KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Maarit Pallari, Vihreät, 105

Oma esittely

Olen Porin Vihreiden puheenjohtaja Porista. Olen yrittäjyyden ja ympäristötalouden tutkija. Olen koulutuksen puolestapuhuja, maksuton koulu peruskoulusta ylimpiin asteisiin tulee säilyttää. Lähellä sydäntäni on nuorten tyttöjen ja poikien hyvinvointi, josta olen myös julkaissut tutkimustietoa. Koulujen vanh.yhdistysten toimintaa tulee tehostaa ja ottaa Seniorit avuksi. Kaikilla ei ole isovanhempiaan ja päiväkodin lisäksi myös kouluihin voitaisiin ikäihmiset pyytää mukaan. Tulen edistämään eritavoin yrittäjyyttä ja ympäristöjärjestelmien hyödyntämistä kilpailuetuna. Rakenneuudistukset ovat ratkaisuni eivätkä leikkauslistat.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Maarit Pallari:

Leikkauslistojen sijaan on tehtävä rakenneuudistuksia. Esimerkiksi alunperin asiakkaita varten luotua järjestelmää paikataan, korjataan, lisäpaikataan ja korjataan monta vuotta tai kymmeniä vuosi. Jossakin vaiheessa järjestelmä lähtee ruokkimaan itse järjestelmää, yrittäen korjata muuttuneita olosuhteita. Kun muutoksia ei enään hallita tai ne sirpaloituvat, olisi aika luoda uusi järjestelmä. Leikkauksilla ei siis ratkaista ongelmia.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Maarit Pallari:

Palkkaeroja tulee ehdottomasti kaventaa. Yhteiskuntavastuu tulee ulottaa yrityksiin, jotka hyödyntävät veroparatiiseja ja yrityksiin, joissa on johtajilla ylisuuret palkat ja palkkiot. Yritysten käyttäytymistä tulee verrata mm. lama- ja noususuhdanteessa tehtyihin muutoksiin. Palkkaverotusta tulisi alentaa yksin- ja pienyrittäjiltä ja pk-yrityksiä voitaisiin tukea ensimmäisen työntekijän palkaamiseksi myös veroeduin.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Maarit Pallari:

Näin ei tule tehdä, koska Suomi tulee uusiutuvien energiamuotojen kehityksessä ja käytössä Euroopassa lähes peränpitäjänä. Mm. Lund, Peter kirjoittaa, että Saksassa aurinkoenergialla tuotetaan 40 000 megawattia, Tanskassa 500 megawattia ja Suomessa koko kapasiteetti 10 megawattia. Suomi on kiitellyt saksalaista osaamista, mutta tilanne on energiaratkaisuissa muuttunut. Ydinvoimasta syntyvä jäte jää tuleville sukupolville ympäristöhaittana ja en kannata elämistä toisen sukupolven kustannuksella.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Maarit Pallari:

Jotta Suomi on mukana modernina hyvinvointivaltiona ja Suomi säilyttää tai palaa halutuksi kauppakumppaniksi, Suomen on muutettava energiapolitiikkaa. Valitettavasti Suomi joutuu korjaamaan nyt tekemättä jätettyjä ratkaisuja tukea uusiutuvien energiamuotojen kansainvälistä kehittämistä. On Suomen etu, että olemme mukana kehityksen kärjessä emmekä jarruna. Peruutuspeliin katsominen ei tuo työpaikkoja.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Maarit Pallari:

Palveluiden karsimisen sijaan tulee palveluita uudelleen kehittää ja yhdistää. Palveluiden kehittämiseen tulee ottaa mukaan kolmas sektori, joille voidaan jakaa mm. neuvontavastuuta. Rakennemuutosten kautta julkinen sektori pienenee. On tärkeä turvata heikompiosaisten ja maaseutuympäristöjen asukkaiden kohtuuhintaiset palvelut.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Maarit Pallari:

Itä-Suomessa olisi käyttöä Venäjän kielestä ja Länsi-Suomessa ruotsin kielestä ja Pohjois-Suomessa saamen ja koltan kielestä. Yhden kielen nostaminen erityisasemaan heikentää muiden alueiden kielipolitiikan tasa-arvon toteuttamista.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Maarit Pallari:

Pakko ei johda hyvään työsuhteeseen, mikä on edellytys toimivalle työntekijä johtaja suhteelle. Kannatan perustuloa ja työttömyyden kirjaamisesta pitäisi siirtyä työllistymisen kirjaamiseen. Jokaisella voi olla työkortti, joka tilastoi työtunnit ja kertyneet palkat. Jokainen kansalainen ja jokainen työtunti ovat tärkeitä vaikean taloustilanteemme vuoksi. Velkakello kertoo, että jokaista kansalaista kohden on n. 18000€ velkaa ja velka kasvaa koko ajan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Maarit Pallari:

Pidän eettisesti kyseenalaisena käydä vanhuksen lompakolla eli en siis kannata missään tilanteissa tätä.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Maarit Pallari:

Kotioloista lähdetään lähelle puoltayötä vasta ravintolaan ja aika on muuttunut kun lisättiin ravintoloiden aukioloaikaa. Mieluummin sitä voisi vähentää. Sen sijaan toivoisi katukahviloiden ja terassien lisäävän aukioloaikaa, että ihmiset haluaisivat vaikka töiden ja opiskelupäivän jälkeen vietää ystävien kanssa aikaa yhdessä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Maarit Pallari:

Elinvoimainen kunta tarvitsee riittävän väestöpohjan, mutta ei laajaa kuntahallintoa. Ongelmaksi voi muodostua pitkät välimatkat ja palveluiden aukioloajat esim. pankkien toiminta on muuttunut ja asiakaspalvelun saaminen kassapalveluna oleellisesti heikentynyt. Kansalaisten perusturvaa ei saa kuntaliitoksin heikentää.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Maarit Pallari:

Kyllä silloin kun kyseessä on korkeasti palkattu työ, joka halutaan jakaa osiin ja tavoitteena on luoda uutta työtä. En kannata, jos lähdetään pienentämään erittäin pienipalkkaista työtä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Maarit Pallari:

Kulttuurin alueellinen säilyminen ja kotipaikkakunnan merkitys ovat hyvinvointia lisääviä tekijöitä. Kyllä me haluamme tietää miltä paikkakunnalta olemme kotoisin ja mitä sinne kuuluu. Emme halua autioituneita kyliä ja ränsistyneitä taloja. Etäpalveluiden kehittäminen ja palvelumuotoilu sekä strategiset elinkeinot voidaan rakentaa ja ylläpitää harvaanasuituillakin alueilla. Tähän tarvitaan valtion tukea.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Maarit Pallari:

Yhteiskuntamme hyvinvointia on rakennettu niin, että kansalaisen terveyspalvelut saadaan julkiselta puolta kohtuuhintaan. Palvelun saavat silloin kaikki. Tällä hetkellä varakkaat voivat ostaa palvelun yksityiseltäkin puolelta.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Maarit Pallari:

Kuntalaisten mahdollisuudet palveluiden kehittämiseksi ja tarjoamiseksi syntyvät parhaiten kuntien päätöksillä. Valtio voi tukea palveluiden tuottamisessa.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Maarit Pallari:

Taksilupien määrää tulee lisätä ja hintoja laskea, jotta taksiliikenne lisääntyy. Oman auton omistamista ja käyttöä voidaan vähentää monipuolisella, joustavalla ja edullisella joukkoliikenteellä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Maarit Pallari:

EU on tarjonnut Suomelle vapaan liikkumisen ja yhteisvaluutan. EU on tarjonnut Suomelle osaamistaan erilaisten rahoitusten kautta. EU on edistänyt suvaitsevaisuutta. EU on etäännyttänyt päätöksentekoa kansalliselta tasolta kansainväliseksi ja sitä kautta globaalitalouden osaaminen on ollut heikkous. Mm. ympäristöjärjestelmien tarjoama kilpailuetu on jäänyt lähes hyödyntämättä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Maarit Pallari:

Ei ole nyt tarvetta. Kumppanuus Naton kanssa riittää.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Maarit Pallari:

Kyllä, tämä on yksinkertaisesti lapsen etu.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Maarit Pallari:

Kotouttamiseen pitää olla resursseja ja osaamista. Aina pitää tarjota turvaa sitä tarvitseville.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Maarit Pallari:

Onneksi enään ei tukisteta tai kuriteta karttakepillä. Kouluissa oli ennen vahtimestarit ja ne voisivat kurin sijasta palata kouluihin takaisin.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Maarit Pallari:

Perinteisiä arvoja on myös demokraattinen päätöksenteko, suvaitsevaisuus ja kansalaisten tasa-arvoisuus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Maarit Pallari:

Sen sijaan palveluita tulee kehittää ja palveluiden tuottamisen tapoja muuttaa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Maarit Pallari:

Suuria tuloeroja ei tule sallia se rapauttaa demokratiaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Maarit Pallari:

Luodut järjestelmät ovat raskaita palveluiden tuottamiseksi. Otetaan käyttöön selkeä yksi järjestelmä eli perustulo. Liiian monimutkaisten järjestelmien korjaaminen on erittäin vaikeaa ja niiden tulkinnnat vaihtelevia ja niiden hallinta asiakkaille liian vaikeita.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Maarit Pallari:

Ympäristötalous olisi vastaus tähän ja erinomainen moderni kestävä talouskasvu nojaa erittäin hyvään ympäristönsuojeluun.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Maarit Pallari:

On pidä tuhota tulevilta sukupolvilta ympäristöämme.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset