KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kaarlo Julkunen, Vasemmistoliitto, 128

Oma esittely

Olen Palvelualojen ammattiliitto PAMin varapuheenjohtaja. Teemani on kokemusta ja näkemystä päätöksentekoon. Nyt äänellä saa enemmän. IsoKalle eduskuntaan.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kaarlo Julkunen:

Nyt tarvitaan elvytystä, jotta saadaan rohkeutta yrittämiseen ja ostovoimaan.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kaarlo Julkunen:

Verot on laitettava maksukyvyn mukaan ja tulojakoa on oikaistava juuri verotuksen kautta.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kaarlo Julkunen:

Eurajoen lisävoimalan rakentaminen on kestänyt ja kestää ja kestää. Energian tuotannossa pitää huomioida monipuolisuus ja uusiutuvat energiavarat.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kaarlo Julkunen:

Ilmaston ja maapallon tulevaisuuden kannalta on otettava askeleet kohti puhtaampia energiamuotoja. Samalla on kuitenkin huolehdittava muutoksen etenemisestä niin että Suomessa voidaan säilyttää järkevä kustannusrakenne.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kaarlo Julkunen:

Laajalla ja toimivalla julkisella sektorilla turvataan parhaiten kansalaisten välinen tasa-arvo.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kaarlo Julkunen:

Niin kauan kuin Suomi on kaksikielinen maa, tarvitsemme laajasti ruotsin kielen osaamista, mutta myös muiden kielten tarve lisääntyy kokoajan. Tämä tulee huomioida erityisesti valinnaisten kielten tarjonnassa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kaarlo Julkunen:

Tällä hetkellä velvoitteet työn vastaanottamiseen ovat riittävän kovat. Huomioiden, että niitä on myös viime vuosina kiristetty lieventämisen sijaan. Enemmänkin tulisi käyttää kannustavia toimia.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kaarlo Julkunen:

Hoivapalvelut kuten muutkin julkiset palvelut pitää hoitaa verotuksen kautta niin että myös varallisuutta verotetaan eli varallisuusvero tulisi palauttaa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kaarlo Julkunen:

Ravintolapalveluissa pidentäisin ennen kaikkea ruokatarjoilua. Ohjelmatarjonnan sekä poliittisten ratkaisujen kautta tulisi asiakkaat saada mieluumin nykyistä aikaisemmin ravintoloihin kotijuopottelun sijaan.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kaarlo Julkunen:

Kuntien omia päätöksiä tulee kunnioittaa ja yhdistymisen kannusteita tulee lisätä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kaarlo Julkunen:

Työehtosopimuspalkat ovat vähimmäispalkkoja eivätkä ne millään alalla ole aitoja työllistämisen esteitä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kaarlo Julkunen:

Suomi on niin pieni maa, että esimerkiksi etätyöratkaisuilla tästä ei aiheudu liiallisia kustannuksia.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kaarlo Julkunen:

Terveyspalvelujen pitää olla kaikkien saatavilla tulotasosta riippumatta. Julkisten terveyspalvelujen alasajo yksityisten terveyspalvelujen kautta tulee lopettaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kaarlo Julkunen:

Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että riippumatta kunnasta tulee kaikialla kansalaisialla olla yhdenvertaiset terveyspalvelut. Tästä on valtion huolehdittava.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kaarlo Julkunen:

Niissä maissa, joissa takseilla on vapaat markkinat petetään asiakkaita hintojen kautta. Me tarvitsemme turvallisen julkisen liikenteen, jossa taksit ovat yksi osa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kaarlo Julkunen:

Meidän pitää olla EU:ssa rohkeasti päättämässä asioista niin että se pitkällä aikavälillä koituu suomalaisten eduksi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kaarlo Julkunen:

Kyllä pitäisi, koska se hillitsisi rahatalouden heilahteluja ja vaikuttaisi positiivisesti harmaan talouden torjuntaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kaarlo Julkunen:

Tällä hetkellä meillä ei ole mitään järkeviä perusteita Natoon liittymiseksi.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kaarlo Julkunen:

Nykyiset puolustusvoimien määrärahat ovat riittävät tässä taloudelisessa tilanteessa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kaarlo Julkunen:

Työperäisessä maahanmuutossa pitää huolehtia, että työnantajalla on velvoite huolehtia hankkimistaan työntekijöistä ja antaa heille mm. kielikoulutus. Työlupien haku tulisi olla ihmisen oma tahto eikä se saisi muodostaa työnantajan ja työntekijän välistä riippuvuussuhdetta.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kaarlo Julkunen:

Ihminen on ihminen ja jokaisella ihmisella tulee olla yhdenvertaiset oikeudet.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kaarlo Julkunen:

Valistuksen kautta tulee turvata lähiympäristön hyväksyntä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kaarlo Julkunen:

Opettajien tulisi olla kokonaisvaltaisemmin koululaisten arjessa mukana.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kaarlo Julkunen:

Ihminen tarvitsee turvallisen asuin- ja kasvuympäristön. Uskon vapaus tulee olla kaikilla ja vapaus myös siihen, että ei kuulu kirkkoon. Isänmaa tarkoittaa sitä, että jokaisen tulee olla yhteiskunnasta vastuussa. Eli jos varaa on, tulee se sijoittaa kotimaahan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kaarlo Julkunen:

Julkisia palveluja tulisi kehittää, mutta samalla on huolehdittava niiden saatavuudesta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kaarlo Julkunen:

Tässä tilanteessa tulee huolehtia siitä, että veronkorotukset kohdistuvat sosiaalisesti oikeudenmukaisesti, hyvätuloisiin ja varakkaisiin.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kaarlo Julkunen:

Nykyisin Suomessa on liian isot tuloerot ja tuloeroja onkin ennemmin kavennettava. Ahkeruudesta jo nyt palkitaan eri kannustuspalkkioiden kautta hyvissä yrityksissä.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kaarlo Julkunen:

Julkiset menot eivät ole kasvaneet vaan taloudellinen taantuma on muuttanut kulusuhdetta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kaarlo Julkunen:

Ympäristöasiat voidaan sovittaa kestävälle pohjalle kun ne huomioidaan riittävän aikaisin ja asiallisella tiedolla. Talouskasvua tulisi hyödyntää ympäristöasioiden edistämisessä.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kaarlo Julkunen:

Joka tapauksessa meidän tulee muistaa että tämä maa tulee olemaan elinympäristö myös tuleville sukupolville.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset