KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Pekka Niiranen, Kokoomus, 116

Oma esittely

Olen 51-vuotias kuopiolainen tv-toimittaja. Olen työskennellyt Ylen tv-uutisissa vuodesta 1989 alkaen. Olen naimisissa ja kahden lapsen isä. Olen Kuopion kaupunginvaltuuston jäsen ja Kuopion hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja. Olen myös Pohjois-Savon maakuntavaltuuston jäsen ja toimin Kuopion Paasikivi-Seuran, Pohjois-Savon UKK-Seuran ja Kuopion Isänmaallisen Seuran puheenjohtajana. Olen kirkolliskokousedustaja ja jäsenenä Kuopion Kallaveden seurakuntaneuvostossa, Kuopion yhteisessä kirkkovaltuustossa ja Kuopion hiippakuntavaltuustossa. Sain herastuomarin arvon vuonna 2012. Sotilasarvoltani olen reservin kapteeni.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Pekka Niiranen:

Valtiontalous on saatava tasapainoon ja tulevien sukupolvien kustannuksella eläminen on lopetettava. Valtion menot on suhteutettava tuloihin, mutta kokonaisveroaste on jo nyt niin suuri (44,7 %), ettei asiaa voi ratkaista verojen korottamisella.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Pekka Niiranen:

Viittaan edelliseen vastaukseeni: veroaste on jo nyt niin korkea, että on keksittävä muita keinoja.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Pekka Niiranen:

Suomen sähkönkulutusta ei valitettavasti voi ratkaista pelkästään uusiutuvalla energialla, vaan siihen tarvitaan myös ydinvoimaa.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Pekka Niiranen:

Kivihiilen osalta kyllä. Turve on kotimaista polttoainetta, jota on voitava hyödyntää myös jatkossa, kuitenkin niin, että turpeennoston ympäristövaikutukset minimoidaan.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Pekka Niiranen:

Yksi esimerkki: kuntaliitoksissa turvataan kuntien työntekijöiden irtisanomissuoja aina viideksi vuodeksi eteenpäin, jolloin jokainen liitos pidentää sitä. Näin esimerkiksi Kuopiossa henkilöstön irtisanomissuoja on turvattu vuoteen 2022 asti, eikä kaupunki voi millään tavoin vaikuttaa työntekijämääräänsä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Pekka Niiranen:

Ruotsi on Suomen toinen virallinen kieli, jonka osaaminen on hyödyllistä. Motivaatio sen oppimiseen kasvaisi, jos sen opiskelu olisi vapaaehtoista.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Pekka Niiranen:

Asia ei ole yksiselitteinen. Velvoitteita on syytä tarkistaa, mutta samalla on otettava huomioon työttömän elinolosuhteet (esim. perhesuhteet ja liikkumiskyky) ja niissä tapahtuvat muutokset.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Pekka Niiranen:

Näin tehdään jo tälläkin hetkellä. Yhteiskunnan ohella myös palvelujen käyttäjän on osallistuttava kustannuksiin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Pekka Niiranen:

Alkoholia saavat lain mukaan nauttia vain täysi-ikäiset ihmiset. Mikäli he eivät ole oikeasti holhouksenalaisia, ei yhteiskunnan tarvitse holhota heitä määräämällä siitä, milloin heidän on mentävä kotiin. Ravintolassa voi sitä paitsi olla, vaikka ei käyttäisi alkoholia :)

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Pekka Niiranen:

Kuntien määrän pienentäminen ei voi olla itseisarvo. Tärkeintä on se, pystyykö kunta järjestämään omille kuntalaisilleen tarvittavat palvelut. Pakko on tässä(kin) huono keino, luottaisin enemmän kuntien päättäjien järkeen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Pekka Niiranen:

Työehtosopimuksia on molempien osapuolten noudatettava, mutta se on selvää, ettei vastavalmistuneen työntekijän työ ole yleensä osaamisen ja tuottavuuden osalta ammattilaisen kanssa samalla tasolla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Pekka Niiranen:

Suomi on syytä pitää asuttuna, mutta esimerkiksi muutto keskelle korpea on ihmisen oma valinta, eikä sellaisen valinnan tehneen pidä automaattisesti odottaa, että kunta rakentaa hänelle sinne kunnallistekniikan. Tässä, kuten kaikissa muissakin asioissa, on oltava tolkku mukana.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Pekka Niiranen:

Yksityiset terveyspalvelut täydentävät julkista terveydenhoitoa ja lisäävät ihmisten valinnanmahdollisuuksia. Yksityisillä terveyspalveluilla pitäisi olla sijansa myös sote-uudistuksessa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Pekka Niiranen:

Sote-uudistuksen yhtenä ideana on se, että sosiaali- ja terveyspalveluita tuottaa tarpeeksi vahva organisaatio. Erityisesti pienet kunnat eivät tähän pysty, joten kuntien on järkevää yhdistää voimansa ja tuottaa palvelut yhdessä, kuntayhtymänä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Pekka Niiranen:

Liiallinen sääntely ei ole järkevää, mutta tarveharkinnan kautta on mahdollista huolehtia kuljettajien ja kaluston hyvästä laadusta, turvallisuudesta ja liian villin kilpailun negatiivisista puolista.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Pekka Niiranen:

Suomi on tällä hetkellä EU:ssa ns. nettomaksaja, mutta EU:n myötä olemme osa länsimaista arvoyhteisöä, minkä arvoa ei voi rahassa laskea.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Pekka Niiranen:

Miksi pitäisi? Rahoitusmarkkinavero haittaisi mitä todennäköisimmin liiketoimintaa ja karkottaisi sijoittajia. Myös esim. Ruotsi pitää tätä veroa kalliina ja tehottomana.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Pekka Niiranen:

Valmisteleminen on aloitettava vasta sen jälkeen, kun on selvää, että Nato jäsenyys olisi Suomelle hyödyllisempää kuin sen ulkopuolella oleminen. Valmistelemisen sijasta olisi siis ensin tehtävä perusteellinen ja kiihkoton selvitys Nato-jäsenyyden eduista ja haitoista.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Pekka Niiranen:

Puolustusvoimilta on leikattu jo tarpeeksi, ja nykyinen kansainvälinen tilanne osoittaa, ettei puolustuskyvystä voi tinkiä. Eduskuntapuolueet ovat - vasemmistoliittoa lukuun ottamatta - jo hyväksyneet puolustusmäärärahojen kohtuullisen korottamisen lähivuosien aikana. Puolustusmäärärahoilla voidaan vaikuttaa myös siihen, elävätkö varusmiehet puhtaissa ja homeettomissa kasarmeissa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Pekka Niiranen:

Suomeen ovat tervetulleita kaikki, jotka tulevat tänne tekemään työtä. Se on myös suomalaisten etu.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Pekka Niiranen:

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, mutta avioliittoa vastaavalla homo- ja lesboparien liitolla on oltava samanlaiset oikeudet kuin heteropareillakin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Pekka Niiranen:

Kyseessä on sekä inhimillinen että taloudellinen asia. Vastaanottokeskus tuo osaltaan työpaikkoja kuntaan, ja turvapaikanhakijoiden ottaminen on osoitus siitä, että meillä on inhimillisyyttä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Pekka Niiranen:

Kuri ei tee yleensä kenestäkään tai mistään parempaa, mutta koululaisille on asetettava esimerkiksi käyttäytymisen suhteen järkeviä rajoja, jotta kaikkien koulussa olevien oppiminen on mahdollista. Uskon, että kouluista tulee parempia, kun kouluissa panostetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti (2016) viihtyvyyteen, osallisuuteen ja toiminnallisiin opetusmetodeihin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Pekka Niiranen:

Jokaisella poliittisella päätöksentekijällä on oltava arvopohja, jolta hän toimii. Perheen ja lähimmäisten, pyhinä pidettyjen arvojen sekä suomalaisuuden terve arvostaminen ei ole keneltäkään pois, mutta se kertoo paljon niitä edustavasta poliitikosta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Pekka Niiranen:

Tässäkin on tehtävä se, mikä kulloinkin on järkevää. Kiinan edesmennyt puoluejohtaja Deng Xiaoping tapasi sanoa, että sillä ei ole väliä, onko kissa musta vai harmaa, vaan pääasia on se, että se pyydystää hiiriä. Eli on katsottava, kuka ja mikä pystyy hoitamaan palvelun kokonaisuuden kannalta kustannustehokkaasti.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Pekka Niiranen:

Kokonaisveroaste on jo nyt 44,7 %, eikä verotusta voi asiantuntijoiden(kaan) mielestä enää jatkuvasti nostaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Pekka Niiranen:

Yhteiskunnassa, jossa tuloerot ovat pieniä, vallitsee yleensä yhteiskuntarauha. Ihmisten on kuitenkin voitava omalla työllään ja rehellisin keinoin ansaita myös huomattaviakin summia, sillä siitä hyötyvät kaikki.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Pekka Niiranen:

Julkisen talouden kestävyysvaje on realiteetti: tällainen meno ei valitettavasti voi enää jatkua, vaan asialle on tehtävä jotain.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Pekka Niiranen:

Kyseessä on monesti keinotekoinen vastakkainasettelu, sillä talouskasvu ja uusien työpaikkojen syntyminen eivät ole oikeasti keskenään ristiriidassa. Myös ympäristöstä voi tehdä bisnestä (ns. clean tech), ja toisaalta kestävä talouskasvu edellyttää aina myös ympäristöstä huolehtimista.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Pekka Niiranen:

Ympäristö muodostaa tavallaan raamin sille, mitä ihminen voi järkevästi tehdä. Toisaalta myös ympäristöstä voi tehdä bisnestä (ns. clean tech), ja toisaalta kestävä talouskasvu edellyttää aina myös ympäristöstä huolehtimista.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset