KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Ari Kaunisaho, Perussuomalaiset, 5

Oma esittely

Olen Ari Kaunisaho, 40-vuotias puutekniikan insinööri Keitele Group Oy:n palveluksessa. Harrastan vapaa-ajalla metsästystä, kalastusta sekä raviurheilun seurantaa. Kunnallisissa luottamustehtävissä toimiminen on syventänyt näkemystä kuntataloudesta huolehtimiseen sekä opettanut yhteistyötä yli poliittisten ryhmärajojen. Eduskuntalaitoksen tärkein tehtävä on valtiontaloudesta huolehtiminen - yhtymäkohtia kuntatalouteen on; mittakaava vain on toinen. Eduskunnan toinen tärkeä tehtävä, lakien ja asetusten laatiminen, on työnä kiintoisaa. Elämääni ja arvojani on aina ohjannut pyrkimys oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen. Vaikuttaminen lainsäädäntätyöhön on minua innostava asia! Mottoni kuuluu: Politiikka kaipaa rehellistä puhetta ja avointa keskustelua. Vain siten voimme tehdä tasapuolisia ja oikeudenmukaisia päätöksiä. Muista vaaleissa arjen ahertajaa ja yhteistyön osaajaa. Ari Kaunisaho - Kelpo mies Keiteleeltä!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Ari Kaunisaho:

Velkaantumisen taittaminen on tulevaisuutemme suuria haasteita. Tämä tarkoittaa väistämättä myös palveluiden ja etuuksien leikkauksia - tai vähintäänkin palvelu- ja etuustarjonnan tiukkaa tarkastelua. Voiko palveluja tuottaa muutoinkin kuin julkista sektoria paisuttamalla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Ari Kaunisaho:

Hyvin ansaitsevien veroaste on jo nykyisinkin erittäin korkeaa tasoa. Helpoin tie olisi lisätä verotaakkaa entisestään. Verotuksessa on kuitenkin muistettava tärkeä - kannustavuuselementti. Veroratkaisuissa on oleellista bruttoveroaste. Palkkaverotuksen malttillisuus tarjoaisi mahdollisuuden kulutusverokertymän kasvattamiselle.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Ari Kaunisaho:

Olemassa olevat hankkeet on saatava (edes joskus) maaliin. Luen jo suunnitteilla olevat hankkeet "lisäydinvoimaksi". Ydinvoima on oloihimme sopivaa säätövoimaa - silloin kun energiankulutuksemme on suurinta, on sähköntuotanto ydinvoimalla perusteltua.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Ari Kaunisaho:

Meillä turve luokitellaan hitaasti uusiutuvaksi luonnonvaraksi. Turpeen käyttö energiantuotannosta herättää jossakin määrin kysymyksiä ympäristövaikutuksiin liittyen. Kuitenkin sen työllisyysvaikutusten sekä omavaraisen energiaraakapolitiikan johdosta en kannata turpeesta luopumista. Kivihiilen ja maakaasun kohdalla kysymys on tuotituotteista, niiden kohdalla tuontiriippuvuutta olisi syytä laskea ympäristöarvoihin vedoten.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Ari Kaunisaho:

Julkisen sektorin osalta emme ole eri syistä johtuen päässeet yritysmaailmasta tuttuun "tehokkuusajatteluun". Esimerkiksi kuntaliitoksien vaikutusta julkisen sektorin kaventumiseen olisi syytä tarkastella varsin kriittisesti.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Ari Kaunisaho:

Perussuomalaisen kuuluu kannattaa vapaaehtoisuutta kieltenopiskelussa. Itä-Suomessa pakollinen ruotsi vie pohjaa vaikkapa paikallisesti tärkeältä venäjän opiskelulta. Tässäkin asiassa on kuitenkin maltti valttia. Pienten pitäjien opetussunnitelmiin on vaikea löytää resursseja mikäli kielet olisivat "vapaaehtoisia". Muistan lukeneeni kouluaikoinani ruotsia suurella halulla. Kiitos siitä kuuluu päteville ruotsinkielen opettajille - vapaaehtoisuuden vastapainona olisi ryhmäkokojen sirpaloituminen.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Ari Kaunisaho:

Tämä tarkoittaisi myös sitä, että TE-keskuksissa tehtävä yhteistyö työantajien kanssa olisi tiiviimpää. Näin saataisiin työt ja työntekijät kohtaamaan paremmin. Pohjois-Savossa suunta oli jo hyvä - mutta pahoin pelkään viimeisimpiä tietoja TE-keskusten rahoituksen kiristymisistä. Tarjotun työpaikan on siten oltava sellainen, että voidaan kohtuudella olettaa työntekijän suoriutuvan tarjotuista työtehtävistä. Perusteltua kieltäytymistä ei saa seurata karenssi. Sellaisen koen nöyryyttämiseksi.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Ari Kaunisaho:

Erikoisesti muotoiltu kysymys. Rahalla (eläkkeellä, säästöillä) hoivapalveluita kaiketi tänään kustannetaan. Varallisuudenhoidosta päättää henkilö suvereenisti tai toisin erin edunvalvoja. Hoivapalvelujen tarjoajat eivät saa omata panttilainaajan valtuuksia.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Ari Kaunisaho:

Hyvä periaate olisi aukioloaikojen nykyistä laajempi vapauttaminen. Olen toki rehellisen skeptinen - ja ymmärränkin luvanmyöntäjien suhtaumisen nykyisin. Suomalainen alkoholikultuuri ei juuri salli nykyistä suurempia vapauksia. Nykyisten "vapauksien" kanssa olemme ongelmissa..

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Ari Kaunisaho:

Kunnallinen itsehallinto on vapaan demokratiajärjestyksemme kulmakiviä. Kuntia voidaan sanoa olevan liikaa - mutta miksi kukaan ei sano, paljonko niitä kuntia pitäisi olla. Kuntatalous sanelee kuntaliitokset ja kuntien määrän.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Ari Kaunisaho:

Työehtosopimuksien periaate on, että niitä noudatetaan. Tämä on hyvin yleistä sivistyneessä sopimusyhteiskunnassa. Livettäessä sopimuksista pelaisimme pian jääkiekkoa ilman kypärää. Nyt on kypäräpakko, koska niin on sovittu. Säännöissä ja sopimuksissa. Eri asia on sitten neuvotella sopimuksia uudelleen - tällöinkin palkat olisivat ehdoissa sovittujen mukaisia.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Ari Kaunisaho:

Suomen pitämistä kauttaaltaan asuttuna on syytä tukea tulonsiirroin. Kuulostaisi paremmalta. Rannikkoalueiden ja seutukuntien keskuskaupunkien vauraus pohjaa hyvin pitkälti harvaanasutun Suomen väestön, nuorten ja työikäisen väen valumisesta rannikolle ja keskuskaupunkien työvoimareserviksi. Näin he tuottavat verotuloa asuinpaikkakunnilleen ja yhteiskunnalle. On kohtuullista, että syntymäpitäjät saavat hyväksensä tulonsiirtoja, jalkapallotermein puhuttaisiin kasvattarahasta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Ari Kaunisaho:

Sote-uudistus on vielä täsmentymätön. Mutta yksityistä pälveluntarjontaa lisäämällä kevennetään julkisen palvelutarjonnan ruuhkaa ja rasitusta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Ari Kaunisaho:

Sote-uudistus on vielä täsmentymätön. Harva pieni kuntaa pystyy kuitenkaan nykyiselläänkään itsenäiseen palvelutuotantoon. Päätösvaltaa on valunut täten esim. kuntayhtymiin jo aiemmin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Ari Kaunisaho:

En kaipaa juurikaan muutoksia nykyiseen tilanteeseen (en tunne taksialaa riittävän hyvin).

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Ari Kaunisaho:

EU:lla on lieveilmiönsä mutta nojaan ajattelussani läntiseen viiteyhteisöön. Se millaista raha- ja finanssipolitiikkaa EU:n tiimoilta harjoitetaan, ei ole itsellisesti EU:n vika.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Ari Kaunisaho:

Uskon tässä asiassa hallituksen ja eduskunnan harkintaan sekä tilannearvioon tuntematta itse asiaa sen tarkemmin.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Ari Kaunisaho:

Ensimmäinen askel olisi rehti selvitystyö Natojäsenyyden hyödyistä ja haitoista. Henkilökohtaisesti nostaisin tärkeäksi pohdinnan yleisen (osin valoikoivan) asevelvollisuuden ja Natojäsenyyden mahdollisesta yhdistämisestä. Keskustelussa on edettävä siten, ettei yleisestä asevelvollisuudesta luovuttaisi missään oloissa. Puolustusyhteistyössä läntisen puolustusliiton kanssa olisi tiivistämistä. Tämä kaikki olisi tehtävä omista lähtökohdista asiaa punniten ja itäistä naapuria kunnioittaen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Ari Kaunisaho:

Uskottavan maanpuolustuksen järjestäminen vaatii maanpuolustustahdon lisäksi myös rahallisia lisäpanostuksia.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Ari Kaunisaho:

Tilanteen mukaan. Mikäli on sellaisia aloja, johon ei työvoimaa muualta löydy, on luonnollista pohtia asiaa uudelleen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Ari Kaunisaho:

Lain edessä ihmisten on oltava tasa-arvoisia. En ole täysin vakuuttunut nykyisen lainsäädännön suhteen adoptio-oikeuksissa. Näin ollen en ymmärrä, että heteroparin jonottaessa adoptiota, samaa sukupuolta edustava pari purjehtisi jonon ohi. Avioliitto- ja adoptiolaki kaipaavat varmasti uudistustyötä. Tässä asiassa on lisäksi hyvä erottaa lainsäädännöinen näkökulma sekä kirkon (eri uskontokuntien) näkökulma.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Ari Kaunisaho:

Kuntapäättäjänä voisin aivan hyvin päättää myönteisesti asiassa. Todellisuus on toinen. Miten väkirikkaista oloista tänne hiljaiseen ja verraten syrjäiseen paikkaan sopeutuminen onnistuisi. Pyrin eduskuntaan. Kansanedustajana tuntuisi jännältä määrätä, että jollekin paikkakunnalle on perustettava vastaanottokeskus. Kysymyksen tarkoituksena lienee mitata ehdokkaitten suhtautumista maahanmuuttajiin. Suhtaudun maahanmuuttajiin kuten muihinkin ihmisiin - myönteisesti.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Ari Kaunisaho:

Koulun ei ole tarkoitus olla kurileiri eikä kasvatuslaitos vaan kodin ja koulun on tehtävä yhteistyötä kasvatus- ja opetustyön tiimoilta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Ari Kaunisaho:

Eräs keino keventää julkista sektoria.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Ari Kaunisaho:

Tässä kohdassa on sama vastaako "jokseenkin eri mieltä" vai "jokseenkin samaa mieltä". Kokonaisveroaste meillä on kuitenkin melkoisen tapissa, joten valitsen julkisten palvelujen tehostamisen ja palvelutarjonnan laventamisen yksityiselle tahi kolmannelle sektorille.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Ari Kaunisaho:

Ehkä kovaakin ajatella näin. Mutta suuremmista tuloista kertyvillä varotuloilla huolletaan tehokkaimmin heikommassa asemassa olevia. Suuret tuloerot - suuret tulonsiirrot. Pienet tuloerot - pienet tulonsiirrot.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Ari Kaunisaho:

Työllisyysastetta edelleen nostamalla kavennamme sosiaalietuuksiin tarvittavan tulonsiirton määrää. Ellei näin käy - on väistämätöntä, että etuuksista ja palveluista joudutaan tinkimään.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Ari Kaunisaho:

Näiden asioiden kohdalla on oltava tarkkana. Olemme saaneet Talvivaaran kaivoshankkeesta pahaa laatua olevan ennakkotapauksen. Työpaikat mitä hankkeen käynnistyessä syntyivät, tulivat varmasti tarpeeseen. Kukaan ei kuitenkaan osannut (ainakaan julkisuudessa) arvioida nyt nähdyn kaltaisia hallitsemattomia ympäristöriskejä ja vahinkoja mitä hankkeen aikana ja jälkilöylyissä on syntynyt.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Ari Kaunisaho:

Periaatteessa näin mutta osaammeko riittävässä määrin ennakoida hankkeiden riskitekijät oikeisiin mittasuhteisiin.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset