KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jenna Hattunen, Kokoomus, 111

Oma esittely

Joensuulainen poliitikko, tulevaisuuden vaikuttaja. Työskentelen asianajotoimistossa asianajoassistenttina ja opiskelen oikeustieteitä Itä-Suomen yliopistossa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jenna Hattunen:

Kohteet, joista leikataan, on mietittävä tarkoin. Yhteiskunnassa on tehtävä sopeutustoimia alituisen velkaantumisen taittamiseksi. Verojen korottamisella ei sopeuttamisessa onnistuta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jenna Hattunen:

Ylipäätään työn verotusta ei tulisi kiristää, jotta työ on kannustavaa. Liiallinen palkkaverotuksen kiristäminen johtaisi suurella todennäköisyydellä veronkiertoon ja niin sanottujen hyvätuloisten muuttamiseen ulkomaille.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jenna Hattunen:

Viimeisimpien ydinvoimalupapäätösten jälkeen on tarkasteltava riittävätkö nämä ydinvoimalat tuottamaan tarvitsevamme energian. Ydinvoima on tällä hetkellä ainoa realistinen vaihtoehto, jotta saamme tuotettua riittävästi energiaa. Toki muutakin energiantuotantoa on tuettava.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jenna Hattunen:

Luonnonvaroja on käytettävä kestävän käytön periaatteen mukaisesti. Turpeen käytöstä ei tule täysin luopua, mutta sen käyttöä on rajoitettava. Kuitenkin fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopuminen vuoteen 2050 mennessä on realistisempaa kuin vuoteen 2025 mennessä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jenna Hattunen:

Julkisen sektorin byrokratiaa tulee vähentää, jolloin menotkin pienenevät.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jenna Hattunen:

Alueelliset erot on otettava huomioon, esimerkiksi Itä-Suomessa venäjän opiskelu mahdollisuutta lisättävä. Jokaisella tulisi olla valinnanvapaus, mikä on toinen pakollinen kieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jenna Hattunen:

Nykymuotoiset velvoitteet (esim. karenssit ja kilometrisäde) ovat tällä hetkellä riittäviä. Etenkin kilometrisäde on puhututtanut, pitäisikö ottaa vastaan myös yli 80 kilometrin säteeltä olevia töitä. Etenkin Itä-Suomessa liikenneyhteydet huomioiden 80 kilometrin säde on riittävä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jenna Hattunen:

Yhteiskunnan tulee huolehtia kaikista hoivapalveluja tarvitsevista tasa-arvoisesti. Hoivapalveluita tarvitseva voi harkintansa mukaan päättää itse, käyttääkö omaa varallisuuttaan esimerkiksi yksityisten hoivapalveluiden kustantamiseksi.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jenna Hattunen:

Alkoholia tarjoavien ravintoloiden ei tarvitse olla avoinna pidempään kuin klo neljään saakka, mutta myös pienempien ravintoloiden tulisi saada pitää ovensa avoinna klo 4.00 saakka. Ravintoloitsija voisi itse päättää, mihin saakka ravintolaa pitäisi avoinna. Näin lupamenettely poistuisi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jenna Hattunen:

Kuntien määrää tulee vähentää vapaaehtoisin kuntaliitoksin, sillä tämä helpottaisi palveluiden järjestämistä. Ensisijaisesti kuntaliitokset on siis tehtävä vapaaehtoisesti ilman pakkoliitoksia. Pakko olisi viimesijainen keino tilanteessa, jossa kunta ei kykene järjestämään edes lakisääteisiä tehtäviään.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jenna Hattunen:

Mikäli työnantaja ja työntekijä sopivat työehtosopimusta pienemmästä palkasta, on kysymys tuolloin työntekijän ja työnantajan välisestä sopimuksesta. Työntekijälle on kerrottava työehtosopimuksen mukainen vähimmäispalkka, ja hänen on nimenomaisesti suostuttava tätä pienempään palkkaan. Tämä sopisi esimerkiksi tilanteissa, joissa työkyky on selvästi heikentynyt.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jenna Hattunen:

On hyvä, että asutusta on ympäri Suomea luonnollisesti, mutta valtion verovaroin emme voi asutusta ylläpitää. Eri alueet pysyvät asuttuna työllistävien yritysten, toimivien palveluiden ja koulutuksen voimin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jenna Hattunen:

Nostamalla yksityiset terveyspalvelut julkisten rinnalle, olisi jokaisella vapaus valita yksityisten ja julkisten palveluiden väliltä. Näin myös palveluiden saatavuus paranisi.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jenna Hattunen:

Sotealueet toimisivat järjestäjinä ja kunnat (tai kuntayhtymät) tuottajina. Kuntia on kuunneltava. Kuitenkin viimesijainen valta on sotealueilla.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jenna Hattunen:

Taksialan vapauttaminen teoriassa olisi hyvä ajatus, mutta käytännön kannalta ei, sillä taksialan vapauttamisen myötä esimerkiksi Ruotsissa hinnat nousivat ja turvallisuus takseissa väheni huomattavasti. Turvallisuus ja taksipalvelujen saatavuuden varmistaminen myös syrjäisemmillä alueilla ovat seikkoja, jotka on muistettava alan vapauttamista koskevissa keskusteluissa. Välimalli rajoittamisen ja vapaan kilpailun välille.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jenna Hattunen:

EU on tuonut paljon hyvää. Esimerkiksi liikkuminen ja vienti toisiin EU-maihin on helpottunut.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jenna Hattunen:

Rahoitusmarkkinaverossa on riskinä harmaan talouden lisääntyminen ja että vero heikentäisi talouskasvua.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jenna Hattunen:

Valmistelun voi aloittaa, mutta on huomioitava tämänhetkinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne. Natoon on järkevää liittyä, mutta ajankohta on pohdittava tarkoin. Natoon ei kuitenkaan voi liittyä, ellei oma puolustus ole hyvällä mallilla.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jenna Hattunen:

Suomen puolustuksen on oltava kunnossa ja uskottavalla tasolla, etenkin uudenlaisien turvallisuusuhkien kouluttamisessa (kyberturvallisuus). Turvallisuuteen tulee panostaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jenna Hattunen:

Suomessa on paljon osaamista ja työttömyyttä. Työlupien myöntäminen tarveharkintaisesti on järkevää tällaisessa työttömyystilanteessa. Toki työnantajilla tulisi olla oikeus valita työntekijänsä, ja työlupa tulisikin lähtökohtaisesti myöntää, mikäli henkilö on saanut jo Suomesta työpaikan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jenna Hattunen:

Yhdenvertaiset oikeudet on taattava jokaiselle seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jenna Hattunen:

Mikäli vastaanottokeskuksen perustaminen on tarpeellista, ei siitä ole haittaa. Vastaanottokeskuksen tarpeellisuus toki arvioitava tarkoin, sijainti on toissijainen kysymys.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jenna Hattunen:

Tietyissä tilanteissa opettajien oikeudet tulisivat olla laajemmat. Esimerkiksi kiusaaminen koulualueen vieressä tai oppitunnilla häiriökäyttäytyminenon tapaus, johon opettajan tulisi saada puuttua. Hyvä koulu kuitenkin muodostuu enemmänkin innostavasta ilmapiiristä, pätevistä opettajista, kehittyneistä puitteista.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jenna Hattunen:

Kyseiset arvot ovat osa omaa arvomaailmaani, ja koen ettei perinteisten arvojen vaaliminen kuitenkaan estä ajattelemasta asioista myös liberaalimmin joistakin asioista.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jenna Hattunen:

Kaikkia julkisia palveluita ei kannata lähteä ulkoistamaan. Kuitenkin jos ulkoistaminen katsotaan taloudellisesti paremmaksi ratkaisuksi, ja palvelun laatu pysyy yhtä hyvänä, ei ulkoistamisen tulisi muodostua ongelmaksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jenna Hattunen:

Kokonaisveroastetta ei tule korottaa. Esimerkiksi työn verotuksen alentamisella ihmisille jäisi enemmän rahaa kuluttamiseen, jolloin myös yritykset olisivat elinvoimaisempia. Leikkaukset eivät ole helppoja, mutta rakenteellisilla uudistuksilla voimme sopeuttaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jenna Hattunen:

Suuria tuloeroja ei voida pitää hyväksyttävinä siksi, että erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita. Tuloerot on kuitenkin hyväksyttävä, koska sellainen maailma ei ole realistinen, jossa jokainen tienaisi täysin saman verran.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jenna Hattunen:

Palvelut ja sosiaalietuudet ovat raskaita taloudelle etenkin nyt työttömyyden kasvettua, mutta on palveluissa ja sosiaalietuuksissa keventämisen varaa. Etuusjärjestelmää tulisi uudistaa ja selkeyttää, sillä nykyään etuuksia haetaan monesta paikasta ja samat tositteet toimitetaan usealle eri taholle. Peruspalvelut on oltava lähellä yksilöä, mutta palvelujärjestelmässäkin on tehostamisen varaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jenna Hattunen:

Ympäristön kustannuksella ei tule tehdä päätöksiä. Ympäristöasiat on otettava vakavasti, sillä puhdas ympäristö luo pohjan kaikelle toiminnalle.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jenna Hattunen:

Etenkin suurissa päätöksissä tulisi arvioida vaikutukset ympäristöön. Ympäristövaikutusten arviointiin on kiinnitetty huomiota esimerkiksi hallituksen esitysten vaikutusten arvioinneissa. On aina toimittava ympäristö huomioiden ja haitallisista hankkeista luovuttava mahdollisuuksien mukaan ja/tai muutettava hankkeet vähemmän haitallisiksi.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset