KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Markku Kujanpää, Kristillisdemokraatit, 74

Oma esittely

Olen koulutukseltani tietokonealan insinööri. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt erilaisissa ohjelmisto- ja tuotekehitystehtävissä. Puolisoni lisäksi perheessä on kaksi aikuista tytärtä. Vuodesta 1993 lähtien olen toiminut varkautelaisessa kunnallispolitiikassa, erilaisissa luottamustehtävissä kaupunginvaltuustossa sekä eri lautakunnissa. Henkistä vireyttä ja fyysistä kuntoa hankin seurakuntatyön ja monipuolisen liikunnan avulla.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Markku Kujanpää:

Velkaantumisen vähentäminen oli tämän vaalikauden tärkeimpiä tavoitteita. Täysin siinä ei onnistuttu, joten sitä on edelleen jatkettava.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Markku Kujanpää:

Palkkaverotus on tällä hetkellä riittävän korkealla tasolla kaikissa tuloluokissa. Pieni- ja keskituloisten veroja sen sijaan tulisi alentaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Markku Kujanpää:

Nyt suunnitteilla olevat ydinvoimat riittävät. Mielestäni tulisi entistä enemmän kehittää uusiutuvien polttoaineiden kehittämistä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Markku Kujanpää:

Vuosi 2025 on aivan liian kiireinen aikataulu. Pidän kuitenkin tärkeänä, että kivihiilestä voitaisiin luopua mahdollisimman pian.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Markku Kujanpää:

Varmasti löytyy alueita, joita voi kehittää ja yhdistää.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Markku Kujanpää:

Aivan hyvin Ruotsin kieli voi olla vapaaehtoisena kielenä, kuten muutkin kakkoskielet.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Markku Kujanpää:

Tällä hetkellä työhönottovelvoitteita on jo laajennettu oman asuinalueen ulkopuolelle.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Markku Kujanpää:

Tähän on syytä varautua. Maltillista omavastuuosuuden lisäystä on syytä harkita.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Markku Kujanpää:

Tällä hetkellä on aivan riittävät aukioloajat. Tutkimukset jopa osoittavat, että aukioloaikojen laajennus yön pikkutunneille aiheuttaa lisääntyvää ongelmaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Markku Kujanpää:

En kannata pakkoliitoksia. Kunnat kyllä itse osaavat päättää, milloin liitokset on syytä tehdä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Markku Kujanpää:

Palkkojen alentaminen ei ole keino työpaikkojen lisäämiseen. Tarvitaan muita keinoja.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Markku Kujanpää:

Suomella ei ole varaa koko maan asuttamiseen verovaroin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Markku Kujanpää:

Lähtökohtaisesti on edettävä julkiset palvelut edellä. Mutta yksityisille yrittäjille on myös luotava edellytykset toimia rinnan julkisten palveluiden ohella.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Markku Kujanpää:

Kyllä kunnilla on oltava oikeus itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita. Kaikkia ei voi yksityistää tai antaa valtion vastuulle.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Markku Kujanpää:

Vapauttaminen ei mielestäni ole järkevää. Ruotsin kokemukset ja käytäntö eivät ole olleet rohkaisevia. Melkoista ongelmaa asiakkaille on aiheuttanut vapaa käytäntö.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Markku Kujanpää:

Kokonaisuuden kannalta plussaa on enemmän kuin miinuksia. On kuitenkin huolehdittava, ettei EU:ta syvennetä tästä enempää.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Markku Kujanpää:

Jos näin tehtäisiin, niin toimenpide johtaisi entistä lähemmäksi EU- liitovaltiota. En kannata.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Markku Kujanpää:

Kannatan Suomen asemaa edelleenkin liittoutumattomana valtiona. Yhteistyötä voidaan jatkaa, mutta hakemusta ei ole syytä valmistella.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Markku Kujanpää:

Suomen on huolehdittava itse omasta puolustuksestaan. Tulevaisuudessa on edessä merkittävää kalustojen uusimista, siksi määrärahoja on lisättävä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Markku Kujanpää:

Nykyinen käytäntö on sopiva. Tulevaisuudessa asiaa on kuitenkin seurattava Suomen työvoimatarpeet huomioon ottaen.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Markku Kujanpää:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Lapsella tulee olla oikeus niin äitiin kuin isään.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Markku Kujanpää:

Valtio avustaa vastaanottokeskuksen kustannuksia, joten kunnalle ei koidu taloudellista rasitetta. Lähimmäistemme hätä on huomioitava muutenkin kuin vain taloudellisena asiana.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Markku Kujanpää:

Kuritoimenpiteet on nähtävä ja toteutettava positiivisena kannustamisena perus käytöstapojen noudattamisena. Pidetään kaverista huolta ja kunnioitetaan toisia. Koulu, vanhemmat ja oppilaat sitoutuvat yhteisiin ”sääntöihin”.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Markku Kujanpää:

Perheet muodostavat yhteiskuntamme perussolun. Mitä paremmin perheet voivat, sitä paremmin myös koko yhteiskuntamme. Ei ole olemassa arvotyhjiötä. Jokaisella meillä on omat arvomme. Historia on osoittanut, että kristilliselle arvopohjalle rakentuneet valtiot ovat osoittautuneet toimiviksi. Vastaavanlaiselle arvopohjalle rakentuva yhteiskunta on myös Suomelle mielestäni paras.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Markku Kujanpää:

Julkisia palveluita voidaan entistä enemmän tehostaa esim. tietotekniikkaa ja digitalisointia hyväksi käyttäen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Markku Kujanpää:

Jos valtiolla tai kunnalla menee heikosta, niin yleensä joudutaan sekä nostaa veroja, että leikata palveluita. Veron taso on nyt niin korkea, että ensi sijaisesti kannustan toimintojen tehostamista.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Markku Kujanpää:

Ihmisten lahjakkuutta ja palkitsevuutta voidaan palkita muilla tavoin, kuin tuloeroja kasvattamalla.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Markku Kujanpää:

Nykyisiä palveluita voidaan edelleen kehittää. Palvelut sinänsä eivät ole liiallisia. Toimintatapoja voi parantaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Markku Kujanpää:

Ympäristöä ei tule tuhota liiallisella taloustavoitteella. Talvivaara on hyvä esimerkki heikosta ympäristön hoidosta. Tuhottua ympäristöä emme me, eivätkä tulevat sukupolvet voi korjata.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Markku Kujanpää:

Jos hanke todellakin aiheuttaa merkittäviä ja peruuttamattomia tuhoja, niin hankkeesta tulee luopua. Kyllä sellaisia hankkeita on mahdollista löytää, jotka ovat ympäristöystävällisempiä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset