KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sari Essayah, Kristillisdemokraatit, 70

Oma esittely

Olen toiminut kansanedustajana ja eduskuntaryhmän puheenjohtajana kaudella 2003–2007, puoluesihteerinä 2007–2009 ja Euroopan parlamentin jäsenenä 2009–2014. Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri ja olen työskennellyt mm. laskentapäällikkönä ja tilintarkastajana. Kunnallispolitiikassa takana on yli 10 vuotta valtuutettuna, hallituksessa sekä maakunta- ja kuntaliitonvaltuustoissa. Perheeseeni kuuluu aviomieheni ja 2 teini-ikäistä tytärtämme. Pidän edelleen liikunnasta, ja olen mukana urheilun järjestötyössä sekä erilaisessa yhdistystoiminnassa ja seurakunnan työmuodoissa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sari Essayah:

Suomen velkaantuminen on saatava taitettua, sillä nykyisen hitaan talouskasvun aikana velkasuhde pienenee vain menoja sopeuttamalla. Terve julkinen talous puolestaan luo vakautta ja kasvun edellytyksiä tulevaisuudessa. Leikkauskohteet on myös valittava taiten, sillä vaikkapa ennaltaehkäisystä esim. lastensuojelussa tai terveydenhuollossa on usein lyhytnäköistä leikata, kustannukset voivat myöhemmin olla huomattavasti suuremmat

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sari Essayah:

Veroasteen nostamisessa käy yleensä niin, että se syö kulutuskysyntää. Tällä kaudella tehty kiristys veroasteikon yläpäähän jäi kokonaisvaikutukseltaan kuitenkin aika vaatimattomaksi.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sari Essayah:

Rakenteilla olevien ja jo tehtyjen päätösten mukaan rakennettavien voimaloiden lisäksi en usko löytyvän kotimaista kannattavaa rahoitustahoakaan hankkeelle. Lisäksi samanaikaisesti valmistellaan useita bioenergialaitoksia, jotka ovat taloudelle ja työllisyydelle tärkeitä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sari Essayah:

Pidän tärkeimpänä tavoitteena tavoitella globaalia ilmastosopimusta, jolloin esim. saastuttavaa teollisuutta ei siirrettäisi heikompien ympäristönormien ja huonomman valvonnan takia kehitysmaihin. Fossiilisista polttoaineista ei kuitenkaan luovuta kerralla, joten kotimaisen turpeen käyttö on varmasti järkevämpää kuin tuodun kivihiilen, samoin maakaasun käyttö kaukolämmössä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sari Essayah:

Jos huoltosuhde heikkenee tätä vauhtia ja kestävyysvaje ei ota korjaantuakseen, nykyisen laajuisiin palveluihin ja etuuksiin ei ole mahdollisuutta. Toisaalta ennaltaehkäisy esim. terveydenhuollossa voi säästää huomattavasti palvelutarpeesta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sari Essayah:

Kaksikielisessä maassa molempien kieliryhmien tulee lähtökohtaisesti opiskella toisen kielen perusteet peruskoulussa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Sari Essayah:

Tällä hetkellä on jo lyhyttä ammattitaitosuojaa lukuunottamatta velvoite ottaa vastaan tarjottua työtä, myös osa-aikaista, ja oman työssäkäyntialueen ulkopuolelta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sari Essayah:

Kotona asuvan vanhuksen kohdalla hoivapalveluista maksetaan joko omista tuloista tai omaisuudesta. Palvelutaloissa sen sijaan kustannukset voivat olla tuhansia euroja kuukaudessa ja niissä käytetään maksamiseen asiakkaan tulot - suojaosuus ja yleensä kunta maksaa loput. Tulevaisuudessa joudutaan varmasti asiakkaan omavastuuosuutta tavalla tai toisella nostamaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sari Essayah:

Alkoholin kulutukseen vaikuttavat pääasiassa hinta ja saatavuus, ja ao. viranomaisella on mahdollisuus myöntää pidennyksiä aukioloaikoihin, joten en näe tarvetta muuttaa nykykäytäntöä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sari Essayah:

Kuntien lukumäärä ei ole itseisarvo, vaan niiden elinvoimaisuus ja mahdollisuus tarjota mm. lakisääteiset palvelut kuntalaisilleen, kuntien yhdistymisen tulisi tapahtua vapaaehtoiselta pohjalta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sari Essayah:

Työelämässä varmasti tarvitaan enemmän joustoja, mutta niistä olisi hyvä sopia työmarkkinaosapuolten kesken.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sari Essayah:

Ihmisten tulee saada asua siellä missä haluavat, mutta eihän sitä nykyäänkään tueta verovaroin ellei sitten tarkoiteta kuntien valtionosuusjärjestelmän tasausta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sari Essayah:

Julkisella sektorilla on verorahoitteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu, mutta tuottamisvastuussa voidaan hyödyntää yksityisiä palveluntarjoajia.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sari Essayah:

Sote-uudistuksessa järjestämisvastuu on sote-alueilla ja tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät voivat päättää hankkia osan palveluista ostopalveluina ja käyttämällä palveluseteleitä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sari Essayah:

Harvaanasutuilla alueilla tämä johtaisi taksipalveluiden heikkenemiseen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Sari Essayah:

Suomen luonteva länsimainen viiteryhmä on EU, mutta siellä tehdyillä päätöksillä vaikutamme siihen, onko jäsenyys myönteinen vai kielteinen asia. Suomalaisille yrityksille on ollut etua toimivista 500 miljoonan ihmisen sisämarkkinoista, viennistämme huomattava osa suuntautuu EU-maihin.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Sari Essayah:

Olisi pyrittävä ensisijaisesti globaaliin rahoitusmarkkinaveroon. Lisäksi nykyinen malli voi avata tietä EU:n talousarvion rahoittamiseksi EU:ssa päätetyllä verolla. Mielestäni verotusoikeus tulee olla vain jäsenvaltioissa, ja EU-tason verot on torjuttava.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Sari Essayah:

Mielestäni nykyinen asevelvollisuuteen nojaava kansallinen puolustus yhdessä rauhanajan Nato-yhteistyön kanssa on hyvä yhdistelmä.Suomen kokoisen maan ei ole järkevää luopua toimivasta järjestelmästä, joka sekä ylläpitää osaavaa reserviä että tukee maanpuolustustahtoa. Hankittu osaaminen on hyödyksi monessa rauhan ajan kriisitilanteessa. Tämä ei sulje pois sitä, että kansan enemmistön niin tahtoessa Nato-jäsenyyttä voidaan hakea ja valmistelun estämistä ei tarvitse ainakaan erikseen kirjata.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Sari Essayah:

Määrärahat tulisi palauttaa leikkauksia edeltävälle tasolle parlamentaarisen työryhmän esityksen mukaisesti ja lisäksi on varauduttava Hornet-hävittäjien korvaamiseen vuosikymmenen loppupuolella.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Sari Essayah:

Harkinnan tarkoituksena on turvata jo maassa olevan, työttömän tai vajaatyöllistetyn työvoiman asemaa sekä ehkäistä TES-rikkomuksia eikä suinkaan ehkäistä työperäistä maahanmuuttoa. Tällä hetkellä ala- ja aluekohtaisessa tarveharkinnassa on mm. Uudenmaan ELY-keskuksen alueella siivousala vapautettu.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sari Essayah:

En kannattanut kansalaisaloitetta sukupuolineutraalista avioliittolaista, sillä nykyinen parisuhdelaki takaa jo kaikki muut samat oikeudet paitsi oikeuden automaattisesti yhteiseen sukunimeen (hakemuksesta se aina kuitenkin myönnetään) ja perheen ulkopuolisen adoption.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sari Essayah:

Vastaanottokeskus tarjoaa työtä monille paikkakunnalla ja turvapaikanhakijoiden kulut eivät ole ko. kunnan maksettavia.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sari Essayah:

Kouluissa voi olla ilmapiiriongelmia, mutta ne eivät välttämättä ole kurinpidollisia haasteita.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sari Essayah:

Näillekin sanoille voidaan antaa erilaisia merkityksiä, mutta jos tarkoitetaan perheen hyvinvoinnin merkitystä yhteiskunnalle, kristillistä lähimmäisyydestä nousevaa arvomaailmaa ja oman isänmaan arvostamista ja halua työskennellä sen hyvinvoinnin parhaaksi, niin ne muodostavat hyvän arvopohjan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Sari Essayah:

Ulkoistaminen ei ole mielestäni mikään erityinen ideologinen valinta. Kunnilla on järjestämisvastuu monista palveluista, mutta ne voidaan tuottaa joko itse tai hankkia yksityiseltä - aina kannattaa valita kuntalaisten kannalta hinta/laatu-suhteeltaan paras tuotantotapa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sari Essayah:

Tämä riippuu täysin leikkauskohteesta - ennaltaehkäisystä esim. lastensuojelussa tai terveydenhuollossa on usein lyhytnäköistä leikata, kustannukset voivat myöhemmin olla huomattavasti suuremmat. Veronkorotukset voivat pahimmillaan leikata ostovoimaa vaikkapa juuri pieni- ja keskituloisilta ja siten hidastaa kysyntää ja talouden kasvua.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sari Essayah:

Kyse on mahdollisuuksien tasaamisesta eli esimerkiksi tasokkaat ilmaiset julkiset koulutuspalvelut mahdollistavat kaikille opiskelun ja ammattiin valmistumisen. Progressiivisen verotuksen kautta voidaan huolehtia palveluiden rahoituksesta oikeudenmukaisella tavalla eli maksukykyisemmät osallistuvat niiden rahoitukseen suuremmalla osuudella.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sari Essayah:

Jos huoltosuhde heikkenee tätä vauhtia ja kestävyysvaje ei ota korjaantuakseen, nykyisen laajuisiin palveluihin ja etuuksiin ei ole mahdollisuutta. Toisaalta ennaltaehkäisy esim. terveydenhuollossa voi säästää huomattavasti palvelutarpeesta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sari Essayah:

Mielestäni näitä kahta asiaa ei pitäisi asettaa mustavalkoisesti vastakkain, resurssitehokas talouskasvu ja ympäristövaikutusten arviointi mahdollistavat sekä talouskasvun että ympäristöstä huolehtimisen.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Sari Essayah:

Ympäristövaikutusten huomiotta jättäminen vasta kalliiksi tuleekin ja hidastaa talouskasvua, jos elinympäristö muuttuu elinkelvottomaksi. Kuitenkin vaatimus "kaikessa päätöksenteossa" on hivenen ylimitoitettu.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset