KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tuomo Keinänen, Kristillisdemokraatit, 71

Oma esittely

Kemiallisen biologian dosentti Itä-Suomen yliopistosta. KD PS-piirin pj 2015, toista kertaa ehdolla eduskuntavaaleissa. Kotipaikka Kuopio, naimisissa vuodesta 2007.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tuomo Keinänen:

Mielestäni monissa asioissa on leikattu jo liikaa. Tunne että jossain määrin leikattu 90-luvun lamasta lähtien ja viimevuosina vauhti vain kiihtynyt. Suomi on "säästänyt" itsensä suohon. Monia muita keinoja on jäänyt käyttämättä, joiden avulla varallisuutta saatasiin liikkeelle uusiin investointeihin ja työpaikkojen syntyyn. Katso alta pallkaverotukseen liittyvä kommentti.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tuomo Keinänen:

Hyvin ansaitseva osa kansasta pystyy usein pääomatulojen ja muun vastaavan kikkailun avulla pitämään verotuksensa minimissä. Edellämainitunkin vuoksi Suomi on epäonnistunut todella pahasti tulonjaon tasauksessa ja tämä on johtanut todella merkittävään eri-arvoistumiseen ja vaikuttanut erittäin epäsuotuisasti työntekomotivaatioon Suomessa. Pelkällä palkkatulojen verotuksen korotuksella ei tätä epäsuhtaa voida korjata vaan muutoksia tarvitaan myös mm. pääomatuloverotukseen. Asennemuutos ahneuteen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tuomo Keinänen:

Siirtymävaiheen energiaratkaisuna ydinvoima järkevä vaihtoehto. Nykyiset voimalahankkeet riittävät. Surullista ollut todistaa Olkiluoto 3 hankkeen ongelmia ja toivon että Suomen Stukesin valvojat ovat valppaina rakennutyömaalla. Pyhäjoen hanke arveluttaa voimakkaan Venäjä sidonnaisuuden vuoksi (kun ottaa huomioon viimekuukausien maailmanpoliittisen tilanteen).

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tuomo Keinänen:

Kivihiili oikein poltettuna ja savukaasupesurein toimiva vaihtoehto, maakaasu ja erityisesti turve kotimaisena poltto-aineena käyttökelpoinen. Turve osa Suomen biotaloutta. Muita kotimaisia energia vaihtoehtoja tulee myös kehittää, mutta tuulivoimaan satsaaminen nykymittakaavassa virhe.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tuomo Keinänen:

Monessa paikassa väkeä vähennetty liikaa ja toiminnan tehostaminen ei ole ollut henkilöstö lähtöistä, vaan yleensä ylhäältä päin saneltua. Lisäresursseja tarvitaan terveydenhoitoon ja eriryisesti poliisille normaaliin järjestyksenpitoon, mutta erityisesti talousrikosten tutkintaan. Yksityistetty myös liikaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tuomo Keinänen:

Laaja kielellinen osaaminen on aina hyödyllistä. Vaikka Ruotsi oli pakkopullaa kohdallani, oli sen opiskelusta merkittävästi hyötyä kun olin taannoin melkein 2-vuotta työkomennuksella Tukholmassa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tuomo Keinänen:

Työn pitäisi olla mielekästä ja kannustavaa. Useat työllistämisohjelmat todella epäonnistuneita. Työstä pitäisi aina saada (tuloloukut) riittävä korvaus, jotta sen tekeminen aidosti kannattaa. Sairaat työhön oikeasti kykenettömät pitäisi saada oikeasti työkyvyttömyyseläkkelle, nykyinen toiminta sairaiden kohdalla on kansallinen häpeä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tuomo Keinänen:

Mitään ei saa mukaansa, ja usein perintöjen kanssa syntyy melkoisia riitoja. Itse olisin täysin valmis hukkaamaan mahdollisen omaisuuteni vanhuudenturvana.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tuomo Keinänen:

Työntekijöiden kannalta hyvä että raamit tulee yhteiskunnan taholta. Poliisi ja terveydenhoito joutuu usein hoitamaan ravintoloiden lieveilmiöt.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tuomo Keinänen:

Suomessa on liikaa kuntia ja niissä olevaa edustuksellista demokratiaa, puhumattakaan virkamiehietyksistä. Jossainmäärin järkevät aluelliset ja asukasmääriin pohjautuvat kunnat/kaupungit . Kuntien taloudellinen kantokyky/toiminnallisuus on laskettavissa melko tarkkaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tuomo Keinänen:

Palkkamaltti saisi alkaa varsinkin suuryritysten johtoportaasta. Tärkeää olisi varmistaa että Suomessa työskentelevien ulkomaalaisten palkat olisi linjassa suomalaisten työntekijöiden palkkojen kanssa. Työpaikat syntyy muuta kautta kuin palkkoja leikkaamalla, toki nykyiset maltilliset sopimukset ovat jo alentaneet ostovoimaa ja parantaneet kilpailukykyä. Palkan ostovoima Suomessa heikko verrattuna useaan EU maahan.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tuomo Keinänen:

Voimakas kasvukeskuksiin pohjautuva kehitys koko 2000-luvun. Alueellistaminen valtion työpaikoissa epäonnistunut. Biotalous toivon mukaan lisää maaseudun elinvoimaisuutta ja samoin Suomalaiseen elintarviketuotantoon panostaminen.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tuomo Keinänen:

Lakisääteiset palvelut pitäisi kuntien ja valtion hoitaa. Erittäin valitettava kehitys on lääkäripalveluiden keskittyminen muutamaan isoon toimijaan ja ne ovat ostettu sitten vielä ulkomaalaiseen omistukseen, hoivapalveluissa tullaan pian näkemään vastaavakehitys. Minne virtaa yritysten voitot? eivät jää Suomeen. Ruotsissa ollut isoja ongelmia vanhusten hoivapalvelujen yksityistämisen puolella. Valvonta todella tärkeää kuka tahansa palvelun tuottaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tuomo Keinänen:

Nämäkin voidaan kohtuuhyvin laskea missä mittakaavassa kunta pystyy palvelut tuottamaan. Kuntakoot oltava riittävän suuret, jotta volyymit riittäviä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tuomo Keinänen:

Tukholmassa johti melkoiseen kaaokseen ja tuhosi Ruotsin mainetta melkoisesti. Itse pidän siitä että mittari toimii ja voit ennakoida hinnan kaikkialla Suomessa. Taksilupien määrän rajoitus turvaa riittävän ansiotason yrittäjille.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tuomo Keinänen:

Äänestin aikoinaan EU:ta vastaan. EU:ssa on puolensa, mutta Suomen pitäisi voimakkaasti estää liittovaltiokehitystä ja vuosia olisi ollut mahdollista puuttua mm. Luxemburgin ongelmaan jos siihen olisi ollut poliittista tahtoa. Poliittinen korruptio rehottaa monissa EU-jäsenmaissa ja korporaatioilla on liikaa valtaa ohjata EU päätöksen tekoa. ERVV (vakausrahastosopimus) myötä Suomi menetti suuren osan taloudellisesta itsenäisyydestään ja sitoi suomalaiset epäonnistuvaan euroalueen tukemiseen.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tuomo Keinänen:

Virtuaalitalous on päässyt lieveilmiöineen (voiton maksimointi hinnalla millä hyvänsä) sotkemaan EU-ja globaaliakin reaalitaloutta. Oikeasti suunnatuilla toimilla pahempia keinotteluja voitaisiin ehkä hillitä tai ainakin saada kerättyä varoja vahinkojen korjaamiseen.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tuomo Keinänen:

Uskottava puolustus on Suomelle elinehto. Suhtauduin aikaisemmin hyvin kriittisesti Suomen Nato-jäsenyyteen, mutta mm. Ukrainan kriisin myötä ja sitä seuranneen informaatiosodan yleistyminen mukaanlukien Venäjän asevoimien voimakas modermisoiminen ja joukkojen uudelleensijoitukset ovat saaneet minut huomattavasti Nato myönteisemmälle kannalle. Väitän että Venäjä ei ole varustautunut ilman suunnitelmallisuutta joukkojen ja asevoimien käytöstä lähialueilla.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tuomo Keinänen:

Outoja uutisointeja viimeaikoina mm. puolustusvoimien patruunapulaan viittavia. Isoja investointeja merikalustoon edessä, suurta harkintaa edellyttäisin hankintoja tehtäessä, jotta muut osa-alueet puolustuksessa ei kärsisi.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tuomo Keinänen:

Tarvittavat osaajat saadaan takuulla rekrytoitua nykykäytännöllä. Suomalaisten koulutusta pitäisi ohjata tyllistyville alueille nykyään valinnaisuutta ehkä jo liikaakin.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tuomo Keinänen:

Tämä kristillisen vakaumukseni pohjalta. Asia sinällään enää osittain relevantti taannoisen eduskunnan päätöksen vuoksi. Tästä ei voi rakentavasti keskustella ja hyväksyn jokaisen sellaisena kun kukin on ja jokaisella oikeus omiin mielipiteisiinsä ja arvoihinsa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tuomo Keinänen:

Ruotsissa jo 2 miljoonaa ulkomaalaistaustaista mukaanlukien toki suomalaisetkin. Syyriasta tullut kymmeniätuhansia pakolaisia ja maa on onnistunut heille kaikille siedettävät olosuhteet järjestämään, Suomessa tämä ei tunnu onnistuvan murto-osallekkaan tuosta määrästä. Muukalaiset on tervetulleita, mutta korostan vielä tässä että toivoisin että suomalaisillekin asiakkaille muistettaisiin yhtäkattavasti kaikki mahdollinen apu tarjota ilman kyykyttämistä jne.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tuomo Keinänen:

Toki jo kodeissa valitettavasti isoja ongelmia ja koulu tuskin pystyy näitä ongelmia sitten korjaamaan. Rajoja ja rakkautta: nyt ainakin nuo rajat tuntuvat usein olevan hukassa, näkyy mm. miten nuoret suhtautuu viranomaisiin kuten poliisiin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tuomo Keinänen:

Nyt jokainen osa-alue rapautunut. Avioliitot ei kestä, uusioperheet, yksinhuoltajat alkoholi jne... uskonnon perusarvot romutettu moraalittomuus saanut vallan, isänmaan eteen tehdään huonosti, vaaditaan oikeuksia unohdetaan velvollisuudet.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tuomo Keinänen:

Yksityistäminen ei takaa taloudelisuutta ja laatua. Ongelmana yritysten keskittyminen yhä isompiin kokonaisuuksiin ja viimein päätyminen ulkomaalaiseen omistukseen.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tuomo Keinänen:

Veronkorotukset tulee suunnata tulonjakoa tasoittavasti.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tuomo Keinänen:

Aika hassua ... lahjakkuus ja ahkeruus nämä voivat ilmetä monin tavoin jopa yhteiskuntaa rakentavasti. Nykyinen ahneuden kulttuuri ja pikavoittojen tavoittelu missä tahansa "piikki" on ns. auki on kuvottavaa ja moraalisesti väärin. Suomea hallitsee hyvin pieni pääoma eliitti, joka pystyy monintavoin vaikuttamaan myös poliittiseen päätöksen tekoon ja sitä jälkeä me todistamme jokapäiväisessä elämässämme.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tuomo Keinänen:

Vähäosaisista on aina pidettävä huolta (ruoka, asuminen, koulutus, terveydenhoito jne)

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tuomo Keinänen:

Talvivaara on tästä erittäin surullinen esimerkki. Väitän että työpaikat ja aluepolitiikka saivat laiminlyömään yrityksen ympäristövastuiden valvonnan. Kuluvana vuonna 150 miljoonaa varattu pelkästään talvivaaran ympäristöongelmien hallintaan. Toivon että vastaavia katastrofeja ei tule Suomeen jatkossa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tuomo Keinänen:

Joskus tuntuu että hieman ylimitoitettuja suojelutoimet.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset