KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jukka Savolainen, Kokoomus, 122

Oma esittely

Yrittäjä

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jukka Savolainen:

Jatkuva velkaantuminen vain siirtää ongelmia eteenpäin. Ennalta ehkäisevät sosiaalipuolen ongelmat on hoidettava, niitä ongelmia ei pidä siirtää tulevaisuuteen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jukka Savolainen:

Ostovoiman pienentäminen on vaarallista yhteiskunnan kannalta

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jukka Savolainen:

Jos siirrämme energian lisätuotantoa omaa vihreään kultaamme, saamme lisää kotimaisuutta ja sen kautta varallisuutta omaan kansantalouteemme.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jukka Savolainen:

Puun käyttö energian tuotannossa tarvitsee jonkin verran turvetta. Kivihiilestä voidaan luopua, koska kivihiilen raaka-ainetta (puuta) meillä riittää.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jukka Savolainen:

Kuntien liitossopimukseen kuuluva irtisanomissääntö on purettava. Irtisanomissuoja rasittaa liikaa kuntien taloutta. Opettajia tarvitaan kun on oppilaita, hoitajia tarvitaan kun on sairaita. Keskushallinnon "suojatyöpaikat" on tarkasteltava oikean tarpeen mukaan.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jukka Savolainen:

Ikävä kyllä suomen ja ruotsin kieli ovat maailmalla pieniä kieliä. Mahdollisuus opiskella "vieraana" kielenä jotain muuta antaa lapsillemme paremman mahdollisuuden pärjätä maailmalla. Kielten opiskelua tarpeen mukaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jukka Savolainen:

Varsinkin maaseudulla matkat rajoittavat tarjotun työpaikan ottamista 80 km säteeltä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jukka Savolainen:

Kun noudatamme anniskelulakia, niin aukioloajat eivät ole ongelma. Muuten koko alkoholilaki pitäisi avata kokonaan uusiksi. Uudistusten kautta monet ongelmat kaduilta ja tuontiviinan + trokauksen kautta saataisiin kuriin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jukka Savolainen:

Kuntien taloudellinen tilanne ajaa väkisinkin kuntia liittymään yhteen. Kuopio ja siihen liitetyt/liittyneet kunnat ovat hyvä esimerkki.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jukka Savolainen:

Kyllä työstä maksan mielelläni, mutta kaikki muut ylimääräiset kulut palkan päälle pitäisi poistaa. Kyllä työntekijä on palkkansa ansainnut tehdystä työstä, mutta yrittäjänä en ymmärrä "kotiin" maksettavasta palkasta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jukka Savolainen:

Julkisten palveluiden saatavuus on turvattava myös maaseudulla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jukka Savolainen:

Perusterveyshuolto on turvattava julkisin toimenpitein.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jukka Savolainen:

Jos sote-uudistus säästää rahaa ja lisää hoidon tehokkuutta, niin isompi kokonaisuus on parempi

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jukka Savolainen:

Kilpailu on periaatteessa oikein. Jos taksit vapautetaan kokonaan, niin varsinkin maaseutukuntien taksipalvelut tulevat huononemaan. mm Ruotsissa vapauttaminen ei ole onnistunut toivotusti.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jukka Savolainen:

Suuressa mittakaavassa hyödyt ovat isommat kuin miinukset. Se miten me itse tulkitsemme EU:n asetuksia ja ohjeita vaikuttaa meidän elämään.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jukka Savolainen:

Suunnittelu ei ole huonoksi. Liittyminen ja hyväksyminen jäseneksi ovat ihan eri juttu.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jukka Savolainen:

Uskottavan puolustuksen kannalta meidän on kuitenkin luotettava viime kädessä itseemme.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jukka Savolainen:

Työperäinen maahanmuutto on kansantalouden kannalta hyväksi. Sosiaalietujen perässä muuttamista pitäisi pystyä rajoittamaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jukka Savolainen:

Lähtökohtaisesti isä ja äiti. Viimeaikaiset tapahtumat lapsikuolemien johdosta pistää miettimään onko isä ja äiti ainut lapsen elämä autuaaksi tekevä perhemalli.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jukka Savolainen:

Pienille paikkakunnille vastaanottokeskukset aiheuttavat ikävä kyllä aikamoista keskustelua. Suuriin kaupunkeihin turvapaikanhakijan kotouttaminen on helpompaa.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jukka Savolainen:

Lepsusti on väärä sana. Opettajilla pitää olla tilanteen mukaista päätäntävaltaa päivän opetuksen toteuttamiseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jukka Savolainen:

Kyllä näin on, mutta niillä kiihkoilu ja ylikorostaminen oman asian ajamiseksi ei ole aina hyväksi maallemme.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jukka Savolainen:

Kaupungeissa helpompaa ja lisää saatavuutta. Maaseudulla julkinen palvelu on ehdottoman tärkeää.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jukka Savolainen:

Veronkorotukset ovat monesti liian helppo tapa korjata tehotonta julkishallintoa

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jukka Savolainen:

Miksi kannustaa opiskelemaan jos siitä ei voi myöhemmin nauttia. Kyllä ahkeraa ihmistä pitää saada palkita. Työn pitää olla kannustavaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jukka Savolainen:

Palveluita ja etuuksia ei tarvitse välttämättä muuttaa mitenkään. Hallintoa niiden ympärillä on tehostettava.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jukka Savolainen:

Ympäristöasiat otetaan suunnitelmissa hyvin huomioon. Yksi liito-orava tai harvinainen jäkälä ei voi olla koko yhteiskunnan kehityksen jarruna.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jukka Savolainen:

Valmistelu ja valvonta pitää olla parempaa ettei toistu Talvivaaran kaltaisia ongelmia.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset