KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kirsti Kivinen, Kristillisdemokraatit, 72

Oma esittely

Lähes 30 vuotta hoitotyötä ,sairaaloissa, kotisairanhoidossa ja vuodesta 2004 hoitanut muistisairaita Iisveden Palvelukodilla.Perheeseeni kuuluu viisi omaa ja kuusi eriaikoina sijoitettua lasta. yhdeksän lastenlasta jotka antaa elämään iloa. Olen toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja olen toiminut mm.koulutuslautakunnassa ja Pohjois -Savon maakuntavaltuustossa.Me rakennamme yhteiskuntaa nyt ja lapsemme tulevat jatkamaan työtämme ja heille on turvattava hyvät edellytykset siihen.Vanhusten hyvä kotihoito on sydämen asia. Yritystoiminnan kehittämisen näen myös tärkeänä, vähentämällä turhaa byrokratiaa, arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa on nostettava ja ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaamista helpotettava.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kirsti Kivinen:

Me ei voida elää lastemme kustannuksella.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kirsti Kivinen:

Sieltä on otettava joilla on.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kirsti Kivinen:

Ilmaston lämpenemistä tulee ehkäistä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kirsti Kivinen:

Säästöjen kohdistuttava kaikkiin tasapuolisesti.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kirsti Kivinen:

On toinen äidinkielemme.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kirsti Kivinen:

Jos työtä tarjotaan on sitouduttava työn tekoon.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kirsti Kivinen:

Joilla on omaisuutta voivat käyttää sitä hoitoonsa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kirsti Kivinen:

alkoholihaitat on suuret yhteiskunnalle!

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kirsti Kivinen:

Pienemmällä asukasmäärällä ja verotuotolla palvelujen tuottaminen on liian kallista ja mahdotonta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kirsti Kivinen:

Työssä käyvän ihmisen tulee saada asianmukainen palkka.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kirsti Kivinen:

Jos alue ei ole elinkelpoinen ei siitä pakolla voi tehdä elinkelpoista.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kirsti Kivinen:

Julkisien palvelujen tulee olla näiden palvelujen runko.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kirsti Kivinen:

Kunnan pitää olla mukana päättämässä palvelujen hinnasta.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kirsti Kivinen:

Kaiken näköisen yritystoiminnan pitää perustua vapauteen. Kaiken näköistä byrokratiaa joka on yrittämisen esteenä pitää vähentää.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kirsti Kivinen:

vapaa työvoiman liikkuvuus,passittomuus.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kirsti Kivinen:

Itärajan pysyminen rauhallisena,ei sotilasliittojen rajaa Suomen ja Venäjän välille.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kirsti Kivinen:

Puolustuksen oltava uskottava.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kirsti Kivinen:

Suomessa tarvitaan lisää työvoimaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kirsti Kivinen:

Miehen ja naisen välinen liitto on perusta. Jolle yhteiskunnan tulevaisuus rakentuu.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kirsti Kivinen:

Hädänalaisia on autettava.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kirsti Kivinen:

Oppilaan kohtaaminen ja turvallisuus on kaiken perusta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kirsti Kivinen:

Tältä arvopohjalta on hyvä tehdä politiikkaa kaikkien yhteiskunnan jäsenten hyväksi, riippumatta heidän arvoistaan tai asenteistaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kirsti Kivinen:

Maksetaan vain tuotetuista palveluista ja tehdystä työstä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kirsti Kivinen:

Veronkorotukset ovat vain tilapäisiä ratkaisuja, sosiaalietuuksia tulee yksilöä auttaviksi ja tukeviksi. Kannustin opiskeluun tai uuden ammatin hankkimiseen.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kirsti Kivinen:

Tuloerojen ei saa kasvaa kohtuuttomiksi.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kirsti Kivinen:

Eläkeläisten ja vanhusten määrä lisääntyy mikä aiheuttaa paineita julkiselle taloudelle.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kirsti Kivinen:

Yhteiskunta tarvitsee työtä ja verotuloja. Ympäristöön kohdistuva rasite täytyy harkita tapauskohtaisesti.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kirsti Kivinen:

Kaikessa päätöksen teossa on arvioitava vaikutukset ympäristöön.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset