KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kimmo Kivelä, Perussuomalaiset, 6

Oma esittely

Olen perussuomalainen kansanedustaja Kuopion Vehmersalmelta. Olen ahkeroinut eduskunnassa perustuslaki- ja sivistysvaliokunnissa. Täysistunnoissa olen pitänyt yli 400 puheenvuoroa. Vaaliteemani voidaan kiteyttää "kolmioon": Työ-yrittäminen-välittäminen. Ennen eduskuntatyötä palvelin lähes neljännesvuosisadan lähellä ihmisen arkea ja juhlaa papin tehtävässä. Näistä vuosista työskentelin Vehmersalmen kirkkoherrana lähes 20 vuotta sekä vaativassa asiantuntijatehtävässä asessorina Kuopion tuomiokapitulissa. Nuoruudessani osallistuin SMP:n toimintaan, toimien myös puolueen nuorisotoimitsijana vuosina 1981-84. Tuolta ajalta perintönä on heikoimmassa asemassa olevan ihmisen tinkimätön puolustaminen sekä jokaisen ihmisen ihmisarvon kunnioittaminen. Ahkera ja osaava Kimmo Kivelä uudelleen!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kimmo Kivelä:

Jatkuva velkaantuminen saattaa olla tikittävä aikapommi. Kansainvälisesti Suomi ei ole katastrofaalisen velkaantunut, mutta määrä kasvaa koko ajan. Nyt kysytään malttia ja viisautta leikkauksiin. Ei saa tehdä paniikkiratkaisuja, jotka johtavat eriarvoistumiseen ja tulevat lopulta kalliiksi. Kansan köyhdyttämistä ei tule hyväksyä valtion talouden pelastamisen nimissä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kimmo Kivelä:

Verot maksukyvyn mukaan on oikeudenmukaisuutta ja perussuomalainenlinja

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kimmo Kivelä:

Ratkaisut on tehty, nyt tarvitaan "hengähdystauko". Nuorempana vastustin ydinvoimaa jyrkästi, nykyisin tunnustan sen realiteetiksi. On kuitenkin panostettava kotimaiseen lähienergiaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kimmo Kivelä:

Kivihiili kyllä. Turve tuo työpaikkoja eikä nykyisellään ole ympäristön kuormittaja, kuten aiemmin. Lisäksi turpeen käyttöön liittyy huoltovarmuus.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kimmo Kivelä:

Vaatii tehostamista ja ennen kaikkea taloudellista kasvua. Nykyinen julkisen sektorin suhteellinen osuus BKT:stä on sen vuoksi kohtuuttoman suuri, koska yksityisen osuus on huolestuttavasti pienentynyt.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kimmo Kivelä:

Tätä asiaa perussuomalaiset on uskaltanut pitää esillä. Monipuolinen kielitaito on hyvä asia ja vallitkoon valinnanvapaus. Ruotsin osaajien taitajien määrä tuskin huolestuttavasti vähenisi, vaikka pakollisuudesta luovuttaisiin.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kimmo Kivelä:

Kohtuuttomuuksiin ei pidä mennä , tyyliin minimipalkalla ilman autoa sadan kilometrin päähän.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kimmo Kivelä:

Jos huomattavaa varallisuutta on , niin kyllä. Mutta sellainen ei saa johtaa siihen, että vanhusten hoivapalveluita rapautetaan ja vain varallisuutta omaavilla on mahdollisuudet laadukkaisiin palveluihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kimmo Kivelä:

Eiköhän nykyisinkin ravintolat saa olla melko vapaasti avoinna.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kimmo Kivelä:

pakko ei yleensä missään asiassa ole kannustava ja motivoiva tekijä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kimmo Kivelä:

Työllistämistä on helpotettava ja saatava yrittäjille kannustimia työntekijöiden palkkaamiseksi. Palkkojen polkeminen ei ole lääke, mutta kirjaukset palkkauksesta osaamisen mukaan nykyistä selvemmin.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kimmo Kivelä:

Ei ole terve kehitys se, että työpaikat keskittyvät harvoihin asutuskeskuksiin ja eläminen muodostuu ylivoimaisen kalliiksi. Suomi on maantieteellisesti laaja alue ja se on monessa mielessä rikkaus. Väestön keskittäminen voi olla myös hyvin epäinhimillistä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kimmo Kivelä:

Yksityisiä terveyspalveluita tarvitaan julkisten palveluiden ohella, mutta emme saa lähteä tielle, jossa julkiset palvelut ajetaan alas ja rahalla saa kaikkea.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kimmo Kivelä:

Palvelut on turvattava mahdollisimman lähellä. Kunnille ei saa jäädä pelkkä maksajan rooli.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kimmo Kivelä:

En kannata sääntelyä yleisesti, mutta Ruotsin esimerkki on varoittava. Suomalainen taksi , verrattain korkeasta hintatasosta huolimatta, on luotettava ja laadukas.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kimmo Kivelä:

Odotukset Suomen liittyessä EU:hun olivat suuret. Olemme menettäneet kansallista päätöksentekovaltaa ja monet järjenvastaisuudet ovat arkipäivää. Myös byrokratia on kasvanut mittavasti ja tuonut tehottomuutta sekä tyhjäkäyntiä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kimmo Kivelä:

Kuulostaa hyvältä ajatukselta, mutta on vastustettava EU-tasoisia järjestelmiä. Lopputuloksena häämöttää kokonaan EU-tasoinen verotus ja liittovaltio. Päät.etään itsenäisesti

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kimmo Kivelä:

Itsenäinen puolustus on perusta. Muistettava Paasikiven opetukset: Maantieteelle emme voi mitään.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kimmo Kivelä:

Puolustusvoimat on joutunut suurempiin leikkauksiin kuin mikään muu hallinnonala. Ne ovat olleet kohtalokkaita ja olleet myös tukahduttamassa alueiden elinvoimaisuutta. Pitää olla realisti eikä sellaista saa leimata sotakiihkoiluksi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kimmo Kivelä:

Perussuomalainen maahanmuuttopolitiikka on myös vastuullista työpolitiikkaa. Kotimainen työ ensin eikä sijaa vilunkiyrittäjille, jotka vievät rehellisen yrittäjän leivän.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kimmo Kivelä:

Näistä asioista on jo puhuttu aivan liikaa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kimmo Kivelä:

Kuri on voimakas sana, mutta opettajilla pitää olla nykyistä enemmän valtuuksia järjestyksen ylläpitoon. Se on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien yhteinen etu.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kimmo Kivelä:

Se ei ole menneisyyden haikailua tai epätervettä huraa-isänmaallisuutta. Elämää pitää suojella ja rakentaa yhteistä hyvää.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kimmo Kivelä:

suunta on ollut päinvastainen, aiemmin yksityistettyjä arvioidaan uudelleen. Yksityistämisestäkin voi tulla monopoli. Tietyillä alueilla on viisasta, että julkinen ostaa palvelut yksityisiltä. Se ei saa olla ideologinen kysymys.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kimmo Kivelä:

Ei saa muodostaa veronkorotusautomaatteja. Mietittävä, miten palveluita voitaisiin toteuttaa kustannustehokkaammin, mutta laadusta tinkimättä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kimmo Kivelä:

Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja menestystarinamme perustana on ollut myös tuloerot, jotka eivät ole olleet kansainvälisesti suuret. Ahkeruuden kannustimia ei saa kuitenkaan suitsia esim lisätöitä kohtuuttomasti verottamalla ja yrittäjiä kurittamalla

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kimmo Kivelä:

Edessämme on vaikeita kysymyksiä, esim väestön ikääntymisestä johtuen. Mutta esim lapsilisien tarveharkintaisuus saattaisi johtaa syntyvyyden vähentymiseen entisestään

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kimmo Kivelä:

Ei näitä pidä asettaa vastakkain. Uusia työpaikkoja ja kasvua voidaan luoda myös ympäristöä vähemmän kuormittaen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kimmo Kivelä:

Nykyinen ympäristöbyrokratia on usein ollut estämässä elävän elämän etenemisen. Tämän ovat lukuisat yrittäjät joutuneet kipeästi toteamaan.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset