KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Sari Raassina, Kokoomus, 119

Oma esittely

Olen tarmokas poliittinen toimija Kuopiosta. Peruskoulutukseltani olen syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, mutta olen viime vuosina työskennellyt kliinisenä opettajana Itä-Suomen yliopistossa, Henna Virkkusen valtiosihteerinä ja nyt hankejohtajana Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä. Erilaisista luottamustehtävistä minulla on runsaasti kokemusta: olen toiminut mm. Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Tällähetkellä olen valtuuston 1. varapuheenjohtaja, Kuopion Energia Oy.n ja Savonia AMK oy:n hallitusten puheenjohtaja. Harrastan sienestystä ja marjastusta, tiedepolitiikkaa ja ajan niin salliessa nautin hyvistä kirjoista ja elokuvista.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Sari Raassina:

Velkaantumisen ( sekä valtion että kuntatalouden) taittaminen on kansantalouden kannalta välttämätöntä. Ilman merkittävää talouskasvua se tarkoittaa puuttumista palveluihin ja etuuksiin.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Sari Raassina:

Kuka on hyvin ansaitseva? Yli 40 000 vai yli 60 000 vuodessa ansaitseva? Ylimpien tuloluokkien verotus on jo nyt kireää ja aivan ylimmissä tuloluokissa on väkeä niin vähän, ettei suuria taloudellisia hyotyjä ole enää saavutettavissa. Nykyinen progressiivinen verotus tasaa tuloeroja merkittävästi ja olen huolissani keskituloisten ihmisten tilanteesta, jos progressiota vielä kiristetään.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Sari Raassina:

Kyllä: Nykyiset hakkeet on saatava toimintaan! Seuraavien osalta täytyy katsoa mihin suuntaan energiatarpeemme kehittyy.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Sari Raassina:

Ei ole realistista!

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Sari Raassina:

Osittain liian suuri ja tehoton, mutta hyvinvointiyhteiskunnan ytimeen ( koulutus, sos.-ja terv.palvelut) en lähtisi oleellisesti puuttumaan. Tehostamista - uusia työtapoja ja teknologiaa tulee ottaa käyttöön.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Sari Raassina:

Riippuu koulutusasteesta. Pidän molempien kotimaisten kielten opetusta tärkeänä arvona myös täällä Itä-Suomessa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Sari Raassina:

Vaikea kysymys: mihin rajaan saakka? Tämän hallinnoiminen on vaikeaa ja voi johtaa omituisiin tilanteisiin perheissä. kannustaisin kyllä ihmisiä omatoimisesti käyttämään varallisuuttaan omaan hoivaan ja hyvinvointiin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Sari Raassina:

Vähemmän sääntöjä, enemmän vastuullista vapautta!

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Sari Raassina:

No kyllä, mutta lähidemokratiasta tulee huolehtia!

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Sari Raassina:

Kannatan paikallisen sopimisen lisäämistä, mutta sopimuksista on pidettävä kiinni.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Sari Raassina:

Mahdollisuutta asua ja saada palveluja siellä missä kukin haluaa tuetaan valtionosuusjärjestelmän kautta ja tätä pitää jatkaa. Kuten muuttoliikkeestä huomataan, talous ei ole ainoa ajuri, joka ohjaa ihmisiä kasvukeskuksiin ( merkittävä kylläkin). Olisi hienoa pitää koko Suomi asuttuna, mutta ihan näin ei tilanne edes enää käytännössä ole. Aika harvassa ovat aktiiviset savut osassa Itä-Suomea.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Sari Raassina:

Mitä yksityisiä terveyspalveluita tarkoitetaan? Lue www. sivuiltani lisää tästä aiheesta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Sari Raassina:

Suurin osa kunnista on niin pieniä, etteivät ne kykene tuottamaan kaikkia palveluita.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Sari Raassina:

Vapautuksesta on huonoja kokemuksia esim. Tukholmassa, mutta tarpeetonta sääntelyä voidaan myös taksikysymyksessä purkaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Sari Raassina:

Lain tulee olla sama kaikille, kirkkokunnat voivat toki tehdä omat ratkaisunsa.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Sari Raassina:

Turvapaikan saaneiden osalta kuntien kustannukset ovat korkeita. Tasausta valtion ja vastaanottajakuntien välillä on syytä edelleen kehittää.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Sari Raassina:

Kyllä kasvatus on ensisijaisesti kotien tehtävä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Sari Raassina:

Kyllä, sisältökeskustelua näistä arvoista tulee toki käydä muuttuvassa maailmassa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Sari Raassina:

Riippuu palveluista ja etuuksista sekä siitä mitä veroja ollaan korottamassa!

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Sari Raassina:

Verotus tasaa tehokkaasti! ( ja nyt en puhu yksittäisten yritysjohtajien ansioista vaan meistä palkkatyötä tekevistä)

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Sari Raassina:

Ovat liian raskaita, jos emme kykene uudistamaan tuotantotapoja, hallintoa ja rahoitusmallia!

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Sari Raassina:

Tarvitseeko näiden olla aidosti ristiriidassa.....

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset