KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anssi Törmälä, Kokoomus, 124

Oma esittely

Olen Joensuusta kotoisin oleva 35-vuotias iloinen ja yhteistyökykyinen itäsuomalainen, jonka harrastuksiin kuuluu pianon soitto, uinti, hiihto, laskettelu, koiran ulkoilutus ja ruoan laitto. Olen kasvanut yrittäjäperheessä ja tottunut elämään Savo-Karjalan järvillä ja vaaroilla. Olen neljännen kauden kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen sekä sen henkilöstö- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja. Toimin kolmatta kautta ammatilesta koulutuksesta vastaavan koulutuskuntayhtymän hallituksen pöydän ääressä. Työskentelen Kontiolahden seurakunnassa varhaisnuoriso- ja nuorisotyön äärellä. Toimin myös sivutoimisesti sotilaspastorina Pohjois-Karjalan rajavartiostossa. Aiemmin olin mm. Pohjois-Karjalan prikaatissa sotilaspappina. Olen tehnyt tutkinnon teologian lisäksi myös oikeuden saralta, erityisesti ympäristöoikeus ja oikeustaloustiede kiinnostivat. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen yhdessä eri tavalla ajattelevienkin ihmisten kanssa on aina ollut intohimoni.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Anssi Törmälä:

Tosiasiat tulee tunnustaa: hyvinvointiyhteiskunta ei kestä nykyisiä palvelurakenteita ja etuuksia. Suomen tie ei saa olla Kreikan tie, emme saa elää yli varojemme. Kuitenkin leikkauksien sijaan on palvelurakenteiden muuttaminen tärkeämpää: esim. sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan saada toimintapoja ja rakenteita muuttamalla varsin helpolla erittäin merkittäviä säästöjä ilman, että on tarvetta leikkauksiin palveluiden tasossa tai määrässä, eikä etuuksiakaan tarvitse välttämättä leikata.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Anssi Törmälä:

Kenenkään palkkaverotusta ei tule kiristää, vaan päinvastoin tuloveroaste on Suomessa aivan liian korkealla tasolla, kaikilla. Progressio on jo nykyisin Suomessa erittäin kireää ja se on syönyt lisätulojen kannustavuutta, joten palkkaverotusta tulee keventää kaikilta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Anssi Törmälä:

Suomeen tulee rakentaa lisäydinvoima, josta on jo päätetty. Päätöksiä ei tule perua, koska tarvitaan ennen kaikkea lisäenergiaa korvaamaan fossiilisia energianlähteitä, kuten kivihiiltä. Mikäli tulisi uusia hakemuksia, ei kannata etukäteen lyödä kantaansa lukkoon niihin, vaan hakemukset ovat yksittäistapauksia, kuten Fennovoima -tapaus osoitti. Kuitenkin ensisijaista on suosia kaikkia energianlähteitä, joista ei tule ilmakehään päästöjä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Anssi Törmälä:

Kokonaan luopuminen ei ole realistista, mutta lähtökohtaisesti fossiilisia energian lähteitä on vähennettävä mahdollisimman paljon. Erityisesti kivihiilen käytöstä olisi päästävä eroon. Turvetta kotimaisena energian lähteenä voitaneen käyttää jossain väärin, vaikkei se ole aivan paras vaihtoehto ympäristön kannalta. Uusiutuviin energianlähteisiin on panostettava. Tärkeää on myös energiaomavaraisuus ja ottaa huomioon eri energiamuotojen työllistämisvaikutukset.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Anssi Törmälä:

Mikäli uudistuksiin ja säädösten purkuun ei olla valmiita, murenee palveluilta pohja pois, vain elinvoimainen yhteiskunta pystyy takaamaan palvelut. Pitkällä kunnallispoliittisella urallani olen oppinut, että julkisen sektorin kantokyky voidaan turvata vain palvelurakenteita uudistamalla ja tehtäviä karsimalla, esimerkiksi subjektiivinen päivähoito-oikeus on liian laaja.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Anssi Törmälä:

Kaksikielisessä maassa on oikein, että kaikki opiskelevat molempia kansalliskieliä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Anssi Törmälä:

Kaikki työ on arvokasta, eikä mielestäni voi olla mitään syitä kieltäytyä mistään työstä. Mikäli kieltäytyy töistä, vaikka sellaisen saisikin, ei voi vaatia tukeakaan. On luonnollista, ettei työtä tarvitse ottaa kaukaa kotipaikastaan, koska jokaisella on oikeus valita kotipaikkansa. Sen sijaan kotipaikkakunnallaan tulee mielestäni suostua kaikkeen työhön. On epäoikeudenmukaista, että yhteiskunnan varoista joudutaan maksamaan kieltätyjälle tukia, kun avuntarvitsevia on paljon.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Anssi Törmälä:

Itse niin tekisin, mutta mielestäni peruspalvelut kuuluvat niin köyhille kuin rikkaille, koska kaikki niistä maksavat. Kaikilla eläkeläisillä kaikilla tulee olla yhtäläiset oikeudet yhteiskunnan takaamiin peruspalveluihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Anssi Törmälä:

Suomen alkoholilainsäädännön tiukkuus on osa syyllinen siihen, että suomalaiset eivät juo, ns. eurooppalaisin tavoin, kohtuullisesti. Yhteiskunnassa kaikkea turhaa ja ei-välttämätöntä sääntelyä on vältettävä ja yritettävä poistaa tämä sääntelyä. Rajoitusten höllentäminen toisi myös lisää työtä ravintoloihin. On parempi, että ihmiset joisivat useammin ravintolassa, eivätkä kotonaan esim. Virosta tuotua alkoholia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anssi Törmälä:

Kuntien määrää tulee kiistatta vähentää, mutta ei pakolla. Kuitenkin esim. valtionosuusjärjestelmä voisi ohjata siihen suuntaan, että se suosisi suurempia ja elinvoimaisia kuntia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Anssi Törmälä:

Työyhtesopimuksia tulee noudattaa. Yhteiskuntamme perustuu sille oikeusperiaatteelle, että sopimukset pitävät. Palkkamalttia sen sijaan on järkevä noudattaa, etteivät työpaikat karkaa Suomesta. Paikallissopimisen pitäisi olla vapaampaa, tämä tukee työllisyyttä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Anssi Törmälä:

Koko Suomen asuttuna pitäminen varmistuu vain ja ainoastaan vahvojen maakuntakeskusten elinvoimalla. Sen sijaan verovaroin ei tule liikaa tukea elinvoimattomia alueita.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Anssi Törmälä:

Ihmisillä tulee olla valinnanvapaus myös terveyspalveluissa. Tämä ei kuitenkaa saa rajoittaa julkisten terveyspalveluiden kehittämistä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Anssi Törmälä:

Nykymallisena soteuudistus ei ole järkevin kuntademokratian, eikä taloudellisuudenkaan näkökulmasta. Järkevintä olisi ehkä toteuttaa maakunnalliset tuotantoalueet ja kunnat itse olisivat tilaajia, jolloin kaikki valta ei karkaisi niiden ulottumattomiin. Maakunnallisesti toteutettu soteratkaisu ei kuitenkaan saa johtaa ns. maakuntamalliin, jossa myös maakuntaliitot olisivat yhtä sotetuotantokuntayhtymän kanssa. Tämä olisi kuntien itsehallinnon vastaista.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Anssi Törmälä:

Kannatan vapaata kilpailua, kuitenkin taksien osalta täysin villi tilannekaan ei ole järkevä. Ehkä asia voitaisiin ratkaista esimerkiksi niin, että taksit tarvitsivat luvat, mutta niiden määrää ei rajoitettaisi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Anssi Törmälä:

Esimerkiksi korkotasomme on matala, myös kuuluminen läntiseen liittoumaan on ratkaisevan tärkeää. Lähtökohtaisesti Suomi ei kuitenkaan olisi kehittynyt ilman EU -jäsenyyttä. EU:ssakin on heikkoutensa: liiallinen byrokratia ja turha sääntely. Vapaa kilpailu, vapaa liikkuvuus ovat kuitenkin sellaisia asioita, joista on ollut Suomelle valtavasti hyötyä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Anssi Törmälä:

Rahoitusmarkkinavero vain estäisi talouden myönteistä kehitystä ja näin ollen se ei olisi hyvä Suomen taloudelle. Jo nyt on nähty, että tiukennukset sääntelyssä esimerkiksi asuntolainojen osalta ovat vähentäneet erityisesti nuorten mahdollisuuksia oman asunnon hankkimiseen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Anssi Törmälä:

Ensisijaista on uskottava puollustuskyky, joka perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja riittävän suureen reserviin. Tärkeämpää kuin Nato-jäsenyyden hakemisen ratkaiseminen, on taata puolustusvoimille riittävän suuret määrärahat, jotta tulevat materiaalihankinnat voidaan turvata. Nato-jäsenyyttä tukee se, että upseerit, joita ovat varsin päteviä sotilasasiantuntijoita, tukevat kyselyissä Nato-jäsenyyttä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Anssi Törmälä:

Puolustusvoimien organisaatiota hiottiin ja suorastaan mullistettiin kuluvalla vaalikaudella, mikä aiheutti myös esimerkiksi Pohjois-Karjalan prikaatin lakkauttamisen, joka ei ollut järkevä päätös ja olisin sitä vastustanut kansanedustajana. Nyt kuitenkin on yritettävä varmistaa se, että puolustus säilyy uskottavana, kun organisaatio on uudistettu, mutta se edellyttää riittäviä määrärahoja myös materiaalihankintoihin. Tämän vuoksi puollustusmäärärahoja on ehdottomasti nostettava.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Anssi Törmälä:

Tällä hetkellä maahanmuuttoa ei tarvinne lisätä, mutta jatkossa voi hyvinkin tähän olla tarvetta. Asiassa on syytä toimia ns. tilanteen mukaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Anssi Törmälä:

Lakiesitys (kansalaisaloite) on hyväksytty, pulinat pois. Uskonnollisten yhdyskuntien itsemääräämisoikeus tässä asiassa on ehdottomasti turvattava asian jatkovalmistelussa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Anssi Törmälä:

Joensuu on niin suuri kaupunki, että kaikki työ ja uudet asukkaat ovat tervetulleita. Vastaanottokeskukset ovat tärkeitä inhimillisestä näkökulmasta pakolaisten kannalta ja haluan olla ehdottomasti tukemassa sitä, että pakolaisten asema turvataan, jotka ovat vaikeassa asemassa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Anssi Törmälä:

Valitettavasti nykyisin kouluissa jopa opettajat joutuvat kokemaan fyysistä ja henkistä väkivaltaa ja sen uhkaa oppilaiden taholta, joten kuri kotona ja koulussa voisi helpottaa tätä. Lasten ja nuorten on opittava, että yhteiskunta perustuu tietyille yhteisille säännöille, joita on noudatettava.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Anssi Törmälä:

Ne ovat minullakin taustalla yhtinä tärkeinä arvoina vapauden, sivistyksen ja välittämisen lisäksi, mutta uskontoa ja politiikkaa ei saa sekoittaa toisiinsa varsinkaan argumentaatiossa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Anssi Törmälä:

Tämä ei ole itseisarvo, vaan ensisijaista on se, että palvelut on tuotettu kuntalaisten ja kansalaisten kannalta laadukkaasti ja taloudellisesti tehokkaasti. Nykyisin yksityisiin palveluntuottajiin suhtaudutaan kuitenkin liian karsaasti ja jopa epäoikeudenmukaisesti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Anssi Törmälä:

Veroaste Suomessa on jo nykyisin liian korkea ja se estää uusien työpaikkojen syntymistä. Erityisesti säästöjä löytyy rakenteista ja uusista toimintatavoista. Lisäksi on oltava valmis luopumaan jostain saavutetuista eduista, mikäli hyvinvointiyhteiskunta halutaan säilyttää.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Anssi Törmälä:

Tuloerot ovat hyväksyttäviä, mutta liian suuret tuloerot eivät, kuitenkin Suomen tuloerot ovat kohtuulliset maailmassa. Tuloerojen poistaminen johtaisi siihen, ettei ketään voitaisi palkita, eikä ahkeruus kannattaisi. Kuitenkin kaikille on taattava perustoimeentulo, minkä vuoksi Suomessa onkin jopa liiankin jyrkkä progressiivinen verotus.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Anssi Törmälä:

Mikäli uudistuksiin ja säädösten purkuun ei olla valmiita, murenee palveluilta pohja pois, vain elinvoimainen yhteiskunta pystyy takaamaan palvelut. Pitkällä kunnallispoliittisella urallani olen oppinut tämän, että julkisen sektorin kantokyky voidaan turvata vain tehtäviä karsimalla, esimerkiksi subjektiivinen päivähoito-oikeus on liian laaja.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Anssi Törmälä:

Uudet innovaatiot ympäristön suojelemiseksi voivat tukea talouskasvua. Jos ne ovat vastakkain jossain yksittäisessä hankkeessa, ei etukäteen voida sanoa, kumpi tulee asettaa ensisijaiseksi. Suomessa vastuu ympäristöstä ja sen monimuotoisuudesta kuuluu perustuslain mukaan jokaiselle. Kuitenkin myös elinkeinon vapaus ja omaisuuden suojakin ovat turvattuja.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Anssi Törmälä:

Ympäristövaikutukset tulee arvioida, mutta liian byrokraattisia järjestelmiä ja säädöksiä asiasta ei tule antaa. Edelleen korostan, että Suomessa vastuu ympäristöstä ja sen monimuotoisuudesta kuuluu perustuslain mukaan jokaiselle.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset