KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Aulikki Sihvonen, Kokoomus, 123

Oma esittely

Olen leikkaus- ja anestesiasairaanhoitaja. Työpaikkanani on Joensuussa keskussairaalan leikkausosasto, jossa olen apulaisosastonhoitajana. Kokemusta sairaanhoitajan työstä on yli 20 vuotta. Työn ohessa opiskelen terveyshallintotiedettä. Kontiolahden valtuustossa olen neljättä kautta ja 5:s kausi kunnanhallituksessa, jossa 3 kautta olen ollut varapuheenjohtaja. Maakuntahallituksessa olen ollut varapuheenjohtajana ja nyt olen maakuntavaltuuston vpj. Olen Kokoomuksen Savo-Karjalan piirin puheenjohtaja ja Kokoomuksen puoluehallituksen jäsen. Valmiuksia ja halua löytyy valtakunnan tason päättäjäksi eduskuntaan. Perheeseeni kuuluu mies ja kaksi lasta, jotka ovat jo opiskelemassa. Olen vapaaehtoinen talkoisiin ja työn tekemiseen. Nautin liikkumisesta luonnossa ja valokuvaamisesta. Sauvakävely, laskettelu ja kesämökillä puuhastelu ovat tavaramerkkejäni. Vaaliteemoja: sujuvat liikenneyhteydet ja terveydenhuoltopalvelut, avoin ja elinvoimainen Savo-Karjala sekä luonnon monet mahdollisuudet.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Aulikki Sihvonen:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Leikkauksia palveluihin ja etuuksiin voidaan tehdä, mutta leikkaukset on kohdistettava niin, että perusturva säilyy. Ihmiset voivat itsekin vaikuttaa siihen miten paljon käytetään esim. subjektiivisien oikeuksien palveluja.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Aulikki Sihvonen:

Nykyinen progressiivinen veromalli on toimiva, ei ole tarvetta muuttaa mallia. Enemmän kaipaan ennustettavuutta palkka- ja verokehityksen, jotta ne voitaisiin saada keskenään synkronoitua.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Aulikki Sihvonen:

Suomi tarvitsee monipuolisen pohjan energian tuotannolle ja tähän energian tarjontaan kuuluu myös ydinvoima. Energian tuotannossa pyrittävä omavaraisuuteen, joka tällä hetkellä ei ole mahdollista. Myös muita energiantuotannon keinoja on kehitettävä ja pyrittävä pois erityisesti runsaasti ilmastoa kuormittavasta kivihiilen käytöstä. Bioenergian osalta olisi siirryttävä puheista ja kehittämisestä jo tuotantoon, johon olisi mahdollisuuksia.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Aulikki Sihvonen:

Kivihiili on ensimmäin mistä olisi luovuttava sen ymäpäristöhaittojen vuoksi. Maakaasua varten rakennettua putkistoa ei ole tarpeen jättää heti käyttämättä ja sitä paitsi oma energiatuotantomme ei riitä vielä turvaamaan mm. teollisuuden vaatimaa energiamäärää vaan tarvitsemme tuontienergiaa. Turvetta tarvitaan edelleen energiantuotantoon yhtenä osana.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Aulikki Sihvonen:

Julkisen sektorin on paisunut suureksi, koska emme ole pystyneet tekemään rakenteellisia muutoksia vaan jokainen uudistus on joutunut turvaamaan mm. olemassa olevat virat uudessa organisaatiossa. Erityisesti julkisen sektorin valta on kasvanut eri byrokraattisten säädösten myötä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Aulikki Sihvonen:

Vaikka ruotsin kielellä on toisen virallisen kielen asema Suomeessa, ei sen käyttötarve ole joka puolella Suomea yhtä tärkeä vaan tarvetta olisi muillekin kielille. Kesksutelu ruotsin kielen pakollisuudesta pitäisi lopettaa, koska se ei vie asiaa eteen päin. Keskustelu ja päätökset olisi keskitettävä kielten opiskelun vaihtoehtojen laajentamiseen ja siihen, että alueelliseti hyödytään eri kielten opiskelusta, esim. itärajan läheisyydessä hyvötyisimme venäjän kielen opiskelusta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Aulikki Sihvonen:

Ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta. Onko tarjottu työpaikka otettava vastaan jos se ei vastaa ollenkaan koulutusta, työsuhteen kestosta ei ole tieota tai työsuhde kestää viikon tai kaksi tai työpaikka olisi toisella puolen Suomea, jossa vastaavasti ei olisi puolisolle töitä jne. Ennemminkin olisi kehitettävä sitä, että työ ja tekijä kohtaavat, työn tekeminen on kannattavampaa kuin työttömänä oleminen jne.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Aulikki Sihvonen:

Perusperiaate pitää olla, että jokainen saa hoidon varallisuudestaan huolimatta. Hoidosta ja palveluista kuten nytkin on maksettava, en kuitenkaan sitoisi hoitomaksuja varallisuuteen kunnallisella puolella.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Aulikki Sihvonen:

Pakko ei toimi tässäkään. Toivottavaa olisi, että kuntapäättäjät itse osaisivat ja haluaisivat tehdä tarvittavia muutoksia myös kuntaliitosten osalta. Aina kuntaliitos ei ole se paras ratkaisu vaan kunnan, kuntien toiminnallisuus. Kuntien määrä ei ole ratkaiseva vaan se, että ne ovat toimintakykyisiä. Kuntien määrä on toimintakykykriteereillä mitattuna on edelleen liian suuri.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Aulikki Sihvonen:

Työpaikkoja voidaan saada lisää muilla keinoilla kuin pienentämällä palkkoja. Avainasemassa ovat ammattijärjestöt, joiden kanssa pitäisi päästä parempaan vuoropuheluun: voidaanko palkkakehitys ja verotus sitoa tiettyyn tasoon joksikin aikaa, jolloin syntyy ennustettavuutta palkkakustannuksiin ja voidaan suunnitella yritysten kehittymistä. Yrittäjien aseman parantamisella saadaan enemmän aikaan kuin palkka alella, esim. koeajan pidentäminen, helpotusta palkkaamiseen ja yritysveron uudistuksella.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Aulikki Sihvonen:

Olen samaa mieltä siitä, että koko Suomen on syytä olla asuttuna, mutta alueilla on oltava luontaisia asumisen edellytyksiä, joita sitten tuetaan. Verovaroin on kuitenkin huolehdittava kunnossa oleva infra, että saadaan mahdollisuudet koko Suomen asuttamiseen, sillä jokaisella alueella on omat vahvat puolensa (luonnonvarat, koulutus, yritykset, innovaatiot, ihmiset) millä Suomi pysyy lähtee kasvuun.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Aulikki Sihvonen:

Julkiset palvelut ovat terveyspalveluissa perusta, mihin sote-uudistuskin pohjaa, mutta samalla tarvitaan yksityistä palvelua. Tarvitaan valinnanvapautta ja helppoutta sekä luotettavuutta siinä, että terveydenhuollon palvelua ja jopa vielä laadukasta, silloin kun sitä tarvitaan. Kategorinen keskustelu julkisesta tai yksityisestä palvelusta ei vie sotea eteenpäin vaan ratkaisua on haettava siitä, että palvelua on tarjolla, se on laadukasta, saan itse valita mitä käytän sekä raha seuraa käyttäjää

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Aulikki Sihvonen:

Tuottaja ei ole tärkein, vaan palvelun järjestyminen, olemassa oleminen, mahdollisuus tarpeen mukaiseen käyttöön sekä käytettävän rahan kohdentaminen. Kunnilla ei ole mahdollisuutta itse tuottaa palveluja ja siksi on haettava uusia tuottamisen muotoja ja sen myötä kuntien valta tulee pienentymään.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Aulikki Sihvonen:

Taksien kehittymistä elinkeinona estää monet muut säädökset kuin vain hinnat ja taksiluvat. Esim. maksu- ja kutsujärjestelmien maksut ovat kohtuuttomia, varsinkin harvaan asutuilla alueilla, ne tuovat sellaisen lisä kuluerän. Kannatan kuitenkin vapaata kilpailua laadussa ja luotettavuudessa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Aulikki Sihvonen:

Ei pidä mennä mukaan, koska se nostaisi rahoituksen välityksen kustannuksia.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Aulikki Sihvonen:

Nato-hakemus vaatii selkeän, yhteisen kannan. Keskustelua Nato-jäsenyydestä on jo pitkään keskusteltu tai kielletty keskustelu siitä. Olisi syytä tuoda jo päätökselle. Tavoitteena on, että Suomella on uskottava puolustus. Nykyisillä puolustusmäärärahoilla meillä ei ole uskottavaa puolustusta. Hakeminen ei vielä takaa sitä, että Suomi liittyisi tai se hyväksyttäisiin Naton jäseneksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Aulikki Sihvonen:

Puolustusvoimissa on juuri tehty isoja rakenteellisia muutoksia, mm. varuskuntia on lakkautettu, toimintoja sopeutettu muutoksiin ja henkilöstöä vähennetty, kertausharjoitusten määriä vähennetty. Nämä toimet eivät ole riittäviä, että nykyisillä määrärahoilla ylläpidettäisiin vakuuttavaa puolustuspolitiikka, uusittaisiin kalustoa tai vastattaisiin nykyteknologian haasteisiin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Aulikki Sihvonen:

Työperäinen maahanamuutto on tarpeellista, eikä sitä pidä vaikeuttaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Aulikki Sihvonen:

Kysymyksessä olisin erottanut adoption ja avioliitto-oikeuden. Adoptio-oikeus on oltava myös homo- ja lesbopareilla. Avioliitto-oikeuden osalta olisin valmis puhumaan parisuhdeoikeudesta ja -laista, jossa on samat oikeudet homo- ja lesbopareille kuin heteropareille.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Aulikki Sihvonen:

Kotikunnassani oli jo jopa kaksi vastaanottokeskusta, ennen kuin valtio teki lopettamispäätöksen niistä. Valmiutta olisi edelleen vastaanottokeksukusen ylläpitämiseen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Aulikki Sihvonen:

En usko, että kuria lisäämällä saataisiin kouluista parempia. Kuri on kovin suhteellinen käsite, eikä pelkillä määräyksillä ja rangaistuksilla tehdä koulusta parempaa. Koulusta tekee paremman se, että lapsen oppimisesta ja lapsesta ovat kiinnostuneita niin omat vanhemmat, kasvattajat kuin koulukin opettajineen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Aulikki Sihvonen:

Hieno arvopohja. Ei pahenna politiikkaakaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Aulikki Sihvonen:

Ratkaisu ei ole yksityistämisessä, vaan siinä, että jollakin on vastuu palvelun tuottamisesta. Vastuutaho (kunta, kaupunki, kuntayhtymä) itse käyttää harkintaa mikä palvelu on kannattavaa tai laadukkaampaa tuottaa kunnallisesti tai yksityisenä palveluna tai jopa kolmanne sektorin tuottamana. Tuottajaa tärkeämpänä pidän kustannustehokkuutta: mitä ja millaista palvelua käytetyllä rahalla saadaan.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Aulikki Sihvonen:

Jos kaikki hoidetaan vain taksoja tai veroja korttamalla, ollan valmiissa korotuksen kierteessä. Parempi vaihtoehto on hakea tehokkaampaa tulopohjaa, miettiä miten rakenteellisilla muutoksilla vaikutetaan asiaan ja onko kaikki etuudet sekä palvelut nykyisen järjestelmän mukaisesti tarjottava.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Aulikki Sihvonen:

Tuloerot eivät kerro lahjakkuudesta, eikä ahkeruudesta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Aulikki Sihvonen:

Yksiselitteisestä vastausta tähän ei ole, vaan monesti on tapauskohtaisesti on katsottava millaisesta ympäristö tai talousasiasta on kyse

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Aulikki Sihvonen:

Tätä tehdään koko ajan, ei ole mikään uusi asia. Enemmän harkintaa ja ajatusta sille, millainen päätös tehdään jos ympäristö- ja taloudellisetarvot asettuvat vastakkain. Ympäristölle haitallisessa hankkeessa on päätöksenteon pohjalla oltava tutkittua tietoa eikä vain tunnetta.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset