KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Anne Help, Kokoomus, 112

Oma esittely

Yrittäjätaustainen, hoiva-alalla työskentelevä esimies ja kaupunginvaltuutettu, joka harrastaa monipuolisesti urheilua ja teatteria.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Anne Help:

Velkaantuminen on käännettävä laskuun, mutta samalla pitää säilyttää lähipalvelut. Tämä onkin niin haastava yhtälö, että suuria rakennemuutoksia tarvitaan hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Anne Help:

Kannatan progressiivista verotusta. Se joka tienaa enemmän, maksaa myös veroja enemmän.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Anne Help:

Suomen pitää pyrkiä omavaraiseksi energian suhteen, joten tarvitsemme lisää ydinvoimaa. Suomessa tuotettu ydinvoima on turvallisempaa kuin Venäjällä tuotettu. Emmehän halua tukea venäläisiä ydinvoimaloita, joissa turvallisuus ei välttämättä ole yhtä korkealla tasolla kuin länsimaissa. Turve ja hake ovat hyviä vaihtoehtoja siellä mistä niitä saa läheltä. Uusiutuvan energian hyödyntämistä täytyy edistää entistä enemmän, mutta tällä hetkellä sitä ei ole riittävästi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Anne Help:

Kivihiili ja maakaasu ovat tuontipolttoaineita. Turpeen tuotantoa tulisi lisätä yhdessä hakkeen kanssa. Kivihiilestä ja maakaasusta voidaan luopua, mutta se edellyttää, että tosissaan satsataan uusiutuvan energian tuotantoon.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Anne Help:

Julkinen sektori Suomessa on maailman suurin suhteessa kokonaistuotantoon. Yhtenä syynä väestön ikääntyminen. Sitä pitää ehdottomasti pienentää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Anne Help:

Opetussuunnitelmaa voisi suunnitella niin, että englannin lisäksi pitäisi valita yksi pakollinen kieli, mutta sen saisi valita. Näin säilyisi motivaatio kielten opiskeluun ja suomalaisten kielitaito paranisi, kun pakkoruotsin pänttäämiseen kulutetun ajan voisi käyttää sellaisen kielen opiskeluun, jota itse haluaa. Tämähän ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että jotkut valitsevat ruotsin toiseksi vieraaksi kieleksi.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Anne Help:

Näin on. Suomalainen työttömyysturva on erittäin passivoiva. Työn tekeminen, vaikka pätkätyönkin, pitäisi aina olla kannattavampaa kuin työttömänä oleminen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Anne Help:

Tarvitsemme joustavampia mahdollisuuksia maksujen suhteen. Palvelusetelin tyyppistä maksusysteemiä tulee laajentaa. Nykyisellään hoivaa tarvitseva joutuu vielä liian usein maksamaan hoivansa kokonaan itse tai sitten maksun suorittaa Sote. Tämä vaikeuttaa haluttuun hoivaan pääsyä ja tulee yhteiskunnalle kalliiksi.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Anne Help:

Liian tiukka sääntely tulee ajan myötä aiheuttamaan uusia ja paljon vaikeampia ongelmia. Mielestäni yrityksillä pitää olla enemmän mahdollisuuksia päättää aukioloajoistaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Anne Help:

Pakko ja kiire ovat huonoja renkejä. Kuntauudistuksen toteuttaminen on lähdettävä tekemään alusta lähtien uusiksi yhteistyössä kuntien kanssa, sillä nykyinen suunnitelma on kaikkea muuta kuin kestävä ja hyvin rakennettu.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Anne Help:

Kyllä. Esimerkiksi oppisopimusopiskelijalle voisi maksaa vähemmän palkkaa ensimmäisenä vuotena ja vasta viimeisenä opiskeluvuotena tessin määräämä palkka. Näin saataisiin enemmän oppisopimuspaikkoja ja yrityksillle porkkanaa palkata.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Anne Help:

Ei ole kenenkään etu, että kaikki suomalaiset asuisivat kehäkolmosen sisäpuolella.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Anne Help:

Yksityisten terveyspalveluiden tuottajissa SOTE:n on yhä enemmän otettava huomioon pienet ja paikalliset yrittäjät. He ovat elintärkeitä tulevaisuuden takaajia, jotka synnyttävät työllisyyttä ja tuottavat paikkakunnilleen verotuloja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Anne Help:

Haluan varmistaa, että kunnalla säilyy valtaa päätöksenteossa. Näin voidaan tukea myös paikallisia pieniä ja yksityisiä terveys- ja sosiaalipalvelujen tuottajia.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Anne Help:

EU:n jäsenenä saamme mahdollisuuden olla osa suurempaa kokonaisuutta. Liikkuminen Euroopan sisällä on helpottunut huomattavasti yhteisen Schengen alueen johdosta, myös yhteinen valuutta helpottaa kanssakäymistä ja kauppaa merkittävästi. Opiskelijavaihto on muuttunut EU:hun liittymisen jälkeen itsestäänselvyydeksi kaikilla koulutusasteilla. On myös huomattava tullirajan muuttuminen huomattavasti isommaksi kuin ennen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Anne Help:

Maailmanlaajuinen rahoitusmarkkinavero olisi hienoa, Euro-alueen rahoitusmarkkinaverossa ei ole järkeä lainkaan. Suomalaisten työllisyys ja kilpailukyky on laitettava nykyisessä tilanteessa etusijalle.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Anne Help:

Nykyisessä tilanteessa on mielestäni viisasta katsoa mitä tulee Ukrainassa tapahtumaan. Natoon liittyminen muuttaisi Suomen sotilaallista asemaa strategisesti merkittävästi Nato-jäsenyyden kautta. Nato saa Suomen puolustusvoimista merkittävän puskurin Venäjän rajalle, näin samalla Suomen merkitys strategisen ensi-iskun kohteena kasvaa merkittävästi. Nato-keskustelua tulee käydä avoimesti ja laaja-alaisesti.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Anne Help:

Rahaa on nyt suunnattava julkisen sektorin tehostamiseen ja kehitysvajeen paikkaamiseen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Anne Help:

Työperäistä maahanmuuttoa pitäisi pystyä jatkossa joustamaan enemmän, sillä sen avulla maamme pystyy houkuttelemaan henkistä pääomaa eli "kapeiden" alojen huippuammattilaisia, jotka kääntyvät pois tiukkojen säädösten vuoksi. Tämä kasvattaisi luonnollisesti verotuloja.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Anne Help:

Lain edessä tasa-arvo pitää pystyä takaamaan. Uskonnollisten yhteisöt saavat myös jatkossa itse päättää kannoistaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Anne Help:

Pakolaisten fiksu sopeuttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan tuo meille lisää työvoimaa. Kotikuntani hyötyisi tavattomasti, jos tänne saataisiin lisää ihmisiä ja nimen omaan lapsiperheitä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Anne Help:

Kouluilla on oltava riittävät keinot puuttuakseen häiriötilanteisiin ja kiusaamiseen. Lasten vanhempia on osallistutettava yhä enemmän.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Anne Help:

Kuten jo aiemmin totesin, julkinen sektori Suomessa on maailman suurin suhteessa kokonaistuotantoon. Sitä pitää ehdottomasti pienentää, mutta vähittäin ja mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä kotimaisten yrittäjien kanssa, jotta siirtymä olisi mahdollisimman kitkaton.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Anne Help:

Veronkorotukset ovat vain väliaikainen ratkaisu suurempiin rakenneongelmiin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Anne Help:

Nykyiset palvelut, etuudet ja tulonsiirrot on luotu aikana, jolloin työssäkäyviä suomalaisia on ollut enemmän kuin yhteiskunnan huolenpitoa tarvitsevia. Edessämme on nyt toinen tilanne. Yli 65- ja alle 15-vuotiaiden määrä kasvaa lähitulevaisuudessa huomattavasti ja tähän tulee varautua välittömästi.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Anne Help:

Olemme vastuussa ympäristöstä jälkipolvillemme. Talouskasvu ja uudet työpaikat ovat tärkeitä, mutta ne eivät voi vaarantaa ympäristöä, missä elämme.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Anne Help:

Aina pitää arvioida.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset