KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Päivi Kähkönen, Kristillisdemokraatit, 76

Oma esittely

Olen kolmen lapsen äiti ja neljän lapsenlapsen mummi. Synnyin Lieksassa ja kävin siellä kouluni, muutin Juukaan työn perässä 1986. Toimin sairaanhoitajana terveyskeskuksen vuodeosastolla. Vapaa- aikana harrastan mökkeilyä, marjastusta, kalastusta ja käsitöitä. Seurakunnassa olen toiminut vapaaehtoisena mm. lapsityössä. Politiikkaan olen lähtenyt viime kuntavaalien aikaan, jolloin pääsin varavaltuutetuksi ja tänä vuonna kunnanhallituksessa. Kristilliset arvot ovat hyvä pohja, jolta tehdä poliittisia päätöksiä.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Päivi Kähkönen:

En kuitenkaan ole valmis leikkaamaan pientuloisten lapsiperheiden enkä eläkeläisten etuuksista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Päivi Kähkönen:

Mielestäni hyvin ansaitsevat voivat osallistua velkatalkoisiin enemmän kuin vähävaraiset.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Päivi Kähkönen:

Mielestäni kotimaisten uusiutuvien energialähteiden kuten puun, turpeen, vesivoiman ja tuulivoiman käytön kehittäminen ja energian kulutuksen vähentäminen voivat vähentää ydinvoiman tarvetta.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Päivi Kähkönen:

Kotimaisten energialähteiden käyttö tuo myös työtä Suomeen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Päivi Kähkönen:

Julkisella sektorilla on päätöksenteko jähmeää ja hidasta ja siksi sitä on syytä kehittää ja ehkä pienentääkin. Julkisia palveluja ei kuitenkaan pidä lähteä karsimaan, vaan kehittämään ja tehostamaan, että palvelut olisivat helposti saavutettavissa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Päivi Kähkönen:

Suomessa on alueita, joilla käytetään myös ruotsinkieltä ja siellä ruotsin keilen taito voi olla tarpeen. Itse en ole tarvinnut juurikaan ruotsin kielen taitoani, koska asun Itä-Suomessa ja englanti on kieli, jota suurin osa matkailijoista käyttää.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Päivi Kähkönen:

Mielestäni työttömänä voi ottaa vastaan työtä, joka ei aivan vastaa koulutusta. Ongelmana voi olla suuret työssäkäynti alueet, jolloin työn vastaanottaminen voi vaatia pitkiä työpäiviä ja varsinkin täällä haja-asutusalueella mahdollisuutta käyttää omaa autoa työmatkoilla.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Päivi Kähkönen:

Jos ikääntyneenä ei enää tule toimeen kodissaan hoivapalvelujen turvin ja ihmisellä on varallisuutta, mielestäni sitä voisi käyttää hoivapalvelujen kustannuksiin siirryttäessä esim. tehostettuun palvleuasumiseen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Päivi Kähkönen:

Mielestäni alkoholitarjontaa on aivan riittävästi nykyisin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Päivi Kähkönen:

Mielestäni tihästi asutettujen alueiden yhdistäminen toisiinsa on järkevää (esim. hallinto kevenee), mutta asun itse haja-asutusalueella ja täällä kuntien pakkoliittämisten seurauksena voi olla pienten kuntien näivettyminen ja palvelujen siirtyminen kasvukeskuksiin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Päivi Kähkönen:

Palkkojen pienentäminen ei ole vastaus työpaikkojen lisäämiseen, uskoisin että yritykset kyllä maksaisivat mieluusti pienempiä palkkoja, mutta lisääntyisikkö työpaikkojen määrä? Olettaisin että ihmisten pitäisi sitten tehdä useampaa työtä selvitäkseen maksuistaan.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Päivi Kähkönen:

Olen huolissani Suomen haja-asutusalueiden autioitumisesta ja tämän kehityksen pysäyttämiseksi olisi tehtävä päätöksiä, että Suomi pysyisi asuttuna.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Päivi Kähkönen:

Yksityisiä terveyspalveluja voidaan tarvita täydentämään julkisia palveluja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Päivi Kähkönen:

Kunnilla pitäisi olla paras tieto sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeista alueellaan ja siksi niiden pitää saada itse niitä myös tuottaa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Päivi Kähkönen:

Vapaa kilpailu on yleensä etu kuluttajalle.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Päivi Kähkönen:

EU on Suomen tärkein kansainvälisen yhteistyön mahdollistaja.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Päivi Kähkönen:

Jos rahoitusmarkkinaveroa kerätään EU-budjetin katteeksi, se ei hyödytä Suomea.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Päivi Kähkönen:

Natoon liittyminen ei poista omien puolustusvoimien tarvetta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Päivi Kähkönen:

Rahan määrä ei ehkä ratkaise, vaan se mihin sitä käytetään. Mielestäni puolustuksessa olisi panostettava kybersodankäyntiin, että Suomi pysyisi toimintakykyisenä eikä tietoliikenneverkkojen kaatuminen aiheuttaisi kaaosta poikkeusoloissa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Päivi Kähkönen:

Mielestäni miehen ja naisen välinen avioliitto antaa myös lapselle turvallisen kasvupohjan. Lapsi tarvitsee sekä äidin että isän mallin tasapainoiseen kasvuun.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Päivi Kähkönen:

Kurinpidollisia menetelmiä pitäisi kehittää, että ne oppilaat, jotka haluavat opiskella rauhassa, saisivat siihen mahdollisuuden. Esimerkiksi kuulosuojaimet eivät tunnu asialliselta tavalta turvata keskittyminen levottomassa luokassa ja kännykkäkulttuuria voisi myös muuttaa niin, että oppitunninajaksi kännykät kerättäisiin pois käden ulottuvilta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Päivi Kähkönen:

Lait ovat pitkälti laadittu kristillisten arvojen pohjalle, pitämään huolta siitä että ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet toimia yhteiskunnan jäseninä. Koti on pieni yksikkö, jossa isä ja äiti kasvattavat lasta yhteiskunnan jäseneksi. Uskonto antaa politiikkaan terveen arvopohjan, että asioiden hoitaminen ei ole itsekkäistä tarpeista lähtevää, vaan voidaan katsoa, että ne, jotka eivät ehkä itse pysty pitämään puoliaan yhteiskunnassa, saavat tarvitsemansa tuen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Päivi Kähkönen:

Esimerkiksi terveyspalvelujen ulkoistamisessa suurten yritysten tuotettavaksi on menty usein tilanteeseen, että kunnan maksamat korvaukset palvelusta ohjautuvat ulkomaisten yritysten tileille ja tuloista maksettavat verot eivät jää näin Suomen hyödyksi saati paikalliseen kuntaan.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Päivi Kähkönen:

Veronkorotukset tulisi ohjautua niille, jotka pystyvät ne maksamaan eli hyvätuloisille.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Päivi Kähkönen:

Lahjakkuudesta ja ahkeruudesta voidaan palkita myös pienemmillä tuloeroilla.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Päivi Kähkönen:

Jos taloudellinen tilanne jatkuu samanlaisena eikä muutoksia saada aikaiseksi, nykyiset palvelut käyvät kalliiksi.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Päivi Kähkönen:

Ympäristön saastumista aiheuttavat toimet pitää kuitenkin voida ehkäistä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Päivi Kähkönen:

Ympäristövaikutusten arvioiminen on tärkeää ja ympäristön saastumista aiheuttavista hankkeista pitää luopua.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset