operaatioihin ympäri maailmaa ja kustannuksiltaan Nato on nykyistä järjestelmäämme kalliimpi. Kauppasuhteet Venäjään hankaloituisi ja siitä seuraisi talousongelmia muutenkin vaikeina aikoina.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jani Kolehmainen:

Nykyisen tasoinen maanpuolustus on turvattava ja se vaatii sotilasteknologian kehittyessä enemmän määrärahoja. Puolustusvoimien kalustohankinnat tulisi tehdä kotimaisilta tuottajilta, aina kun se vaan on mahdollista. Silloin lisämäärärahat palautuisi Suomen hyvinvointiin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jani Kolehmainen:

Meillä on lähes 700 000 työtöntö maassamme. Työlupia voidaan myöntää vain niille aloille, joille ei jostain syystä ole meillä omaa tarjontaa. Muuten kaikki työpaikat tulee täyttää omilla työttömillämme, esim. uudelleen koulutuksen kautta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jani Kolehmainen:

Avioliitto perustuu ihmisten väliseen rakkauteen, eikä minulla ole sitä vastaan mitään. Adoptioprosessiin liittyvät epäselvät kohdat, esim. positiivisen syrjinnän ja adoptioiden kiintiöittämisen ehkäisy ovat minua askarruttavia asioita, jonka vuoksi kantani kyseiseen lakiin on vielä kielteinen.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jani Kolehmainen:

Kotikuntani nykyisessä taloustilanteessa, ei meillä ole varaa perustaa edes tuettuna vastaanottokeskusta. Meillä ei ole tyhjiä kiinteistöjä ja sosiaalitoimikin on täysin ylityöllistetty ja alimiehitetty.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jani Kolehmainen:

Nykyisellään kouluissa ei enää anneta edes jälki-istuntoa. Opettajien auktoriteetti kärsii, kun ei ole keinoja rangaista häirikköjä. Tunnollisten oppilaitten koulunkäynti vaikeutuu, kun oppilaat voivat käytännössä tehdä mitä huvittaa. Jälki-istunnot, tarkkailuluokat ja koulusta määräajaksi erottamiset pitää ottaa käytäntöön nykyista laajemmin, jotta koulut saadaan kaikille hyväksi työpaikaksi.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jani Kolehmainen:

Ei politiikolla oikeastaan muunlaista arvopohjaa voi ollakaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jani Kolehmainen:

Pidetään julkiset palvelut pääosin kuntien ja valtion tuottamina. tällätavoin turvataan niissä liikkuvien pääomien pysyminen kotimaassamme. Yksityisillä palveluilla voidaan täydentää kunnan niin halutessaan omia palveluitaan.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jani Kolehmainen:

Veronkorotukset tulee silloin kohdentaa niihin, keihin se vähiten vaikuttaa, eli rikkaisiin. Progressiivisen verotuksen tuominen pääomatuloihin olisi yksi keino tuossa tapauksessa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jani Kolehmainen:

Samasta työstä sama palkka! Ahkeruudesta ja lahjakkuudesta tulee palkita "järkevillä" bonuksilla. Eli käyttäisin tässä termiä "järkevät tuloerot" ovat sallittuja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jani Kolehmainen:

Kun Suomi saadaan jälleen vientivetoisesti nousuun, meillä on mahdollisuus ylläpitää nykyisen kaltainen järjestemä. Mutta rakenteita on järkevää keventää ja uudistaa, jotta meillä jäisi tulevaisuudessa enemmän varallisuutta säästöön tulevia lamoja varten. Leikkaukset ja korotukset tuleekin tehdä "hyvinä aikoina", ei silloin kun on lama.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jani Kolehmainen:

Kun perusteollisuutemme on jatkanut irtisanomisiaan. Näillä valmistaudutaan teollisuutemme siirtämiseen kokonaiskustannuskykykilpailultaan edullisempiin maihin. Olemme esittäneet teollisuuden kustannuskilpailukyvyn kohentamista lähes miljardilla eurolla vuosittain pudottamalla vihermaksut ja -verot EU:n minitasolle. Olemme esittäneet energiatiekartoista luopumista, jotta perusteollisuuden toiminta Suomessa turvattaisiin tulevaisuudessakin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jani Kolehmainen:

Mikäli haluamme pitää koko Suomen asuttuna ja ylläpitää hyvinvointivaltiotamme, pitää meidän hyväksyä se tosiasia, että kaikessa emme voi luontoa suojella. Kaivostoiminta on luontoa tuhoava ala, mutta Suomelle äärettömän tärkeä tulonlähde. Samoin metsäteollisuus. Ympäristötuhot tulee tietenkin minimoida, muttei hyvinvointivaltiomme kustannuksella.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset