KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sakari Pääkkö, Kokoomus, 118

Oma esittely

Olen kuopiolainen nuori Savo-Karjalan vaalipiiristä. Olen kirjoittanut ylioppilaaksi kansainväliseltä IB-linjalta, jonka jälkeen suoritin asepalveluksen. Minulle tärkeimpiä teemoja näissä vaaleissa ovat opiskelijoiden tukeminen, opinnoista työelämään siirtyminen ja yrittäjyyden helpottaminen. Haluan tuoda nuorten ääntä kuuluviin sekä nuorta näkökulmaa päätöksentekoon.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sakari Pääkkö:

Velanotolla siirretään taloudellista taakkaa ja ikäviä päätöksiä tulevaisuuteen, jolloin ne jäävät meidän nuorten niskaan. Suhdanteiden tasoittamiseen velanotto voi olla tarpeellista, mutta Suomen alijäämä vaatii rakenteiden uudistamista, ja tätä ei velan lisäämisellä hoideta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sakari Pääkkö:

Veron korotus hyödyttäisi valtiontaloutta vain vähän suhteessa haittoihin kuten ostovoiman heikkenemiseen. Ylipäätänsä työn verotusta ei tulisi ensi vaalikaudella enää lainkaan kiristää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sakari Pääkkö:

Suomen energiapolitikassa tärkeintä olisi luopua venäläisen energian tuonnista ja toisekseen fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Tällä hetkellä ydinvoimaa tarvitaan näiden alas ajamiseen ja jotta resursseja riittää uusiutuvien energiamuotojen tutkimukseen ja kehittämiseen.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sakari Pääkkö:

Suuntana tämä on oikea, mutta aikataulu on epärealistinen. Yksi tämän vaalikauden pääteemoja tulee olemaan kestävän kehityksen turvaaminen ja hiilineutraalin yhteiskunnan kehittäminen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sakari Pääkkö:

Nykyiseen taloustilanteeseen nähden julkiset menot ovat liian suuret, joten todennäköistä on että ensi vaalikaudella joudutaan tekemään julkiseen talouteen supistuksia.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sakari Pääkkö:

Suomen laissa ei mainita erillistä velvoitetta ruotsin opiskeluun, vaan että kaikkien on opiskeltava myös toista kotimaista kieltä, joka on esimerkiksi suomenruotsalaisille suomi. On hyvä jos nuoret saadaan opiskelemaan lisää kieliä, mutta ruotsi mahdollistaa kaikille suomalaisille yhteyden kaikkiin pohjoismaihin, joiden kanssa Suomen on haluttukin lisäävän yhteistyötä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sakari Pääkkö:

Tärkeintä olisi mahdollistaa nopea siirtyminen takaisin työelämään, sillä mitä kauemmin ihminen on työttömänä, sitä vaikeampaa voi työpaikan löytäminen olla. Työnvastaanottamisen tulisi kuitenkin aina olla kannattavaa.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sakari Pääkkö:

Kaikille ihmisille tulee taata tasa-arvoinen hoito ja kohtelu vanhanakin. Vanhusten hoito ja hoivapalvelut ovat ihmisen perusoikeus. Toisekseen, ihmisen omaisuutta ei mielestäni saa käyttää vastoin hänen tahtoaan, ja tämä sisältyy jo perustuslakiinkin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sakari Pääkkö:

Aukioloaikoja muutenkin olisi hyvä vapauttaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sakari Pääkkö:

Suomen kuntarakenne ei ole kestävällä tolalla, ja kuntien velkamäärä on aivan liian suuri. Kuntarakenneuudistus tulisi täten saada loppuun saatettua.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sakari Pääkkö:

Paikallista sopimista tulisi mielestäni vahvistaa yhteiskunnassamme, sillä etenkin pienissä yrityksissä yrittäjien tilanteet vaihtelevat suuresti. Lisäksi pienissä yrityksissä palkoista sopiminen paikallisesti voisi johtaa parempaan yhteisymmärrykseen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sakari Pääkkö:

Suurin yksittäinen vetovoimatekijä haja-asutusalueilla on yritystoiminta, jonka lakatessa ihmiset saattavat muuttaa kaupunkien taajamiin, eikä tässä mielestäni julkisenvallan tulisi erikseen tukea suuresti laajaa asutusta. Eriasia on esimerkiksi valtioinstituutioiden, kuten Fimean, siirtäminen maakuntiin, sillä sähköisten palveluiden aikana etäisyydet eivät ole enää niin suuri ongelma.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sakari Pääkkö:

Erityisesti palveluseteleiden käyttöönottoa tulisi perusterveydenhuollossa selvittää, sillä se antaisi ihmisille aidon valinnanvapauden palveluiden suhteen ja tukisi yrittäjyyttä. Tulee muistaa, että erikoissairaanhoidon tulee edelleen säilyä julkisissa käsissä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sakari Pääkkö:

Sotessa on mielestäni liikaa painotettu kuntien päätösvallan vähenemistä, sillä tärkeintä uudistuksessa tulisi olla palveluiden eikä paikallispoliitikkojen vallan turvaaminen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sakari Pääkkö:

Riittävällä sääntelyllä voidaan taata taksien saatavuus myös hiljaisempina kellonaikoina, ja pitää myös muistaa että Suomessa on Pohjoismaiden mittapuulla verraten kohtuuhintaiset taksit. Osa rajoituksista olisi kuitenkin hyvä purkaa etenkin ruuhkaisilla kaupunki alueilla, kuten Helsingissä, jossa syntyisi aitoa kilpailua.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sakari Pääkkö:

Kokonaisuudessaan EU on ollut Suomelle menestys. Tämä ei tarkoita, että unionia kohtaan ei tulisi olla kriittinen, päinvastoin: turhaa byrokratiaa ja säätelyä tulee EU tasolla purkaa, ja mahdollistaa kansallinen päätöksenteko. Tärkein yksittäinen asia, jonka EU on mahdollistanut, on yli puoli miljardia ihmistä kattavat sisämarkkinat.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sakari Pääkkö:

Rahoitusmarkkina vero otetaan kokeiluluontoisesti käytössä, eikä sen vaikutuksia vielä tiedetä. Mielestäni on hyvä, että Suomi jäi muun muassa Ruotsin kanssa ulos ainakin alustavasti verosta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sakari Pääkkö:

Suomen olisi mielestäni pitänyt liittyä Natoon jo aiemmin. Nyt tilanne on niin arka, että Natoon liittyminen ei ole ajankohtaista. Liittymisen vaikutukset pitäisi kuitenkin selvittää, jotta keskustelu Natosta saataisin faktoihin perustuvaksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sakari Pääkkö:

Suomen puolutuskykyä on pystyttävä pitämään yllä ajantasaisella välineistöllä, joten pieni lisäys on tarpeen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sakari Pääkkö:

Jos ihmisellä on jo valmiiksi hankittuna työpaikka esimerkiksi opiskelujen jälkeen, tulisi sen vastaanottaminen olla mahdollista vaikka hän tulisi EU:n ulkopuolelta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sakari Pääkkö:

Minusta keskustelussa tasa-arvoisesta avioliittolaista on unohtunut, että jokaisella lapsella tulisi olla oikeus rakastaviin vanhempiin, ja tämä saadaan nyt lailla turvattua.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sakari Pääkkö:

Lähtökohtaisesti kyllä, mutta se riippuu myös kunnan taloudellisesta tilanteesta.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sakari Pääkkö:

Opettajilla tulee tietysti olla keinot opetusrauhan ylläpitämiseen, mutta kuri ei ratkaise koulujärjestelmämme ongelmia, kuten tukipalveluiden heikkoa saatavuutta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sakari Pääkkö:

Hyviä arvopohjia on monia erilaisia, kuten esimerkiksi lähimmäisenrakkaus, vapaus ja sivistys, eikä ihmisiä tulisi erotella arvojensa perusteella, vaan ymmärtää erilaisia arvopohjia.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sakari Pääkkö:

Esimerkiksi perusterveyden huollossa näin voitaisiin tehdä, mutta tulee vain, jos ulkoistuksesta saadaan seurauksena parempaa palvelua ja halvempi hinta. Suomessa on runsaasti esimerkkejä huonosti hoidetusta ulkoistamisesta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sakari Pääkkö:

Suomen verokannat ovat jo todella korkeita. Mielestäni veronkorotuksiin ei ole enää varaa, sillä ne muun muassa leikkaavat talouskasvua.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sakari Pääkkö:

Meidän tulee pohtia, mitkä ovat sopivat tuloerot. Esimerkiksi USA:ssa tuloerot ovat valtavat, ja se haittaa talouskasvua, sekä on epäoikeuden mukaista pienituloisimmille. Tärkeintä on mielestäni keskittyä pienituloisten aseman parantamiseen sekä ostoivoiman turvaamiseen, nyt köyhyysrajan alla elää liikaa suomalaisia.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sakari Pääkkö:

Suomen julkinen talous on kestämättömässä tilanteessa. Meidän tulee huolehtia siitä, että kaikille ihmisille saadaan riittävä toimeentulo, ja mielestäni nyt olisi aika rakenneuudistuksille, esimerkiksi perustulon vaikutuksia ja kustannuksia tulisi selvittää.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sakari Pääkkö:

Mikä tahansa investointi on aina kompromissi näiden kahden väliltä. Meidän pitää pystyä tehokkaasti arvioimaan, miten iso taloudellinen vaikutus investoinnilla on ympäristövaikutuksiin nähden. Talvivaara on esimerkki siitä, miten taloudelliset vaikutukset sokeuttivat näkemästä ympäristövaikutuksia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sakari Pääkkö:

Ympäristön suojelu on tärkeää, ja hankkeiden vaikutukset on hyvä selvittää. Lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi kaikista hankkeista kutenkin lisää turhaa byrokratiaa, sillä monissa päätöksissä vaikutukset ovat todella vähäisiä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset