KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Pekka Ravi, Kokoomus, 120

Oma esittely

Olen vuonna 1949 syntynyt joensuulainen kansanedustaja. Ennen kansanedustajan työtäni toimin Karsikon koulun rehtorina. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi nyt jo aikuisikään ehtinyttä lasta. Olen ollut pohjoiskarjalainen vuodesta 1965 lähtien. Ylioppilaaksi kirjoitin Lieksan yhteislyseosta vuonna 1969. Valmistuin Joensuun korkeakoulusta luokanopettajaksi ja myöhemmin humanististen tieteiden kandidaatiksi. Syksystä 1970 alkanut yhteiskunnallinen toimintani on tuonut mukanaan merkittäviä luottamustehtäviä. Osaamista, kokemusta ja yhteistyökykyä on vuosien mittaan karttunut. Vaikuttamisen halu ja tekemisen tahto ovat edelleen tallella. Vaalikauden 1999-2003 työskentelin kansanedustajana, minkä jälkeen palasin hoitamaan rehtorin virkaani. Vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen tulin valituksi Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. Eduskuntavaaleissa 2011 tulin valituksi kolmannelle kaudelle ja Eduskunnan I varapuhemieheksi, jossa tehtävässä parhaillaan työskentelen.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Pekka Ravi:

Emme voi loputtomiin elää velaksi tulevien sukupolvien kustannuksella.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Pekka Ravi:

Työn, yrittämisen ja eläketulon verotusta ei pidä missään nimessä enää kiristää, koska se on kasvun aikaansaamisen kannalta vahingollista. Eurooppalaisittain vertailtuna palkkaverotus on Suomessa erittäin kireällä tasolla, joten sitä pitäisi pystyä alentamaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Pekka Ravi:

Olemme tällä hetkellä liiaksi tuontienergian varassa. Kotimaisuusastetta on nostettava ja energiahuoltomme on turvattava. Meidän on luonnollisestikin panostettava myös uusiutuviin energianlähteisiin.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Pekka Ravi:

On asetettava kunnianhimoiset tavoitteet fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseksi. Suomalaisten kotitalouksien tarpeet ja elinkeinoelämän toimintaedellytykset on kuitenkin turvattava.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Pekka Ravi:

Julkisen sektorin toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta on parannettava. Työpaikoilla oleva osaaminen on otettava entistä paremmin käyttöön. Vuosien mittaan kertynyttä säädösviidakkoa on raivattava.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Pekka Ravi:

Kaksikielisyys on rikkaus Suomelle. Kieltenopiskelua Suomen kouluissa tulisi lisätä ja monipuolistaa. Alueelliset tarpeet ja kokeilut tulee mahdollistaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Pekka Ravi:

Vaarana on, että syntyy epätarkoituksenmukaisia käytäntöjä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Pekka Ravi:

Alkoholin nauttiminen kontrolloiduissa olosuhteissa on turvallisempaa. Keinotekoinen sääntely ei ole tarkoituksenmukaista. Rikkomuksiin ja häiriötilanteisiin tulee kuitenkin voida puuttua.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Pekka Ravi:

Kuntarakenteen eheyttämistä on edelleenkin jatkettava, mutta sen on tapahduttava vapaaehtoisesti.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Pekka Ravi:

Joustavuutta sopia työehdoista työpaikoilla tulee lisätä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Pekka Ravi:

Maan kaikkia osia on kehitettävä. Kaikkien Suomen alueiden voimavarat ja erityiset vahvuudet on otettava käyttöön. Näin toimien lisäämme toimeliaisuutta ja työllisyyttä, joka saa aikaan kasvua ja tuo valtion ja kuntien kassaan lisää verotuloja.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Pekka Ravi:

Julkisia palveluita täydentämään tarvitaan yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Pekka Ravi:

Sote-ratkaisussa ydin on kansalaisille välttämättömien sosiaali- ja terveyspalveluiden laadukas tarjoaminen kaikkialla Suomessa. Kunnat ovat lähinnä ihmistä, joten niiden rooli tulee uudistuksessa tunnistaa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Pekka Ravi:

Nykyjärjestelmä toimii hyvin ja sitä kehitetään jatkuvasti. Taksipalveluiden saatavuus, luotettavuus ja turvallisuus ovat perusasioita, joita ei tule vaarantaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Pekka Ravi:

Suomen paikka on läntisessä arvoyhteisössä. EU tarjoaa Suomen elinkeinoelämälle merkittäviä hyötyjä ja toimintaedellytyksiä. EU-jäsenyys on helpottanut tavallisten suomalaisten kansainvälistymistä mitä tulee matkustamiseen, opiskeluun ja työskentelyyn muissa EU-maissa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Pekka Ravi:

Rahoitusmarkkinavero ei ole kansallisten etujemme mukainen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Pekka Ravi:

Suomen puolustuksen suhteen kaikkia ratkaisuvaihtoehtoja pitää harkita. Myös ovi Natoon on pidettävä auki. Suomen ja Ruotsin välistä puolustusyhteistyötä on edelleen kehitettävä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Pekka Ravi:

Oman puolustuskyvyn turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Pekka Ravi:

Meillä on jo tällä hetkellä ja erityisesti tulevaisuudessa väestön ikääntymisestä johtuen tietyillä aloilla työvoimapulaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Pekka Ravi:

Mielestäni avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Pekka Ravi:

Mielestäni meidän kuuluu auttaa erilaisia kriisejä paenneita lähimmäisiämme.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Pekka Ravi:

Väitteen sanavalinnat ovat outoja ja jopa asiaankuulumattomia. On tärkeää, että työrauha ja turvallinen oppimisympäristö taataan kaikille kouluyhteisössä työskenteleville.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Pekka Ravi:

Tulevaisuuden haasteet ovat niin suuret, että tarvitaan erilaisia palvelun järjestämisen tapoja. Ulkoistaminen ei voi olla itseisarvo. Julkiset palvelut tulevat jatkossakin muodostamaan palveluverkoston ytimen. Kuntien tulisi määritellä, kuinka suuren osan palveluista ne itse tuottavat. Näin luodaan mahdollisuuksia yksityiselle ja kolmannen sektorin toiminnalle.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Pekka Ravi:

Suomen kokonaisveroaste on erittäin korkea. Veronkorotukset ovat myrkkyä kasvulle, jota tarvitaan työpaikkojen turvaamiseksi ja synnyttämiseksi.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Pekka Ravi:

Suomi on suhteellisen pienten tuloerojen maa. Koulutustasosta ja ahkeruudesta tulee kuitenkin palkita.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Pekka Ravi:

Julkisen sektorin toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta on parannettava. Työnteon tulee aina olla kannattavampaa kuin joutenolon. Tätä tavoitetta haittaavat kannustinloukut on purettava.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Pekka Ravi:

Ympäristöstä huolehtiminen ja talouskasvun ja työpaikkojen luominen eivät ole ristiriitaisia tavoitteita. Tässä on Suomelle suuri mahdollisuus. Meidät tunnetaan jo nyt maailmalla puhtaiden teknologioiden edelläkävijämaana.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Pekka Ravi:

Vastuullinen suhtautuminen ympäristöön on ehdottoman tärkeää. Järkivihreys kunniaan.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset