KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Maija Silvennoinen, Kristillisdemokraatit, 82

Oma esittely

Olen 36-vuotias, kolmen kouluikäisen lapsen äiti, sosiaalialan ohjaaja Liperistä. Olen Liperin kunnan valtuutettu, Pohjois-Karjalan maakuntavaltuutettu, Kristillisdemokraattien Pohjois-Karjalan piirin pj, Kristillisdemokraattien puoluehallituksen jäsen. Olen seurakunnan luottamustehtävissä. Työurastani suurimman osan olen työskennellyt kehitysvammaisten parissa; päivätoiminnan ohjaajana, henkilökohtaisena avustajana ja palvelukodin ohjaajana. Tällä hetkellä työskentelen työhönvalmennuspalveluissa kuntouttavassa työtoiminnassa yksilövalmentajana. Kannan huolta lapsista, nuorista ja perheistä. Ennalta ehkäisevä tuki ja työ ovat ensisijaisen tärkeitä sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Omaishoito on kustannustehokasta ja arvokasta työtä. Syrjäytymistä on estettävä, matalankynnyksen palveluja tehostettava. Maaseudun elinvoimaisuus säilytettävä kulku- ja nettiyhteyksien ylläpidolla ja rakentamisella. Palvelut tarvittaessa pyörille.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Maija Silvennoinen:

Emme voi elää koko ajan velaksi. tulevaisuudessa väestön rakenne vääristyy entisestään, eikä uusi veronmaksajia synny toivottuun tahtiin. Investointeja tarvitaan jatkossakin. Jos suunta ei käänny, olemme itsekin luisumassa entistä pahempaan ahdinkoon. Palvelurakennetta etenkin hallinnon osalta tulee keventää. Ruohonjuuritason työntekijät ovat jo entisestään liian tiukilla.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Maija Silvennoinen:

Eriarvoistuminen kasvaa entisestään. Tuloeroja on tasoitettava eri tavoilla.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Maija Silvennoinen:

Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen on taattava järkevästi. Suomi ei saa olla riippuvainen muiden maiden energian tuotannosta, vaan tuotannon omavaraisuusastetta on nostettava. Ydinvoima on energianlähde, jota ilman emme kokonaan toimeen tule.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Maija Silvennoinen:

Uusiutumattomat energialähteet eivät riitä loputtomiin. Mahdollisuuksien mukaan ko. energialähteistä on luovuttava.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Maija Silvennoinen:

Julkinen sektori tarvitsee rinnalle yksityiset palvelun tuottajat ja kolmannen sektorin. Julkisen sektorin toimintaa voi tehostaa mutta ei vähentää. Suomessa on hyvä terveydenhuolto ja koulutusjärjestelmä ym. palvelut, joihin maamme asukkailla on oltava tasavertainen käyttöoikeus tulotasosta riippumatta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Maija Silvennoinen:

Suomi on kaksikielinen maa. Itärajan tuntumassa venäjän kielen asemaa on nostettava, ruotsia vähemmän tarvitsee. Opetuksessa olisi turvattava valinnan vapautta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Maija Silvennoinen:

Yhteiskunta ei pysty maksamaan kaikkia velvoitteitaan ilman verovaroja. Työn räätälöintiä on kehittävä, pakottamalla ei kuitenkaan saada mitään hyvää aikaiseksi.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Maija Silvennoinen:

Kuten päivähoidossakin maksu määräytyy tulojen mukaan samaa voidaan hyödyntää vanhusten osalta. Tämä ei tarkoita sitä, että koko omaisuus on hoivapalvelujen kustantamiseen käytettävä vaan porrastetusti.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Maija Silvennoinen:

Nykyiset aukioloajat riittävät

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Maija Silvennoinen:

Pakkoliitokset eivät auta. Kunnallishallinnossa on kevennettävää huomattavasti. Monessa maakunnassa on jo seutukunnallisia esim. kirjasto, maaseutu- ym toimia. Päällekkäishallinnosta voi aina säästää, mutta ei ruohonjuuritasolta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Maija Silvennoinen:

Matalapalkka-aloilla asia ei ole niin yksioikoinen. Työnteon on kannatettava, eikä sosiaalietuuksien määrä voi olla suurempi kuin palkkatyön tekeminen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Maija Silvennoinen:

Jokaisella on oikeus omaan asuinpaikkaansa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Maija Silvennoinen:

Tämä todennäköisesti lisäisi eriarvoisuutta edelleen.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Maija Silvennoinen:

Pohjois-Karjalan kehitteillä oleva maakunnallinen malli on hyvä. Kuntien päätäntävalta lähempänä. Kosketus kulueriin on oltava, eikä suurin kuntien talousarvion osa voi liueta muiden päätettäväksi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Maija Silvennoinen:

Ylitarjontaa on vältettävä eikä hinnat voi olla ihan mitä vaan. Etenkin rajalla osa todennäköisesti käyttäisi rajan takaista polttoainetta, jolloin kilpailu menisi entistä oudommaksi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Maija Silvennoinen:

Globalisaation ja maailmanpolitiikan perässä pysymisen vuoksi EU:ssa on monta hyvääkin asiaa. Maksuja tulisi kohtuullistaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Maija Silvennoinen:

Verotuksesta päätäntävalta oltava omalla valtiolla.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Maija Silvennoinen:

En ole muodostanut sitovaa natokantaani. Venäjä asettaa haasteensa tässä rajan läheisyydessä. Natossa on sekä hyviä että huonoja puolia. Nato-kortti on pidettävä avoinna. Kansanäänestys on järjestettävä joka tapauksessa asiasta kuten Eu:stakin aikoinaan.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Maija Silvennoinen:

Oman luotettava puolustusjärjestelmä on oltava

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Maija Silvennoinen:

ON kyettävä pitämään suomalaisten työpaikoista kiinni ja turvattava. Lisänä tarvitaan harkitusti myös muita.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Maija Silvennoinen:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen. Adoptio oikeus entisellään.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Maija Silvennoinen:

Yhteistyöllä asiat kuntoon.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Maija Silvennoinen:

Kasvatusvastuu on ensisijaisesti vanhemmilla, toissijaisesti muilla. Tällä hetkellä käytössä olevat kasvatuskeskustelut eivät auta kaikille. Vaihtoehtoja "kurille" on luotava ja kehitettävä yhdessä lasten ja vanhempien kanssa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Maija Silvennoinen:

Kodista tuki ja turva, uskonnosta perinnekasvatus, perustuslakimmekin pohjaa monelta osin siihen. Isänmaa on lunastettu kovalla hinnalla, eikä siitä pidä luopua.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Maija Silvennoinen:

Julkisia palveluja ei kannata kokonaan ulkoistaa vaan yhdessä tuottaa palveluita ihmisten hyväksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Maija Silvennoinen:

Julkisten palvelujen laajuutta on mietittävä ja kehitettävä edelleen kustannustehokkaammaksi. Teknologiaa on osattava hyödyntää monipuolisesti. Veroja ei voi ääriin asti korottaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Maija Silvennoinen:

Perustoimeentulo olisi turvattava jokaiselle. Ikinä yhteiskunta ei saavuta tasa-arvoa tuloissa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Maija Silvennoinen:

Yhteiskunta ei jaksa kantaa menokehitystä. Vähiten arkielämään vaikuttavista menoista on pyrittävä löytämään säästöjä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Maija Silvennoinen:

Ympäristö ei saa vahingoittaa tieten tahtoen, mutta yrittämistä ja talouskasvua tarvitaan, jotta kehitys voi mennä eteenpäin.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Maija Silvennoinen:

Perusteelliset selvitykset on oltava tiedossa, jotta ympäristötuhoilta vältytään ja ne voidaan ennalta ehkäistä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset