KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Markku Eestilä, Kokoomus, 110

Oma esittely

Pitkän työuran eläinlääkärinä tehnyt ensimmäisen kauden kansanedustaja, jonka erityisenä kiinnostuksen kohteena on talous ja energiapolitiikka.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Markku Eestilä:

Tällä julkisen sektorin kulurakenteella ei voi jatkaa, koska yksityinen sektori ei pysty enää rahoittamaan kaikkea. Vienti ei vedä, koska yleinen kustannustaso on noin 20 prosenttia liian korkea. Tämän korjaaminen vie aikaa ja on tehtävä kaikki mahdollinen, että ihmiset pääsevät töihin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Markku Eestilä:

Suomen ongelma on liian kireä verotus erityisesti keskituloisilla. Poliittisesti on helppoa aina kiristää hyvätuloisempien verotusta, mutta kansainvälisessä maailmassa sillä on myös haittavaikutuksensa: korkea verotus johtaa verokikkailuun.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Markku Eestilä:

On parempi tuottaa sähköä kotimaassa kuin tuoda sitä jopa 20 prosenttia ulkomailta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Markku Eestilä:

Turpeesta luopuminen on mahdotonta, sillä se johtaisi vain lisääntyneeseen kivihiilen käyttöön. Kysymyksen asettelu on käytännössä energiapoliittinen mahdottomuus.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Markku Eestilä:

On tunnustettava myös se, että keskushallinto on paisunut liian isoksi. Se johtaa vain liialliseen byrokratiaan ja turhiin hallinnonuudistuksiin. Suomi kärsii jatkuvista hallinnonuudistuksista. Katse pitäisi kääntää hyvään johtamiseen ja päätösten läpiviemiseen. Tällä hetkellä vain puolustusvoimat pystyy viemään tehdyt päätökset luotettavasti ja nopeasti maaliin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Markku Eestilä:

Valinnanvapaus on riittävä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Markku Eestilä:

Työ ei saa olla rangaistus, joten tämän asian kanssa pitää edetä varovaisesti. Työn tekemiseen pitää aina olla rahalliset kannusteet.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Markku Eestilä:

Yrittämisen pitää olla vapaata ja siihen tulee kannustaa kaikin tavoin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Markku Eestilä:

Tämä on lähtökohta, mutta esimerkiksi nuorisotyöttömyyden hoidossa pitää sallia myös erilaiset variaatiot, jossa yhteiskunta tulee sosiaalipuolen rahoituksella avuksi. Nuoret töihin - maksoi mitä maksoi!

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Markku Eestilä:

Lähtökohta on oikea, vaikka Suomessa on jo nyt laajoja asumattomia alueita. Esimerkiksi Ruotsi tukee alemmalla sähköverolla tiettyjä pääkaupunkiseudun ulkopuolisia alueita.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Markku Eestilä:

Ihmisten valinnanvapautta tulee lisätä erityisesti perusterveydenhuollossa, mutta esimerkiksi yliopistollisten sairaaloiden nykyinen toiminta pitää turvata koulutuksen ja laadun takia.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Markku Eestilä:

Ihmisten hoitaminen ja nopea hoitoon pääsy on pääasia, eikä se, kuka käyttää valtaa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Markku Eestilä:

Taksijärjestelmä perustuu Suomessa siihen, että takseilla on asemapaikka ja sen kautta ne sitoutuvat myös päivystämään. Jos järjestelmä murennetaan, se näkyy taksien turvallisuudessa ja laadussa. Kuka enää päivystäisi niillä alueilla, joissa ajoa on vähän?

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Markku Eestilä:

Eurooppa ei tule pärjäämään, jos se ei pura sääntelyä ja byrokratiaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Markku Eestilä:

Rahan hinta kallistuu sitä mukaa, kun rahamarkkinoiden sääntelyä lisätään.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Markku Eestilä:

Suomi on valinnut eurooppalaisen turvallisuuden, joka käytännössä perustuu Naton kanssa tehtävään yhteistyöhön. Jäsenhakemuksen valmistelu ja jättäminen on monipuolisen harkinnan paikka.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Markku Eestilä:

Työperäistä maahanmuuttoa pitää helpottaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Markku Eestilä:

Adoptio-oikeuden täytyy olla lapsen edun mukainen.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Markku Eestilä:

Mahdotonta sanoa etukäteen, koska turvapaikan hakijoiden määrä ja monet muut yksityiskohdat ratkaisevat.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Markku Eestilä:

Kurin suhteen on otettu liikaa takapakkia. Oppilailla pitää olla selvät säännöt ja kunnioitus opettajia kohtaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Markku Eestilä:

Pienessä maassa on kuitenkin varottava sitä, että emme anna suurille yrityksille liian vahvaa markkina-asemaa. Vertailu ja terve kilpailu parantaa laatua sekä yrityksissä että julkisilla työpaikoilla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Markku Eestilä:

Suomen nykyinen tilanne on hyvä, koska kansainvälisesti vertaillen meillä ei ole kohtuuttoman suuria tuloeroja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Markku Eestilä:

Luontoarvot ovat nykyään entistä tärkeämpiä. Niitä ei pidä jatkuvasti asettaa talouskasvulle alisteisiksi.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Markku Eestilä:

Valitettavasti kaikki teollinen toiminta on ympäristölle jossain määrin haitallista.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset