KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Reetta Hulmi, Vihreät, 102

Oma esittely

Olen 32-vuotias maailmanparantaja Köyliöstä. Mielestäni politiikassa on tärkeintä taata hyvän elämän edellytykset kaikille ihmisille nyt ja tulevaisuudessa. Siksi taloudellisten ratkaisujen on mahduttava luonnon asettamiin rajoihin. Maailma tarvitsee yhteistyötä, avoimuutta ja myötätuntoa!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Reetta Hulmi:

On oikeudenmukaista, että kaikki osallistuvat julkisten palveluiden rahoittamiseen maksukykynsä mukaan. Kaikki hyötyvät pienistä tuloeroista turvallisen, toimivan yhteiskunnan muodossa. Työn verottamisesta painopistettä pitäisi kuitenkin siirtää vahvemmin haittaverojen suuntaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Reetta Hulmi:

Suomi tarvitsee hajautettua kotimaista bioenergiaa ja sen tuomia työpaikkoja sekä energiatehokkuuden parantamista.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Reetta Hulmi:

Liian nopea aikataulu realistisesti toteutettavaksi, muuten tavoiteltava asia.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Reetta Hulmi:

Julkisen sektorin toimintoja on järkeistettävä, ettei tehdä päällekkäistä tai turhaa työtä. Toimivia palveluja täytyy kuitenkin puolustaa pitämällä huolta henkilöstön jaksamisesta – henkilökuntaa vähentämällä ei välttämättä saada säästöjä!

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Reetta Hulmi:

Ruotsin kieli on pohjoismaisessa yhteistyössä valttia. Opiskelu ei ole sen kummempaa kuin pakkohistorian tai pakkomatematiikan.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Reetta Hulmi:

Velvoitteiden sijaan työntekoon tulisi kannustaa. Esimerkiksi perustulon myötä työnteko kannattaisi aina, kun pienetkään tulot eivät pudottaisi tukia. Onhan aivan järjetöntä, että nykyään työstä usein taloudellisesti ajateltuna kannattaa kieltäytyä! En myöskään haluaisi olla sen työnantajan housuissa, joka joutuu luottamaan pakotettuihin työntekijöihin.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Reetta Hulmi:

Jokaisen tulisi osallistua rahoitukseen mahdollisuuksiensa mukaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Reetta Hulmi:

Riippuu siitä, miten kuntien tehtäville käy. ”Leveämmät hartiat” palveluiden järjestämisessä tarvitaan joka tapauksessa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Reetta Hulmi:

Nykyinen ammattiyhdistysliike tuntuu olevan hiukan hukassa. Yleissitovien palkkaratkaisujen sijaan pitäisi mielestäni keskittyä uuden työkulttuurin parantamiseen. Pätkätyöt ja alanvaihdot arkistuvat, samoin työn mielekkyyden vaatimus. Hyväkään palkka ei saa ihmisiä pysymään työssä, joka esimerkiksi vaaditun tehokkuuden takia kuormittaa jatkuvasti liikaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Reetta Hulmi:

Asuinpaikan valinnan mahdollisuus on arvokas vapaus: sekä maalla että kaupungeissa on omat etunsa. Maaseudulla palvelut karkaavat jatkossa kauemmas, erityispalvelut mahdollisesti hyvinkin kauas. Toisaalta elävällä maaseudulla on suuri arvo esimerkiksi kotimaisen ruuan- ja energiantuotannossa ja matkailussa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Reetta Hulmi:

Yhteiskunnan kannalta kriittisiä palveluita ei välttämättä kannata luovuttaa markkinatalouden armoille. Kaiken tekeminen itse ei kannata, mutta yksityistämisessä kilpailutuksen kriteereihin ja laadunvarmistukseen on panostettava.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Reetta Hulmi:

Kuntien ja kuntayhtymien toimivia järjestelyjä ei kannata romuttaa, ja tietyt palvelut on voitava pitää kohtuullisen matkan päässä. Rahoituksen selkeyttäminen ja vastuun jakaminen laajemmalle alueelle ovat kuitenkin tarpeellisia muutoksia, vaikka ne vähentäisivät pienten kuntien päätösvaltaa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Reetta Hulmi:

Vero voisi vähentää keinottelua ja vipurahastoja. Se ohjaisi rahavirtoja reaalitalouteen, ja estäisi siten kuplien syntymistä. Osakekauppaa ja joukkovelkakirjoja verotettaisiin 0,1 prosentilla ja johdannaismarkkinoita 0,01 prosentilla – vaikutus piensijoittajiin olisi siis pieni!

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Reetta Hulmi:

Nato ei ole sotajoukko, joka hädän hetkellä rientää puolustamaan Suomen rajoja – eikä myöskään velvoita suomalaisia sotilaita vieraille rintamille. Jäsenyyden taloudellisista eduista ja haitoista tarvitaan julkista, tutkittua tietoa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Reetta Hulmi:

Kaikki muutkin osallistuvat säästötalkoisiin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Reetta Hulmi:

Lupahakemusten käsittely saattaa viedä yli puoli vuotta, mikä on kohtuutonta. Työperäistä maahanmuuttoa pitää helpottaa tavalla tai toisella.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Reetta Hulmi:

Hyvä koti ei riipu vanhempien sukupuolesta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Reetta Hulmi:

Terveet, homeettomat koulurakennukset, riittävän henkilökunnan mahdollistama koulukyvykkyydestä riippumaton tasa-arvo ja koulupäiviin integroitu liikunta ja taitoaineet tekisivät kouluista parempia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Reetta Hulmi:

Perinteiset arvot kuten elämän vaaliminen ja kaikkien yhtäläisten oikeuksien kunnioittaminen muodostavat hyvän arvopohjan mille tahansa.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Reetta Hulmi:

Pienet tuloerot lisäävät tutkitusti ihmisten hyvinvointia yhteiskunnassa – niin hyvä- kuin huonotuloistenkin. Jo nyt ahkerien ohella paremmista tuloista pääsevät nauttimaan ne, jotka ovat saaneet lapsuudenkodistaan parhaat elämän eväät eli ns. kulttuurista pääomaa, joka näkyy kykynä sopeutua kouluun ja palkitaan lahjakkuutena. Ilman ponnisteluja sosiaaliset statukset periytyvät.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Reetta Hulmi:

Esimerkiksi ihmisten pompottaminen lääkäriltä toiselle ja jonotuttaminen on liian raskasta julkiselle taloudelle, hyvä palvelu ei. Verotusta on mielestäni varaa kiristää (mm. ympäristö- ja pääomatulot), minkä lisäksi panostaminen ennaltaehkäisyyn pienentäisi monia menoja pitkällä tähtäimellä. Uudet innovaatiot ja teknologiat pitää saada hyötykäyttöön, ei pelkiksi investointikuluiksi!

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Reetta Hulmi:

Ympäristö on jätettävä tuleville sukupolville vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin me sen olemme saaneet. Muuten nakerramme paitsi oman taloutemme ja hyvinvointimme edellytyksiä, myös varastamme lapsiltamme.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset