KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Björn Cederberg, Kristillisdemokraatit, 69

Oma esittely

Olen Kuopion kaupunginvaltuustossa KD:n ryhmäpuheenjohtaja. Kunnallispolitiikka, työni työterveyslääkärinä ja pastorina täyttävät pääosin päiväni. Harrastan liikuntaa ja nautin klassisesta musiikista.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Björn Cederberg:

Meillä ei ole varaa ylläpitää näin raskasta velkataakkaa. Suomi ei voi velkaantua 7-8 M€ vuosivauhtia!

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Björn Cederberg:

Jo nyt Suomen verotus on Euroopan kireimpiä. Ahkeruuden tulee aina kannattaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Björn Cederberg:

Aurinko- ja tuulivoiman sekä bioenergian ja maalämmön käyttöä voidaan lisätä ja hyötysuhdetta kasvattaa uuden teknologian avulla.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Björn Cederberg:

Kivihiili kyllä, turpeen käyttöä asteittain rajoitettava ja koska maakaasu on tuontitavaraa, senkin käytön tilalle voidaan hakea uusiutuvia kotimaisia energialähteitä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Björn Cederberg:

Meillä on lakisääteisiä tehtäviä, jotka on hoidettava. Tämä vaatii kokonaisvaltaisen tarkastelua, mitä tehtäviä olisi mahdollisuus siirtää pois julkiselta sektorilta. Ylivarojen eläminen on mahdotonta.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Björn Cederberg:

Kaikille yhteinen ruotsinkielen opiskelu on avannut mahdollisuuden jokaiselle - sosioekonimisesta riippumatta - kouluttautua kuntien ja valtion virkoihin. Myös tulevan puolustusyhteistyön kannalta tarvitaan skandinaavisten kielten ymmärtämystä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Björn Cederberg:

Kuitenkin siten, että työpaikan tulisi vastata henkilön koulutusta tai olla lähellä sitä. Voitaisiin puhua työhaarukasta, jolloin haettaisiin mahdollisimman sopiva paikka ja jos osaaminen ei riittäisi, olisi henkilön työn ohessa mahdollista oppisopimuksen kaltaisesti täsmäkouluttautua työhön tai päivittää osaamistaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Björn Cederberg:

Tällöin varallisuus asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Björn Cederberg:

Edistys ei tarkoita sitä, että yhteiskunnan kaikkien palvelujen pitää olla tarjolla 24/7. Jo nyt aamuyön tunteina, alkoholihuuruiset rikokset ja tapaturmat työllistävät kohtuuttomasti ensiapua ja poliisia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Björn Cederberg:

Lopputulos on aina parempi kun asiat ratkotaan sovussa ja edetään yhteistyöllä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Björn Cederberg:

Suomalainen työehtopolitiikka syntyy neuvotellen. Myös tässä asiassa vastaukset löytyvät työnantajien ja työntekijöiden neuvottelujen kautta. Ahkeruuden pitää aina kannattaa!

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Björn Cederberg:

Kansalaisilla on oikeus valita missä he asuvat, mutta kaikkia palveluita ei voi tarjota kaikkialle. Ympäri Suomen tarvitaan kyliä / taajamia / osakeskuksia, joista palvelut ovat saatavissa. Palvelusta riippuen n. 1/2-2 tunnin matkan päässä.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Björn Cederberg:

On kuntia, jotka eivät kykene tälläkään hetkellä tuottamaan omia palveluitaan, tärkeääkuitenkin on , että kansalaiset saavat palvelut esim. kuntien välisen yhteistyön kautta. Tämän tehtävän voi hoitaa halutessaan myös valtio / sotepiiri.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Björn Cederberg:

Emme halua mennä Tukholman kaltaiseen taksipalvelujen villiin länteen.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Björn Cederberg:

Tätä kyselyä täyttäessäni en ole vielä tarpeeksi tutustunut rahoitusmarkkinaveroon ja siihen liittyviin asioihin, jotta osaisin tehdä päätöstä puolesta tai vastaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Björn Cederberg:

Näkemykseni on että vain Nato-jäsenyys toisi todellisen turvallisuuden.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Björn Cederberg:

Nykyinen turvattomuus Euroopan laidoilla haastaa meidät pitämään puolustuksemme ajanmukaisesti varustettuna ja toimintavalmiudessa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Björn Cederberg:

Nykyinen käytäntö riittää avaamaan ovet, jos työntekijälle on meillä tarvetta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Björn Cederberg:

Jokaisella lapsella on oikeus sekä äitiin että isään.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Björn Cederberg:

Vastaanottokeskusta parempi vaihtoehto on sijoitaa turvapaikan hakijat sopiviin asuntoihin ja integroida heidät mahdollisimman nopeasti asuinyhteisöön ja yhteiskuntaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Björn Cederberg:

Selkeät yhteiset säännöt ja niiden noudattaminen antaa selkärankaa myös nuorille.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Björn Cederberg:

Yllämainitut ovat enemmänkin instituutioita ja niihin liittyvät sellaiset arvot kuin rehellisyys, ahkeruus ja yritteliäisyys. Tälle perustalle maamme on rakennettu.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Björn Cederberg:

Kyllä niissä palveluissa, jotka lakien puitteissa ( lain mutosten kautta) voidaan siirtää turvallisesti yksityisten yritysten tuottamiksi.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Björn Cederberg:

Jatkuvat veronkorotukset eivät innosta työntekemiseen ja syövät kansalaisten käytettävissä olevia varoja vaikkakin osa veroista tuloutetaan eri reittejä kansalaisten käyttöön.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Björn Cederberg:

Ahkeruuden pitää olla kannattavaa. Kyvyt, koulutus ja ahkeruus, niiden on kohtuudella näyttävä myös henkilön tulotasossa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Björn Cederberg:

Kuntien lisääntyneet lakisääteiset velvoitteet painavat julkista taloutta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Björn Cederberg:

Tässä joutuu pohtimaan kumpi on tärkeämpää - sekö että ihmisillä on työtä vai se, että ympäristöstä pidetään huolta ja työpaikat ovat julkisilla liikennevälineillä saavutettavissa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset