KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Nelli Berg-Väänänen, Kokoomus, 109

Oma esittely

Olen 29-vuotias kuopiolainen kunnallispoliitikko, jonka haaveena ja tavoitteena on päästä vaikuttamaan valtakunnallisesti. Siksi olen nyt toisen kerran ehdolla eduskuntaan. Ammatiltani olen sairaanhoitaja ja työskentelen vastasyntyneiden teho-osastolla Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Vapaa-ajallani leikin lasteni kanssa, urheilen ja hoidan luottamustehtäviä Kuopion kaupungissa mm. kaupunginhallituksen ja maakuntavaltuuston jäsenenä. Koen yhteiskunnalliset asiat tärkeänä ja koen, että minulla on siihen oma panos annettavana. Haluan olla turvaamassa Suomea, jossa huolehditaan niistä, jotka tarvitsevat huolenpitoa. Ja jotta näin voitaisiin tehdä, kannustetaan niitä, joilla voimia riittää.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Velkaantumista ei saa enää jatkaa eikä taakkaa tuleville sukupolville saa enää kasvattaa. Julkinen talous tulee tervehdyttää ja siksi tiukka taloudellinen tilanne on myös peruste tarveperusteisemmalle palvelutarjonnalle.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Mielestäni ansioverotusta ei tulisi korottaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Suomen energiapolitiikan tulee tavoitella edullista, vähäpäästöistä ja omavaraista energiaa, siksi ydinvoimaa tulisi lisätä yhdessä uusiutuvien energiamuotojen kanssa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Suomen tulee suunnata vähäpäästöisempään energiatuotantoon, mutta en usko sen tapahtuvan aivan vuoteen 2025 mennessä taloudellisen tilanteen vuoksi.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Työttömyys on erittäin suuri yhteiskunnallinen ongelma, mutta siihen tulisi löytää ratkaisu enemmän kannustavuuden kautta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Mielestäni nykykäytäntö on hyvä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Kuntia tulee olla vähemmän tulevaisuudessa mutta pakkoliitoksia tulisi välttää mahdollisimman pitkään. Jos kuitenkin pakkoliitoksiin joudutaan tekemään kriisikuntamenettelyn takia, on valtion velvollisuus kompensoida tuota liitosta liitostuella, jotta liitos ei ole liian suuri rasite uudelle kunnalle.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Mielestäni minipalkan muutos ei ole ratkaisu työttömyyteen. Työnantajavalvoitteita keventämällä työllistämisen kannattavuutta voitaisiin parantaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Tarvitsemme myös maaseutua ja maaseutuasutusta, kuitenkin laajan kunnallisen palveluvelvoitteiden vuoksi kaavoituksella tulee pystyä ohjaamaan asutuksen muodostumista järkevästi ja toiminnallisesti oikein.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Sote-uudistuksen myötä yhteistyötä julkisen ja yksityisen toimijan kanssa tulee tiivistää ja palvelusetelin käyttöä laajentaa terveyspalveluiden parissa. Tämä lisäisi asiakkaan valinnan vapautta ja antaisi pienyrittäjille mahdollisuuden olla osana palvelutuotantoa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Koska rahoitusvastuu säilyy todennäköisesti kunnilla on myös tärkeää että vastuun Mukana seuraa valta vaikuttaa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Liiallinen säätely tulisi poistaa erityisesti silloin jos hyöty on haittaa pienempi. Taksilupasääntelyä tulisi purkaa. Säätelyä keventämällä annamme paremmat edellytykset ja mahdollisuudet yrittämiselle ja helpotamme työllistymistä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja rahan liikkuminen vapaasti EU:n rajojen sisällä on ollut yksi arjen helpottavia tekijöitä ja kasvun ja kehityksen mahdollistaja.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Ulkopoliittinen tilanne on tällä hetkellä erittäin epävarma, siksi uskottava maanpuolustus on erityisen tärkeää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Mielestäni juuri työperäistä maahanmuuttoa tulisi tukea.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Hyvä vanhemmuus ei katso ihmisen seksuaalista suuntautumista vaan empatiaa, vastuuta ja kykyä rakastaa ja sitoutua lapseen ja perheeseen. Adoptio-oikeutta tulisi helpottaa myös yksinhuoltajille.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Opettajilla tulee olla työrauhan ylläpitämiseksi erilaisia keinoja kuten myös vanhemmilla kotona ollessa. Oppilaan häiritessä ryhmäopetusta tai muiden työskentelyä oppilas tulisi saada ohjata hetkeksi rauhoittumaan luokan ulkopuolelle. Katson myös tärkeänä että opettajakoulutuksessa panostetaan ryhmänhallinnan opetukseen, jotta lasten viihtyvyys ja koulurauha voidaan turvata jatkossakin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Arvojen tulee ohjata politiikkaa. Koti-uskonto ja isänmaa yhdessä ja erikseen ovat hyviä ja kunnioitettava arvoja. Minun arvojani ovat välittäminen- yhteisöllisyys- ja kannustavuus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Ulkoistamisen ei tule olla itseisarvo mutta

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Veroja ei tule enää korottaa. Ihmisiä tulee kannustaa työntekoon, sillä työ on hyvinvoinnin elinehto.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Lahjakkuudesta ja ahkeruudesta tulee palkita ja hyviin suorituksiin tulee kannustaa. Kuitenkin liian suuret tuloerot ja hyvinvointierot rappeuttavat hyvinvointivaltion edellytyksiä tulevaisuudessa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Mielestäni luonto on tärkeä ja korvaamaton luonnonvara mitä meidän tulee suojella. Kuitenkin liiallinen suojelu esimerkiksi liito-oravien osalta on vaikeuttanut kaavoitusta todella paljon. Erilaisia kantoja tulee tarkkailla ja direktiivejä ja säännöksiä sen mukaan myös muuttaa ja tarvittaessa purkaa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Nelli Berg-Väänänen:

Laajalti ympäristöä rasittavista hankkeista tulee luopua.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset