KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sami Räsänen, Kristillisdemokraatit, 81

Oma esittely

Kunnanvaltuutettu, Yrittäjä, mekaniikka suunnittelua, rakennustöitä ja veneteksi kesällä. Tehdään hyviä tekoja, että saadaan Suomi uuteen nousuun, tuetaan lapsiperheistä. Tehdään työnteosta kannattavaa ja pidetään vanhuksista huolta.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sami Räsänen:

Lähipalvelut ja nopea avun saanti on turvattava, julkishallinnon menoja tehostamalla tehdään säästöjä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sami Räsänen:

Palkkaverotos on jo liian korkea. Veroja pitäisi keventää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sami Räsänen:

Ydinvoima on liian riskialtista touhua, eikä edellistäkään olla saatu toimimaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sami Räsänen:

Kotimaisten, uusiutuvien energiaraaka-aineiden käyttöä pitäisi lisätä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sami Räsänen:

Julkisen sektorin menoihin olisi tehtävä 10% säästöt, että velkaantuminen loppuisi.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sami Räsänen:

Monikielisyys on rikkautta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sami Räsänen:

Jos työ on henkilölle sopivaa fyysisten, henkisten ja koulutuspohjan perusteella, niin pitäisi työ vastaanottaa. Työtä tekemällä Suomi saadaan uuteen nousuun.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sami Räsänen:

Yhteiskunnan pitää tarjota vanhuksille varallisuuteen katsomatta laadukasta hoivapalvelua.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sami Räsänen:

Melko pitkään saavat jo olla auki, että työntekijöiden kannalta jotkut pelisäännöt on hyvä olla. Toisaalta ei liian tiukkaa säännöstelyä tässäkään.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sami Räsänen:

Pienetkin kunnat voivat olla kustannustehokkaita ja osa toiminnoista voidaan yhdistää naapurikuntien kanssa, että hallintokuluja saadaan pienemmiksi. Lähipalvelut turvataan paremmin pienissä kunnissa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sami Räsänen:

Työnteko pitää olla mielekästä ja palkitsevaa. Työpaikkoja saadaan lisää, kun tuetaan yritysten investointeja ja varsinkin pienyritysten työntekijäpalkkausta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sami Räsänen:

Koko Suomi on pidettävä asuttuna. Huomioidaan ympäristöolosuhteet tukien myöntämisessä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sami Räsänen:

Myös pienituloisilla pitäisi olla taloudellinen mahdollisuus yksityisiin terveyspalveluihin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sami Räsänen:

Toisaalta on hyvä, että on vakiohinnat kautta maan, toisaalta miksi rajoittaa kilpailua säännöksillä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sami Räsänen:

Taitaa enemmän mennä sinne rahaa, kuin tulla. Ei osata vielä hyödyntää EU-tukiaisia tarpeeksi, tai niiden hakeminen on liian hankalaa.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sami Räsänen:

Luotan hallituksen tekemään päätökseen,

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sami Räsänen:

Ollaan hyvin pärjätty tähänkin asti ilman Natoa ja toivottavasti myös jatkossa. Natoon liittyminen voi kiristää välejä Venäjän kanssa ja samalla heikentää meille hyvin tärkeän kauppakumppanin välisiä suhteita.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sami Räsänen:

Puolustusvoimien toimintoja pystytään tehostamaan hallinnon osalta. Kalustoa joudutaan tietysti uusimaan ja rahaa tulee menemään jatkossakin. Suomen puolustuskyky on pidettävä uskottavana ja riittävänä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sami Räsänen:

Toisaalta ensin pitää työllistää meidän omat kansalaiset. Toisaalta esim. metallialalla on ollut puutetta osaavista työntekijöistä, eikä Suomalaisia ole ne työt kiinnostaneet ja on ollut pakko hankkia työntekijöitä ulkomailta...

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sami Räsänen:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, kristinuskossa hyvinkin pyhä asia. Adoptio-oikeus pitää ajatella lasten, eikä vanhempien edun mukaisesti.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sami Räsänen:

Hädässä olevia pitää auttaa. Meidän kunnan kohdalla päätös riippuisi ehdoista, joilla se toteutetaan. Jos keskus tuo tuloja kunnalle ja lisätyöpaikkoja ja työntekijöitä niin mikä ettei. Kuntalaisten toiveita kunnioittaen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sami Räsänen:

Verot ovat jo liian korkeat. Säästöt saatava tehostamalla toimintoja ja karsimalla turhia kuluja.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sami Räsänen:

Työn pitää palkita.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sami Räsänen:

Luontoa ei saa turmella.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset