KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Antti Kivelä, Keskusta, 91

Oma esittely

KYS-Sydänkeskuksessa toimiva apulaisylilääkäri. Kuopion Keskustan puheenjohtaja, Pohjois-Savon Keskustan varapuheenjohtaja, Keskustan puoluevaltuuston jäsen. Kuopion kaupunginvaltuutettu. Mustan vyön karateka, muut harrastukset ratsastus, miekkailu, musiikki, kielet. Vaaleissa teemoina perusterveydenhuolto ja sosiaalityö, lasten ja perheiden hyvinvointi, Suomen turvallisuus

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Antti Kivelä:

Julkisten palveluiden kustannustaso suhteessa kansantalouden tuotantoon on maailmanennätystasoa. Julkisia palveluita ja etuuksia on karsittava koska ei ole näköpiirissä niin nopeaa talouskasvua että sen voitaisiin kiriiä rahoitusvaje kiinni

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Antti Kivelä:

Jo nyt ylin marginaaliveroaste on työhaluja leikkaavalla tasolla, yli 60%. Kokonaisveroastekin on Suomessa 44.5% eli korkein maailmassa. Verojen kiristämisellä tehdään enemmän haittaa kuin hyötyä.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Antti Kivelä:

Jos lisää tarkoittaa enemmän kuin suunniteltu Fennovoiman voimala niin ei tarvitse. Suomessa pitää lisätä hajautettua ja uusiutuvan energian tuotantoa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Antti Kivelä:

Kysymys on huonosti aseteltu. Kivihiilen käytöstä tulee luopua niin laajasti kuin mahdollista. Kivihiiltä kannattaa pitää varmuusvarastoissa ja voimaloiden hätävarana muttei tarkoituksellisena energianlähteenä. Maakaasu on vähemmän ilmakehää rasittava mutta on ostotuote. Turpeen käytöstä ei pidä luopua. Turve on kotimainen ja hitaasti uusiutuva energianlähde ja sen avulla yhteispoltossa voidaan käyttää täysin uusiutuvaa puuta.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Antti Kivelä:

Julkinen sektori on liian suuri Suomen taloudelliseen kantokykyyn nähden. Julkista sektoria on järjesteltävä uudelleen hallintoa ja byrokratiaa karsien. Lainsäädännössä on karsittava sääntelyä ja näin vähentää hallinnon tarvetta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Antti Kivelä:

Ruotsin kieli on suomalaiselle helpoimpia kieliä oppia. Yhteinen historia Ruotsin kanssa ja Suomen kaksikielisyys ovat hyviä perusteita ruotsin kielen jonkin asteiselle pakollisuudelle. Se että ruotsin kieli olisi este esim. lukiolaisten muiden kielten oppimiselle ei pidä paikkaansa. Ruotsin pakollisen kirjoittamisen lopettaminen ei lisännyt muiden kielten ylioppilaskirjoittamista käytännössä lainkaan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Antti Kivelä:

Suomi ei nouse ellemme tee enemmän työtä. Paikkakunnan vaihto työn perässä on luonnollinen osa usean ammattiryhmän työelämää. Jos kerran työtä suorastaan tarjotaan, on se syytä ottaa vastaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Antti Kivelä:

Suomessa progressiivinen verotus toimii jo nyt hyvin jyrkkänä. Jos varallisuus olisi itsestään selvä hoivapalveluiden kustannuskeino, ei kannata kenenkään elämässä pidemmälle yrittää ja varallisuutta hankkia, jos saman palvelun saa yrittämättäkin

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Antti Kivelä:

Työikäisten suomalaisten tärkein kuolinsyy on alkoholi. Kukaan ei ole osoittanut että juominen vähenisi jos alkoholin myyntiä ravintoloissa tästä edelleen helpotettaisiin. Nyt jo ravintoloiden aukioloajat ovat varsin vapaat. Kysymyksessä ei määritellä ravintolaa sen tarkemmin. Pelkkään juomiseen keskittyviä paikkoja ei tarvita lisää. Korkeatasoisten ruokaravintoloiden aukioloajat eivät ole ongelma

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Antti Kivelä:

Miksi pitäisi? Perustuslain mukaan kunta on itsenäinen hallinnollinen yksikkö joka itse päättää toimistaan. Kunta on ihmisten yhteisö, eikä ideologisilla syillä pitäisi tällaista yhteisöä pakottaa mihinkään. Mihin tällä vähentämisellä pyrittäisiin? Yleensä kysymyksen väitteen esittäjät ovat heti perään esittämässä erilaisia lähidemokratiamalleja vaikka juuri ovat kuntaa lakkauttamalla vähentäneet demokraattisen vaikuttamisen mahdollisuuksia.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Antti Kivelä:

Työehtosopimusten yleissitovuudella on pitkät perinteet ja Suomen nousu korkean elintason maaksi on pitkälti kolmikantapäätösten ja konsensuksen seurausta. Työehtosopimukset ovat yksi osa tätä kokonaisuutta. Työehtosopimuksista tulee kuitenkin voida joustaa paikallisen sopimisen keinoin, jos yrityksen tulevaisuus on (kaikkien) palkkojen joustamisesta kiinni. Työpaikkojen saaminen Suomeen täytyy pohjautua poliittisella tahdolla luotuun yritysten toimintaympäristön parantamiseen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Antti Kivelä:

Suomi elää puusta ja maasta. Koko maan asuttuna pitäminen on itseisarvo, se ylläpitää huoltovarmuutta. Menestyminen ja innovaatiot eivät ole seurausta keskittämispolitiikasta. Esimerkkinä on Suomen yliopistolaitos, jonka perustamisella tähdättin koko maan kehityksen turvaamiseen. "Tuettava verovaroin" ei pidä tarkoittaa rahan syytämistä vastikkeetta, vaan pitkien etäisyyksien maassa elämisen mahdollistamista esim. polttoainekustannusten ja työmatkakorvausten porrastamista maan sisällä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Antti Kivelä:

Julkisen verorahoitteisen palveun tulee olla pysyvästi runko suomalaisessa sote-järjestelmässä. Yksityiset palvelut voivat toimia täydentäjinä ja hyvänä kumppanina julkiselle palvelulle. Enemmän on kyse hyvästä johtamisesta kuin julkinen-vastaan-yksityinen -asetelmasta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Antti Kivelä:

Kysymyksessä ei rajata mitä palveluita kunta tuottaisi. On tärkeää että terveyspalvelut organisoidaan laajan alueen ja voimavarojen puitteissa väestön lähipalveluiden tarpeen mukaan. sote-uudistuksessa on munen muun epäselvän asian lisäksi auki se, mikä katsotaan kunnan lähipalveluksi ja mikä sote-järjestäjän vastuulle kuuluvaksi

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Antti Kivelä:

Liika säätely on pahasta, mutta säätelemättömyyskään ei ole onnela. Jokainen joka on Tukholmassa käynyt, tietää mihin täysi rajoittamattomuus taksiliikenteessä johtaa. Kaaos, ulkomaalaisten ja tottumattomien häikäilemätön rahastus on siellä arkipäivää.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Antti Kivelä:

EU-jäsenyys on tuonut vakautta Suomen talouteen, liittänyt meidän pysyvästi osaksi läntistä maailmaa ja arvoyhteisöä. EU antaa vapaan liikkuvuuden ja mahdollisuuden nuorille edetä. Se että yhteisvaluutta on vienyt pois valuuttakeinottelun mahdollisuuden (devalvoinnit, kelluttamiset) on lähinnä antanut mittapuun ja pakon huolehtia omasta taloudesta. Tässä Suomi on itse epäonnistunut eikä talouden nykyisestä alamäestä voi yksisilmäisesti EU:ta syyttää.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Antti Kivelä:

Suomen ei pidä olla mukana EU:n suunnittelemasa rahoitusmarkkinaverojärjestelyssä ellei verosta tule maailmanlaajuista. Rahoitusmarkkinaveron tuotot, niiden jakautuminen ja haittavaikutukset ovat epäselviä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Antti Kivelä:

Suomen tulee tällä vaalikaudella viimeinkin tehdä kattava analyysi nykyisistä ja tulevista puolustustarpeista. Jos tuon kattavan selvityksen jälkeen Nato-jäsenyys on paras malli Suomen puolustukselle, sitten jäsenyyttä on haettava. Päämäärä on Suomen rikkumaton turvallisuus ja koskemattomuus, Nato-jäsenyys on yksi mahdollisista keinoista päämäärän saavuttamiseksi

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Antti Kivelä:

Viittan edelliseen vastaukseen. Puolustusvoimien rakenneuudistuksen vieminen eteenpäin, ilmavoimien kalustouusinnat ja reservin toimintakyvyn ja aseistuksen parantaminen vaativat lisää rahoitusta.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Antti Kivelä:

Nimenomaan työperäistä ja työntekijätarpeen mukaan suunniteltua maahanmuuttoa pitää suosia. On erotettava humanitaarinen turvapaikantarjoaminen ja suunnitelmallinen työperäinen maahanmuutto toisistaan. Turvapaikan saaneetkin on työllistettävä heti ensimmäisestä päivästä lähtien nykyistä paremmin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Antti Kivelä:

En löydä selkeitä syytä tätä vastustaakaan, eikä tämä kysymys ole suomalaista yhteiskuntaa mihinkään kaatava asia. Uskonnolliset näkemykset on pidettävä erillään tasavaltalaisesta lainsäädännöstä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Antti Kivelä:

Minulla ei ole mitään vastaanottokeskuksen perustamista vastaan, ja Kuopio tänäkn vuonna ottaa vastaan yhden "vastaanottokeskuksen" verran Syyrian pakolaisia. Kuitenkaan kysymyksen sanamuoto ei ole oikein: kuntaa ei valtio saa pakottaa keskusta ottamaan vaan asia on kunnan oma päätös.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Antti Kivelä:

Hyvän käytöksen opettaminen on täysin vanhempien vastuulla. Se pitää paikkansa, että parempi kotikasvatus auttaisi kouluopetuksen tason nostoa, kun nyt suuri osa opettajan ajasta kuluu huonon käytöksen ja tottelemattomuuden paimentamiseen.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Antti Kivelä:

Koti pitäisi olla kaikille tärkeä tuki ja pohja arvomaailmalle. Isänmaa ja aiemmat sukupolvet ovat meille hyvät elämän edellytykset antaneet. Uskonnollisille ihmisille uskonto on tärkeä ohjenuora, ja perinteinen luterilainen maailmankatsomus on hyvin yhtenevä koko maailmassa hyväksyttyjen elämää ja kanssaihmisiä kunniottavien periaatteiden kanssa. -Uskontoa ei kuitenkaan saa maalliseen lainsäädäntöön sekoittaa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Antti Kivelä:

Yksityistäminen ei ole mikään patenttiratkaisu. Yksityinen toiminta tuotantomallina pitää ratkaista tapauskohtaisesti eikä ideologisesti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Antti Kivelä:

Nykyisessä tilanteessa ei ole. Veroaste on nyt jo maailmanennätysluokkaa. Väite voi pitää paikkansa suhdannevaihteluissa mutta ei nykyisenkaltaisessa velkakriisissä

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Antti Kivelä:

Tuloeroja tulee olla ja niitä tulee aina olemaan. Kysymys kuulukin mitä tarkoittaa "suuret tuloerot". Amerikkalaisen tai venäläisen yhteiskunnan "suuret tuloerot" ovat aivan liian suuret. Suomessa tai muissa Pohjoismaissa tuloerot eivät ole suuret mutta silti sen suuruiset että lahjakkuudesta ja ahkeruudesta toistaiseksi saa korvauksen.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Antti Kivelä:

Väite on faktaa. Valtio ottaa velkaa lähes joka seitsemännen euron. Tulevan hallituksen raskas työ on järjestää palvelut niin että ne tuotetaan kevyemmillä rakenteilla ja joitain palveluita on lopetettava tai muutettava toisenlaisiksi

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Antti Kivelä:

Ei ole näin yksiseltteistä. Ilmaston lämpeneminen ja sen seurauksena globaali ympäristökatastrofi on esimerkki siitä että talouskasvu on koko ajan asetettu ympäristön edelle. Toisaalta taas liian tiukka ympäristölainsäädäntö voi estää järkeviä toimia ja työllisyyttä ja tuottaa jopa absurdeja lopputulemia, vrt. Helsingin hiilenpoltto

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Antti Kivelä:

Kyllä ympäristövaikutukset pitää ottaa kaikessa päätöksenteossa huomioon. Täytyy kuitenkin arviointiprosessit pitää juohevina ettei ympäristön kustannuksella luoda lisää byrokratiaa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset