KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Heli Hjälm, Kokoomus, 113

Oma esittely

Olen Pyhäselästä kotoisin oleva 48-vuotias luokanopettaja ja kolmen pojan äiti. Asun ja työskentelen Joensuussa. Harrastuksiani ovat liikunta, kokkailu, lukeminen ja musiikki. Teen jatko-opintoja kasvatustieteistä ja erityispedagogiikasta. Olen Joensuun kaupunginvaltuutettu ja vapaa-aikalautakunnan jäsen. Kuulun myös Pohjois-Karjalan maakuntahallitukseen ja -valtuustoon.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Heli Hjälm:

Velkaantuminen on pysäytettävä. Emme voi elää yli varojemme ja ottaa lisää velkaa tulevien sukupolvien maksettavaksi. On uskallettava tehdä päätöksiä, joilla hyvinvointivaltio pelastetaan. Mielestäni julkisen sektorin tärkein tehtävä on huolehtia heikoimmista ja antaa kaikille tasapuoliset lähtökohdat elämälle. Julkisesta sektorista on tullut pirstaleinenja jähmeä. Tulisi rohkeasti etsiä uusia toimintatapoja ja -malleja, tehdä yhteistyötä järjestöjen ja yritysten kanssa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Heli Hjälm:

Maltillinen ansiotuloverotuksen alentaminen kaikissa tuloluokissa lisäisi ihmisten ostovoimaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Heli Hjälm:

Nyt päätetyt ydinvoimahankkeet riittävät. Suomen pitää edetä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Uusiutuvia kotimaisia energialähteitä tarvitaan. Omavaraisuus ja toimitusvarmuus on tärkeätä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Heli Hjälm:

Suomen pitää edetä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Vuosi 2025 ei ole realistinen tavoite. Turve on kotimainen energialähde, jonka käyttö on jossain määrin järkevää.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Heli Hjälm:

Valtion ja kuntien hallintoa sekä toimintoja karsimalla voidaan saada säästöjä. Uudistuksiin ja muutoksiin on oltava valmis.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Heli Hjälm:

Kannatan valinnanvapautta kielien opiskelussa. Ruotsin kielen opiskelun aloittaminen alakoulussa on mielestäni huono ratkaisu.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Heli Hjälm:

Mitä useampi työikäinen tekee töitä, sitä paremmin meillä menee. Meillä on aloja ja seutuja, joilla on työvoimapula ja toisaalla kasvava rakennetyöttömyys. Työvoimahallinnon ja yritysten yhteistyötä tulee lisätä erityisesti vajaakuntoisten työnhakijoiden ja vaikeasti työllistyvien ihmisten kohdalla. Kannustamalla ja kouluttamalla on mahdollista päästä uuden työn alkuun.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Heli Hjälm:

Suomalaiset ovat valmiita käyttämään varallisuuttaan, mutta sen pitää olla vapaaehtoista. Peruspalvelut kuuluvat kaikille, koska maksamme niistä kaikki.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Heli Hjälm:

Mielestäni suomalaisten on aika siirtyä eurooppalaisiin tapoihin. Tiukat rajoitukset ovat esteenä erityisesti matkailualalla. Alkoholimi on sairaus, jota ei voida millään säätelyllä parantaa, vaan tehokkaalla hoitoonohjauksella ja hoidolla.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Heli Hjälm:

Kuntien vapaaehtoisuuteen perustuvat yhdistymiset olisivat paras ratkaisu. Keskittämisellä on etunsa, vaikka hallinnon vieminen keskuskuntaan aiheuttaakin aina mielipahaa. Lähidemokratian malleja kehittämällä voidaan kuitenkin turvata liitoskuntien identiteetti ja palvelut.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Heli Hjälm:

Työehtosopimukset ovat tarpeellisia, mutta paikallinen sopiminen auttaa sopeutumaan talouden vaihteluihin ja pelastamaan työpaikat. Yrittäjät voisivat palkata lisää nuoria, jos esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen ajalta palkka voisi olla pienempi.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Heli Hjälm:

Ihmisillä on vapaus valita asuinpaikkansa. Uusi teknologia mahdollistaa esim. etätyön. Elinvoimaiset maakunnat pärjäävät ja ovat rikkaus Suomelle.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Heli Hjälm:

Oikeus valita itse palveluntarjoaja on tärkeä. Sosiaali-ja terveyspalveluiden tarve on hyvin henkilökohtainen ja yksilöllinen asia, joten ihmisen omaa kokemusta tarjolla olevista vaihtoehdoista ja niiden valinnasta tulisi kunnioittaa. Yksityisen palvelun tuottaja voi kehittää ja kokeilla uusia hoitomuotoja julkista sektoria ketterämmin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Heli Hjälm:

Isompi tuotantoalue voi tuoda säästöjä ja antaa mahdollisuuden yrityksille sekä järjestöille osallistua palvelujen tuottamiseen.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Heli Hjälm:

Periaatteessa kannatan vapaata kilpailua.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Heli Hjälm:

Korkotasomme on matala, yhteinen valuutta on helpottanut kaupankäyntiä ja liikkuvuutta. Huonona puolena voisi mainita liiallisen säätelyn. Suomalaiset voisivat rohkeammin hakea vapautuksia EU:n direktiiveistä, kuten monet muut maat ovat tehneet. Erityisesti maaseudun elinkeinoelämälle ja yrittäjyydelle ei saisi rakentaa uusia esteitä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Heli Hjälm:

Päätös ei olisi ollut hyväksi Suomen talouden kehittymiselle. Suomen ei kannata vaikeuttaa tai hidastaa rahoitusmarkkinoiden kehittymistä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Heli Hjälm:

Oma uskottava puolustuskyky, asevelvollisuus sekä kahdenväliset suhteet länteen sekä itään ovat tällä hetkellä Nato-jäsenyyttä järkevämpi toimintatapa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Heli Hjälm:

Pohjois-Karjala menetti prikaatin tällä hallituskaudella. Itärajalla tarvitaan uskottavaa maanpuolustusta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Heli Hjälm:

Maltillisuus ja tarveharkinta on järkevää tässä tilanteessa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Heli Hjälm:

Ihmisten tulee olla tasa-arvoisia lain edessä. Kirkko päättäköön vihkimisestä. Lapselle tärkeintä lienee hyvä huolenpito, rakastavat vanhemmat.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Heli Hjälm:

Taloudellisesti ajateltuna vaikea päätös tehdä, mutta inhimillisesti ajateltuna ja itsensä "pakolaiseksi" kuvittelemana hyväksyttävä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Heli Hjälm:

Opettajat tarvitsevat koulutyön turvaamiseksi oikeuksia ja keinoja puuttua uhkaaviin tilanteisiin. Erityisen tuen oppilaiden pienluokkaopetusta ei saa poistaa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Heli Hjälm:

Lisäisin sivistyksen, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Heli Hjälm:

Jos yksityisen yrityksen tuottama palvelu on laadukkaampi, joustavampi ja/tai taloudellisempi, miksi sitä ei käytettäisi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Heli Hjälm:

Verotus on korkea jo nyt, joten verojen kiristämistä tulee harkita todella tarkkaan. Julkisen sektorin menoja tulisi ajatella kokonaisvaltaisesti ja ennakoida paremmin tulevaa. Esimerkiksi vastuullinen ja vastikkeellinen sosiaaliturva nuorten kohdalla voi tuoda sekä säästöjä että ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Heli Hjälm:

Mielestäni koulutuksella, työn vaativuudella ja ahkeruudella on oltava merkitystä. Tuloerot Suomessa ovat edelleen Euroopan pienimpiä. Suomalaiset kyllä hyväksyvät urheilijan esim. jääkiekkoilijan huimat tulot, mutta kadentivat naapurin tavallisella työllä tai yrittämisellä vaurastumista. Hyväksyn kohtuulliset tuloerot, sillä ne kannustavat ihmisiä ponnistelemaan elämässään eteenpäin.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Heli Hjälm:

Julkisen sektorin leikkausten ei tarvitse heikentää heikoimpien asemaa. On kohdennettava julkiset palvelut niitä eniten tarvitseville. Julkisen sektorin on muututtava ajan ja ihmisten mukana.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Heli Hjälm:

On toimittava ilmastonmuutoksen estämiseksi ja ympäristöasiat huomioiden, mutta työpaikkojen luominen ja teollisuuden kehittäminen on oltava mahdollista sen rinnalla. Uskon uusien älykkäiden ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämiseen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Heli Hjälm:

Suomessa on jo nyt tiukka ympäristölainsäädäntö. Tässäkin on nähtävä kokonaisuus. Onko järkevää enää kiristää lainsäädäntöä Euroopassa, jos se ajaa tuotantoa maihin, joissa ei ole ympäristölainsäädäntöä lainkaan? On ympäristöteko pitää teollisuus Suomessa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset