KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Markko Rothström, Kokoomus, 121

Oma esittely

Olen perheellinen, 3 lapsen isä ja yrittäjä Varkaudesta. Olen suorapuheinen, enkä kaihda sanoa mielipidettäni vaikeistakaan asioista. Mielestäni politiikka on mennyt liikaa puhumiseksi ja saivarteluksi. Vaikeistakin asioista on tehtävä päätöksiä, jotta Suomi saadaan uudestaan nousuun. Tärkeää ei ole kuka tekee, kunhan asiat tulee tehdyksi. Päättämättömyys vie Kreikan tielle.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Markko Rothström:

Velalla eläminen on lopetettava. On edesvastuutonta velkaantua ja jättää velat lapsiemme ja lastenlastemme maksettaviksi. Voiko tätä enää selvemmin sanoa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Markko Rothström:

Jos henkilö ansaitsee paljon esim. yli 15.000 e / kk on hänellä varaa maksaa kovempaa progressiota tuloistaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Markko Rothström:

Suomen täytyy pyrkiä energia omavaraiseksi ja sähkön hinta on pidettävä alhaalla niin kotitalouksille kuin teollisuudellekin. Fossiilisia polttoaineita tulee korvata uusiutuvilla ja esim. kivihiilestä tulee luopua lähes kokonaan heti kun se on mahdollista.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Markko Rothström:

Turve kotimaisena energiamuotona on säilytettävä, eikä maakaasunkaan käyttöä ole mielestäni lopetettava. Kivihiilin käyttöä tulee vähentää rajusti ja pyrkiä korvaamaan se puhtaammilla uusiutuvilla energiamuodoilla. Tuuli- ja aurinkovoimaa tulee lisätä mahdollisuuksien mukaan. Maalämpö on myös hyvä vaihtoehto uusissa rakennuksissa ja myös peruskorjauskohteissa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Markko Rothström:

Lisäksi kuntien tehtäviä tulee karsia rajusti, jotta kuntatalous saadaan myös oikenemaan.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Markko Rothström:

Kielten opiskelu on erittäin tärkeää ja valinnaisuutta kielissä tulisi lisätä. Opiskelijan tulisi voida valita ruotsin tilalle jokin muu vieras kieli, jos se vain on opetuksellisesti mahdollista. Venäjä , espanja tai esim. kiina ovat tulevaisuudessa varmasti tärkeämpiä kieliä kuin ruotsi. Englannin opiskelu tulee olla pakollista ja sitä pitää lisätä, sillä sen osaaminen on välttämätöntä globaalissa maailmassa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Markko Rothström:

Etenkin nuorille tulee luoda järjestelmä jossa sosiaalietuudet kannustavat ottamaan kaikkea työtä vastaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Markko Rothström:

Kaikille ikäihmisille tulee taata välttämättömät hoivapalvelut tulotasosta riippumatta. Jokaisella on oikeus kuitenkin ostaa tarvittavia lisäpalvelija jos katsoo niitä tarvitsevansa. Kunnallisessa hoidossa hyvätuloiset maksavat tietysti hoidosta enemmän koska maksut perustuvat tuloihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Markko Rothström:

Ravintoloita tulee kohdella tasapuolisesti siten että kaikilla olisi sama takaraja sulkemiselle. Lisäksi ihmisten ravintolakäyttäytymistä tulee ohjata aikaisemmaksi, jotta vältetään koko yön jatkuva häiriökäyttäytyminen kaupungilla.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Markko Rothström:

Kuntien määrää tulee vähentää mutta pakko on huono kannuste. Jos kunta on tehokas ja tuottaa palvelut hyvin asukkailleen niin kuntaliitos ei ole mikään itseisarvo. Kaikki tapaukset ovat erilaisia kuntien sijainnista ja palelujen tasosta riippuen. Myös tiiviimpi yhteistyö naapurikuntien kanssa on hyvä vaihtoehto.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Markko Rothström:

Minimipalkkataso täytyy turvata kaikille ihmisille, jotta ketään ei riistetä, mutta työllisyyden lisäämiseksi tulee muokata vaihtoehtoisia malleja joissa esim. palkka ja työllistämistuki/ jokin muu korvaus takaavat riittävän toimeentulon ja työllistymisen. Tällöin yritys voisi työllistää henkilön (vaikka maksaisikin alle työehtosopimusten mukaista korvausta) johonkin tuottamattomampaan työhän, mikä vähentäisi muiden työntekijöiden kiirettä ja työtaakkaa ja lisäisi työhyvinvointia.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Markko Rothström:

Valtionosuuksien tasausjärjestelmä on hyvä tapa pitää Suomi asuttuna, mutta kohtuus kuitenkin kaikessa. Jos ihminen vapaaehtoisesti muuttaa johonkin " korpeen " hänen tulee ymmärtää että kaikkia lähipalveluja ei ole saatavilla. Maalaisjärki on näissäkin asioissa tarpeen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Markko Rothström:

Tärkeää ei ole kuka palvelun tuottaa vaan se, että kaikkia saavat hyvää ja laadukasta palvelua kustannustehokkaasti.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Markko Rothström:

Jos kunta ei kykene takaamaan palveluja asukkailleen niin silloin tulee tilanteeseen puuttua myös "kovemmalla kädellä" Pääsääntöisesti on uudistus toteutettava yhteistyössä kuntien kanssa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Markko Rothström:

Taksilupia tulee myöntää enemmän, mutta nykyinen laatukontrolli ja tilausjärjestelmä on taattava. Hinnat tosin ovat alkaneet karata käsistä joten hintaylärajan säätely on hyvästä. Pimeisiin takseihin tulee soveltaa kovempia rangaistuksia esim. tekovälineen menettäminen valtiolle olisi paikallaan toistuvista rikoksista.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Markko Rothström:

On perempi olla sisällä kuin ulkona varsinkin vientiteollisuuden suhteen. Myös alhainen korkotaso hyödyttää niin kotitalouksia kuin yrityksiäkin. Haittapuolina ovat jotkut EU:sta tulevat direktiivit, jotka ovat järjettömiä ja silti Suomi pyrkii ne ratifioimaan kuuliaisena mallioppilaana.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Markko Rothström:

Jos vero on Suomen kannalta haitallinen ei siihen tule mennä mukaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Markko Rothström:

Yhteistyötä NATOn kanssa tulee lisätä. Jos tilanne Venäjällä kiristyy niin emme saa jäädä yksin, sillä historia on opettanut että Venäjä pyrkii aina tilaisuuden tullen laajentamaan reviiriään omien etujensa mukaisesti.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Markko Rothström:

Vain uskottavalla puolustuspolitiikalla voimme turvata Suomen itsenäisyyden jatkossakin. Esim. jalkaväkimiinoista luopuminen oli suuri virhe ja korvaavat puolustusvaihtoehdot ovat huomattavasti kalliimpia.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Markko Rothström:

Työperäinen maahanmuuttoa on lisättävä ja etenkin töihin tosissaan tulevien ihmisten kohdalla byrokratiaa tulee helpottaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Markko Rothström:

Sateenkaari pareille tulee taata samat perintö ym. oikeuden kuin muillekin pareille, mutta adoptio-oikeus tulee jättää tämän asian ulkopuolelle. Lapselle tulee lähtökohtaisesti pyrkiä takaamaan oikeus Isän ja äitiin. Kyse on siis lapsen oikeuksista ei aikuisten oikeudesta lapseen. Lapset ovat lahja, ei mikään aikuisen oikeus. Lisäksi monet maat voivat jättää Suomen kokonaan adoptiojärjestelmän ulkopuolelle joka taasen estäisi monen orvon lapsen adoption Suomeen tulevaisuudessa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Markko Rothström:

Ko. keskuksia tulee perustaa nykyistä pienempinä yksikköinä, jotta tulijat sopeutuvat ja sulautuvat kantaväestöön peremmin. Jos pieneen kuntaan tai kaupunkiin tulee satamäärin pakolaisia kerralla niin kokemuksista on opittu, että ongelmia on tiedossa. Tästä syystä pakolaisten kotiuttaminen moneen kaupunkiin on perusteltua.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Markko Rothström:

kolmen kouluikäisen lapsen isänä olen täysin samaa mieltä. Opettajille tulee taata valtuudet oppimistauhan säilyttämiseksi ja esim. perinteinen jälki-istunto on palautettava. Myös ns. vanhat tarkkis luokat tai vastaavat pienryhmät nimestä riippumatta olivat hyviä asia. Tällöin näihin luokkiin voitiin panostaa enemmän resursseja. Lisäksi tavallisten luokkien työrauha parani.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Markko Rothström:

Vaikka kyseinen lause on jo klisee niin kannatan perinteisiä arvoja. Tosin uskontoa ja politiikkaa ei tule liikaa sotkea toisiinsa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Markko Rothström:

Tärkeää ei ole kuka palvelun tuottaa vaan se, että kaikkia saavat hyvää ja laadukasta palvelua kustannustehokkaasti. Kunta voi ostaa monia tehtäviään yksityisiltä yrityksiltä, mutta täytyy varoa, ettei ajauduta tilanteeseen, jossa monikansalliset yhtiöt pääsevät hallitsevaan kilpailuasemaan ja alkavat rahastaa kuntia kun kilpailu puuttuu.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Markko Rothström:

Pääsääntöisesti veroja on korotettu jo tarpeeksi. Nyt on valtionhallinnon vuoro säästää, siis ministeriöt, virastot ja etenkin tuottamattomat paperinsiirtely organisaatiot on laitettava suurennuslasin alle.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Markko Rothström:

Ihmisten ahkeruus ja lahjakkuus tulee tietysti palkita , mutta ei se johda suuriin tuloeroihin !!!! Outo kysymyksen vastakkainasettelu.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Markko Rothström:

Julkinen talous on paisunut kuin pannukakku. Ei voi jatkuva samaan tahtiin tulevaisuudessa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Markko Rothström:

Mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Jälleen pyritään vastakkainasetteluun joka ei ole relevantti. Liito-orava joutaa väistymään tehtaan tieltä, mutta ei tehdas saa tappaa koko luontoa ympäriltään. Järki käteen näissäkin asioissa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Markko Rothström:

Lähes sama kysymys kuin edellinen, mutta toisin päin. Siis järki käteen , myös kysymyksen laatijoille.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset