KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Maarita Mannelin, Kokoomus, 114

Oma esittely

Olen 11- ja 13 vuotiaiden poikien äiti ja Savo-Karjalan Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas. Töissä olen Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa maakuntasuunnittelijana (hyvinvointiala). Aikaisemmin olen toiminut konttorinjohtajana pankissa, opinto-ohjaajana sekä psykologian opettajana ja Kauppakamarilla kehittämoispäällikkönä. Lisäksi toimin aikuiskouluttajana, kouluttaen elämisen taitoja sekä huolen puheeksiottoa. Luottamustehtävissä toimin Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnassa, varhaiskasvatus ja koulutuslautakunnassa, PKKY:n valtuustossa, Savo-Karjalan Kokoomuksen piirihallituksessa sekä Joensuun Kokoomuksen hallituksessa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Maarita Mannelin:

Velalla eläminen on lopetettava, emme voi elää yli vajojemme. Säästöjä saamme aikaiseksi palvelurakennetta sekä tomintatapoja muuttamalla, poistamalla päällekkäisyydet sekä luukulta toiselle juoksuttamisen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Maarita Mannelin:

Tuloveroastetta ei tulisi korottaa. Hyvin ansaitsevat maksavat enemmän veroa progression myötä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Maarita Mannelin:

Emme ole vielä energia omavaraisia ja mikäli haluamme säilyttää nykyisen elintason, tarvitsemme energiaa niin kotitalouksille kuin teollisuudelle,in. Suunnitellut ydinvoimalat tulee rakentaa. Ensisijaisesti tulee luopua kivihiilestä ja pyrkiä uusiutuvan energian käyttöön.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Maarita Mannelin:

Kokonaan luopuminen ei ole realistista tuolla aikajänteellä. Kivihiilestä on luovuttava ympäristöhaittojen takia ensimmäisenä ja pyrittävä hiilineutraaiin yhteiskuntaan. Turvetta voitaneen käyttää kotimaisena vaihtoehtona. Toivottavasti pystymme lisäämään teknisen kehityksen myötä uusiutuvia energiamuotoja kuten aurinkovoimaa sekä maalampöä uudisrakentamisen myötä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Maarita Mannelin:

Julkisella sektorilla on jo tehty sopeutuksia, mutta palvelurakenteita täytyy uudistaa ja karsia tehtäviä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Maarita Mannelin:

Monipuolinen kielten opiskelu ja osaaminen on maallemme kilpailuvaltti. Kannatan kuitenkin valinnaisuutta. Itä-Suomen suomalais-venäläisessä koulussa ruotsi on ollut aina valinnainen, silti muutamaa poikkeusta lukuunottamatta opiskelijat sen välitsevat. Itä-Suomessa venäjän merkitys kasvaa. Ruotsia ja kieliä yleensä voitaisiin tarjota enemmän kielikylpyinä jo päiväkodeissa sekä eskareissa, jolloin kielten oppiminen on erittäin otollista.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Maarita Mannelin:

Tärkeää on päästä takaisin työelämään ja työn tekemisen tulisi aina olla kannustavampi vaihtoehto. Velvotteita tulisi lisätä siinä tilanteessa, että henkilö jatkuvasti kieltäytyy hänelle tarjotusta työstä tai tukitoimenpiteistä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Maarita Mannelin:

Kaikille ikäihmisille tulee taata riittävät hoivapalvelut tulotasosta riippumatta. Jokaisella on kuitenkin oikeus ostaa palveluita niin halutessaan. Palvelusetelin lisääminen tuo tähän mahdollisuuksia.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Maarita Mannelin:

Suomen alkoholilainsäädäntö ja siihen liittyvä lupakäytäntö on jo nyt tiukka.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Maarita Mannelin:

En usko pakkoliitoksiin, mutta uskon kuntien määrän vähänevän vapaaehtoisesti. Tämä voi olla edellytyksenä palveluiden tuottamiselle. Palveluiden tuottamisessa voidaan myös tehdä yhteistyötä eri kuntien välillä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Maarita Mannelin:

Minimipalkkataso tulee turvata kaikille. Sen sijaan kehittäisin oppisopimusta tai koulutussopimusta, jossa opiskelijalle voitaisiin maksaa ensin vähemmän palkkaa, jota lisättäisiin taitojen kehittyessä tai opiskelija ei olisi koulutussopimuksen aikana vielä varsinaisessa työsuhteessa. Oppisopimuksessa yritys käyttää kuitenkin aikaa ja resursseja opiskelijan kouluttamiseen. Näin saataisiin enemmän paikkoja opiskelijolle.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Maarita Mannelin:

Tarvitsemme eri kokoisten kaupunkien lisäksi maaseutua ja maaseutumaista asumista. Alueiden on oltava kuitenkin elinvoimaisia, jotta riittävät palvelut toimivat ja ovat mahdollisia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Maarita Mannelin:

Julkiset palvelut ovat sote-palveluidemme perusta ja niitä tulee kehittää edelleen. Samalla tarvitsemme sekä yksityisen että kolmannen sektorin järjestämiä palveluita.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Maarita Mannelin:

Tärkeintä on saada laadukkaat, hyvät ja toimivat sote-palvelut. Maakunta/kuntayhtymä palvelujen tuottajana näyttäisi tällä hetkellä sopivalta ratkaisulta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Maarita Mannelin:

En ole täysin villin toiminnan puolella. Taksiluvat tulee edelleen säilyttää, mutta lupia myönnettäisiin lisäää. Nykyinen laatu ja tilausjärjestelmä säilytettävä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Maarita Mannelin:

Kokonaisuudessaan meille on ollut enemmän hyötyä. EU on mahdollistanut matalan korkotason, liikkuminen EU:n sisällä on helpottunut. Turhaa sääntelyä ja byrokratiaa tulisi kuinenkin purkaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Maarita Mannelin:

Ei pidä lähteä mukaan, koska kaikki EU maat eivät ole mukana. Nostaisi rahoituksen kustannuksia ja pistäisi Suomen epäedullisempaan asemaan esim. Ruotsiin verrattuna.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Maarita Mannelin:

En olisi tässä tilanteessa liittymässä Natoon, mutta en halua sulkea pois sen mahdollisuutta. Meillä on tällä hetkellä hyvää yhteistyötä Naton kanssa rauhankumppanuuden myötä. Ennen päätöksen tekemistä haluaisin Natosta selvityksen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Maarita Mannelin:

Puolustusvoimien organisaatiota ja rakenteita on jo sopeutettu riittävästi, josta ikävänä esimerkkinä on Pohjois-Karjalan prikaatin lakkauttaminen. Tavoitteena on, että Suomella on uskottava puolustus eli tahto, taito ja välineet. Riittävät materiaalihankinnat tulee mahdollistaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Maarita Mannelin:

Tarvitsemme joustoa työperäiseen maahanmuuttoon, yrityksemme tarvitsevat alan huippuosaajia. Tämä mahdollistaa yritysten kehittämisen, kasvun ja saamme lisää veronmaksajia.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Maarita Mannelin:

Juuri näin. Uskon tasavertaisiin oikeuksiin. Hyvä kumppanuus, avio-onni ja vanhemmuus ei ole riippuvainen ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Maarita Mannelin:

Vastaanottokeskukset ovat tärkeitä inhimillisen auttamisen keinoja. Kotouttamisesta tulee kuitenkin huolehtia hyvin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Maarita Mannelin:

Tiukka kuri ei itsessään tee kouluista parempia. Kouluilla on kuitenkin oltava riittävät keinot puuttua häiriötilanteisiin ja kiusaamiseen. Rauhalliselle oppimiselle on oltava edellytykset, jolloin myös koulunkäynnin avustajia, erityisopettajia ja muita tukipalveluita on oltava riittävästi. Myös vanhempien kiinnostuksella, asenteella ja kannustuksella on suuri merkitys. Arvot ja asenteet siirtyvät helposti meiltä vanhemmilta lapsille.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Maarita Mannelin:

Nämä ovat tärkeitä arvoja välittämisen, vapauden ja yhteisöllisyyden lisäksi.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Maarita Mannelin:

Ensisijaisen tärkeää on, että meillä on riittävästi laadukkaita ja monipuolisia palveluita.Meidän on luotava mahdollisuudet myös yksitysille sekä kolmannen sektorin palvelun tuottajille. Jos palveluita kilpailutetaan, ei hinta voi olla ainoa kriteeri. Meidän tulee oppia huomioimaan palveluiden laatu, toimivuus ja paikallisuus kriteereinä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Maarita Mannelin:

Veroja on korotettu riittävästi. Veronkorotukset olisivat vain väliaikainen ratkaisu, mutta nyt on puututtava suurempiin rakenteisiin ja palveluijen tehokkaaseen toimintaan.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Maarita Mannelin:

Ihmisten lahjakkuus ja ahkeruus on hyvä asia, jota tulee palkita, mutta asia ei liity tuloeroihin.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Maarita Mannelin:

Ensi sijaisesti on kyse palveluiden rakenteiden uudistamisesta, päällekkäisyyksien ja toimimattomien käytänteiden poistamisesta. Esimerkkinä tulisi luoda 24 h/vrk palveleva ja auttava puhelin sote-palveluihin, josta todella vastattaisiin ja autettaisiin sekä vietäisiin asia eteenpäin, ilman että asiakasta juoksutetaan luukulta toisella tai puhelinnumerosta toiseen. Näin voitaisiin estää mm. turhia päivystyksessä käyntejä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Maarita Mannelin:

Uusilla innovaatioilla voimme myös tukea talouskasvua, vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille. Säädöksistä ei kuintenkaan tule tehdä liian jyrkkiä, maalaisjärkeä mukaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Maarita Mannelin:

Ympäristövaikutuksia tulee arvioida, mutta liikaa byrokraattisuutta on vältettävä. Tasapainottelua ympäristö- ja taloudellisten arvojen kohdalla tarvitaan.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset