KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jussi Mikkonen, Kristillisdemokraatit, 78

Oma esittely

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jussi Mikkonen:

Valtionvelkaa tulee pienentää, mutta se tulee tehdä hitaasti, eikä suurin ja radikaalein ratkaisuin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jussi Mikkonen:

Verotuksen tulee olla tasapainossa työllisyyden kanssa. Kenenkään verotaakkaa ei tulisi muuttaa raskaammaksi, mutta kaikki verotulot tulisi ohjaata Suomeen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jussi Mikkonen:

Suomen energiatuotanto ei saisi olla riippuvaista ulkomaisesta energiasta. Oman maamme energiatuotantoa tulee kehittää ja ydinvoima on osa sitä. Ennen kaikkea uusiutuvia energiamuotoja tulee kehittää ja tukea.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jussi Mikkonen:

Uusiutuvien energiamuotojen käyttöä tulee lisätä ja kehittää.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jussi Mikkonen:

Suomi on kaksikielinen maa ja se on rikkaus monella tapaa. Ruotsin osaaminen parantaa myöskin nuorten työllistymistä kaksikielisessä maassamme. Kaikissa kouluissa tulisi kuitenkin tarjota laaja kielivalikoimam joka tukisi alueellisesti nuorten tulevaa opiskelua ja työelämää.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jussi Mikkonen:

Jos yksilö ei saa työtä koulutustaan vastaavalta alalta tai jos työ ei ole hänelle mieleistä, tulisi hänen kuitenkin tietyn määräajan jälkeen ottaa jokainen työtarjous vastaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jussi Mikkonen:

Jokainen on tehnyt töitä palkkansa eteen, aiemmasta palkkatasosta riippumatta kunnallisten hoitopalveluiden kustannusten tuli olla samalla tasolla kaikille.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jussi Mikkonen:

Toisaalta vapaampi anniskeluaika voisi tarjota mahdollisuuksia työllisyyden lisäämiselle ja markkinatalouden kasvulle. Kun puolestaan rajoitettu aika vähentää alkoholinaiheuttamia haittoja ja voisi jopa muuttaa suomalaista juomakulttuuria parempaan suuntaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jussi Mikkonen:

Kuntaliitokset heikentävät merkittävästi pienempien paikkakuntien palvelutasoa, sekä mahdollisuuksia vaikuttaa oman alueensa asioihin. Kuntaliitokset tulisivat vain nostamaan haja-asutusalueiden muuttotappiota.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jussi Mikkonen:

Työpaikkoja tulisi kyllä saada lisää, mutta ei vähentämällä työntekijöiden ja koulutuksen arvostusta.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jussi Mikkonen:

Koulutusmahdollisuuksien lisääminen muuttotappioalueilla tulisi varmasti nostamaan nuorten kiinnostusta niitä kohtaan. Tasaisempi asutus kuntien välillä tasoittaisi kuntien taloutta verotuksen kautta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jussi Mikkonen:

yksityisten palveluiden nostaminen voisi keventää julkisten palveluiden taakkaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jussi Mikkonen:

Jokaiselle kuntalaiselle kuuluu oikeus lähellä oleviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jussi Mikkonen:

Kilpailun tulisi olla vapaata, mutta taksipalveluita tulee olla tarjolla tasapuolisesti kaikilla alueilla suhteutettuna niiden tarpeeseen

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jussi Mikkonen:

EU vahvistaa Suomea omalla tavallaan, mutta Suomen tulee kuitenkin pitää kiinni itsenäisyydestään.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jussi Mikkonen:

Suomen maanpuollustuksen tulee perustua asevelvollisuuteen. Suomen tulee kuitenkin khittää yhteistyötä muiden pohjoisamiden ja myöskin naton kanssa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jussi Mikkonen:

Suomen pulustuksen tulee pysyä vahvana ja puolustusyksiköiden määrää ei saa vähentää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Jussi Mikkonen:

Tasa-arvoa kaikkien ihmisryhmien välillä tulee edistää, mutta sen tulee tapahtua niin, ettei se loukkaa muita ihmisryhmiä tai heidän periaatteitaan.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jussi Mikkonen:

Vastaanottokeskus tarjoaa kunnille monia mahdollisuuksia, mutta ennen tarjouksen hyväksymistä tulee kartoittaa onko kunnalla resursseja siihen.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jussi Mikkonen:

Nuoret ja lapset tarvitsevat selvät rajat, mutta myöskin huomiota ja rakkautta. Jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet tulisi huomioida ja paras oppiminen tapahtuu aina poisitiivisen kautta. Arkisessa elämässä aikuisten tulee näyttää nuorille nämä rajat, nuoret eivät saa määrätä itse rajojaan.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jussi Mikkonen:

Jokaisella ihmisellä on omat arvonsa ja he tekevät valintoja sen mukaan. Jokainen ihminen voi vaikuttaa politiikkaan äänestämällä omaa arvomaailmaansa edutavaa ehdokasta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jussi Mikkonen:

Yrityksiä tulisi nostaa palveluiden rinnalle. Yritykset voisivat monipuolistaa palveluntarjontaa ja lisätä työpaikkoja.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jussi Mikkonen:

Verotus tulee pitää siedettävällä tasolla. Julkisien palveluiden kehittäminen ja muuntaminen voisi tuoda ratkaisun tälläiseen tilanteeseen. Sosiaalietuuksia tulisi antaa vai niitä tarvitseville ja niiden väärinkäyttöä tulisi vahtia.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jussi Mikkonen:

Toisaalta tuloerot kannustavat ihmisiä opiskelemaan ja hankkimaan paremman tutkinnon. Toisaalta kaikilla ei ole mahdollisuutta hankkia korkakoulututkintoa. Palkkauksen tulisi olla sillä tasolla, että se kannustaa opiskelemaan ja ei tee opsikelusta ja ammattitaidosta merkityksetöntä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jussi Mikkonen:

Sosiaalietuuksia tulisi kehittää jotta ne eivät rasittaisi julkista taloutta liikaa. Soiaalietuuksia tulee antaa niille jotka niitö tarvitsevat ja niiden väärinkäytöksia tulisi valvoa ja ehkäsitä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jussi Mikkonen:

Puhdas ympäristö on yhteinen etu kaikille ja myöskin tie parempaan tulevaisuuteen. Taloskavu on tärkeää, mutta mahdotonta mikäli ympäristö on on päästetty unohtumaan. Jokainen ihminen on vastuussa omasta ympäristöstääm

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jussi Mikkonen:

Ympäristöstä huolehtiminen on matka parempaan tulevaisuuteen. Ympäristöön panostaminen on lahja tuleville sukupolville. Suomen ympäristö ja luonto on monipuolinen ja rikas, se tulee pitääkkin sellaisena.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset