KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tuomo Grundström, Vasemmistoliitto, 63

Oma esittely

Erityisopettaja (puhe- lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet), 20 vuotta Laitilan ja Pyhärannan akavalaisten pääluottamusmiehenä, 12 vuotta Rauman varavaltuutettuna ja opetustoimen lautakunnan jäsenenä. Vammaisjärjestötoimintaa (Afasialiitto). Suomen Esperantoliiton pj., toimittanut teokset Esperanto mutkattomasti (oppikirja) sekä Tohtori Zamenhof ja kansainvälinen kieli (elämäkerta).

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tuomo Grundström:

Velkaakaan ei pidä välttää mihin hintaan tahansa. Korjausvelka on pahempi kuin rahavelka.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tuomo Grundström:

Kysymyshän on kaikesta verotuksesta. Pääoma- ja palkkatulot on verotettava yhteisesti progressiivisesti ja estettävä verokikkailu.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tuomo Grundström:

Liian pitkä perintö.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tuomo Grundström:

Hyvänkään tavoitetteen aikataulua ei aina voi naulata ihan kiinni.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tuomo Grundström:

Julkispalvelut ovat yhteisiä ja kuuluvat yhteiseen omistukseen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tuomo Grundström:

On oikeus eikä paha pakko saada toisen kotimaisen kielen alkeet jo peruskoulussa. Koskee myös ruotsinkielisten suomenopiskelua! - Oikeasti huolissaan pitää olla esim. yliopiston pakkoenglantilaistamisesta kieli- ja perustuslain vastaisesti.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tuomo Grundström:

Se johtaisi työelämän entistä pahempaan jakoon, paarialuokkaan sysäämiseen.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tuomo Grundström:

Ei sitä mukaan voi ottaa ja jälkeläisille kuuluu oikeus rakentaa oma elämänsä. Niin varallisuus realisoituu työhön, tarpeelliseen tuotantoon.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tuomo Grundström:

Meillä on annettu kehkeytyä päihdemyönteistä kulttuuria. Siitä en pidä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tuomo Grundström:

Terveellä järjellä. Paikallishallinnon kuuluu olla lähellä kansalaista.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tuomo Grundström:

Työmies on palkkansa ansainnut. TE-sopimusjärjestelmä ja yleissitovuus ovat yhteiskuntarauhan takeita.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tuomo Grundström:

Kotiseudun menetys on pahasta.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tuomo Grundström:

Villi kilpailu heikentää turvallisuutta eikä paranna palvelua.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tuomo Grundström:

Akateeminen kysymys. Unioni tuo omalla laillaan vakautta, mutta kapitalismin ravisteluilta ei Suomikaan välty. Ei ole syytä rehennellä mistään eikä parjata "kriisimaita". Seuraava EU-laivan vuoto voi olla pohjoispuolella.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tuomo Grundström:

Se olilsi askel veronkiertoa vastaan.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tuomo Grundström:

Ei ole hyvä olla suurvallan kansalaisena tai kaverina.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tuomo Grundström:

Hyväksytään luonnon luomat.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tuomo Grundström:

Päin vastoin. Kurikulttuuri kasvattaa koviskulttuuria. Kasvattajan tiukka ote voi olla vain lempeä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tuomo Grundström:

Tässä nyt on kokoomuksen lähes vuosisadan ajan väärinkäyttämä fraasi, siksi se on mahdoton. Vasemmistolainen arvopohja on toki sama, mutta näin ymmärrettynä: Jokaisella on oikeus kotiin, osuuteensa isänmaasta. Jokainen tulee autuaaksi omalla uskollaan, ja sen pitää olla valtion suojeluksessa. Kotimaa kuuluu kaikille sen asukkaille, sitä ei saa riistää eikä rohmuta.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tuomo Grundström:

Avaa - on avannut - ovet saalistukselle. Valvonta vaikeata, kallistakin, aukoton valvonta mahdotonta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tuomo Grundström:

Eivät tuloerot suinkaan aina johdu todellisista ahkeruuden tai lahjakkuuden eroista.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tuomo Grundström:

Ei sinänsä, mutta niitä voi suunnata paremmin esim. perustulomallin avulla.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tuomo Grundström:

Ympäristötuhoilla aiheutetaan sellaisia korjausvelkoja, joita ei milloinkaan voi kukaan maksaa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset