KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kristiina Salonen, SDP, 123

Oma esittely

Olen ensimmäisen kauden kansanedustaja Raumalta. Olen myös aloitteleva aikuisopiskelija Vaasan Yliopistossa. Pääaineenani on hyvinvointipalveluiden johtaminen. Ennen eduskuntaa työskentelin sosiaaliohjauksen ja etuuskäsittelyn esimiehenä sosiaalivirastossa. Valmistuttuani sosiaalialan ohjaajaksi vuonna 2000 sain ensimmäisen vakituisen työpaikan vanhustenhuollosta hoivatyöstä. Olen siis työurallani sosiaalityössä nähnyt monenlaisia ihmisiä, kohtaloita ja elämäntilanteita. Koulutukseni ja kokemukseni työelämästä ovat vaikuttaneet vahvasti arvomaailmaani ja tapaani ajatella. Nuo arvot ovat ohjanneet myös toimiani ja puheitani kansanedustajana. Olen naimisissa. Olen luonteeltani sosiaalinen ja viihdyn ihmisten seurassa. Vapaa-ajallani tapaankin mielelläni ystäviäni ja läheisiäni, mutta vuorovaikutteisen työn vastapainoksi viihdyn myös itsekseni kotiaskareissa. Tykkään liikkua. Yksi nykyisistä lempiliikuntalajeistani on cross training.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kristiina Salonen:

Tiukkaan taloudenpitoon liittyvät näkökulmat ovat toki tärkeitä. Meidän on kuitenkin myös ymmärrettävä yksittäisten säästötoimien vaikutus kokonaisuuteen ja tulevaisuuteemme muustakin kuin talouden näkökulmasta.Yksi Suomen hyvinvointiyhteiskunnan menestyksen avaimista on ollut tasa-arvoisuus, ihmisten keskinäinen luottamus ja yhteen hiileen puhaltaminen vaikeina aikoina. Jos se menetetään, ei uusi talouskasvukaan pelasta meitä tältä paljon taloudellista kestävyysvajetta suuremmalta tuholta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kristiina Salonen:

Lisätuloja etsittäessä ennemmin kiristetään kaikkein eniten tienaavien verotusta kuin leikataan heikompiosaisten etuuksista tai kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista. Oikeudenmukaisuutta on kantaa yhteiskunnallista vastuuta kykynsä mukaan.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kristiina Salonen:

Vuonna 2010 eduskunta myönsi kaksi uutta lupaa, toisen Fennovoimalle ja toisen TVO:lle. Fennovoima jättää rakentamislupahakemuksensa kesällä 2015. TVO ei saanut lisäaikaa rakentamislupahakemuksen jättämiselleen. Nähtäväksi jää mitä TVO päättää kesään 2015 mennessä. Minusta kuitenkin nämä kaksi myönnettyä rakentamishanketta on saatava ensin liikkeelle ennen uusien lupien antamista. Meidän on Suomessa huolehdittava siitä, että teollisuuden ja kuluttajien tarpeeseen saadaan kohtuuhintaista sähköä.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kristiina Salonen:

Tavoite on hyvä ja tärkeä. Energiaintensiivisenä maana teollisuuden toimintaedellytyksistä on kuitenkin kyettävä pitämään huolta ennen kaikkea työllisyyden takia. Tavoite on sen vuoksi vaikea saavuttaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kristiina Salonen:

Laman syy ei ole julkinen sektori, vaan yksityisen sektorin menestyksen mahdollistaa juuri toimiva julkinen sektori, kuten vaikka päivähoito. Meillä ei ole tarvetta irtisanomisiin tai julkisen toiminnan massasupistuksiin. Julkisen sektorin työn on kuitenkin entistä paremmin kohdistuttava kansalaisten terveyden, kasvatuksen, koulutuksen, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Eläköitymisen kautta meiltä poistuu luontaisesti julkisen sektorin työntekijöitä, jopa liiankin kiivaalla tahdilla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kristiina Salonen:

Niin pitkään kuin Suomi on lain mukaan kaksikielinen maa on meidän syytä opiskella molempia virallisia kieliämme. Ennen koulun oppiaineista päättämistä olisi siis syytä käydä keskustelu Suomen kaksikielisyydestä. Ymmärrän, että Itä-Suomessa halutaan ruotsi vaihtaa venäjän opiskeluun. Minusta nuorelle ei ole koskaan haittaa siitä, että hän osaa useita kieliä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kristiina Salonen:

Velvoitteita työn vastaanottamisessa on juuri kiristetty mm. kasvattamalla aluetta, jonka sisällä työtä pitää vastaanottaa. Pakkoa toimivimpia keinoja on kuitenkin esimerkiksi 300 euron suojaosuus, joka osaltaan auttaa purkamaan esteitä lyhyen työsuhteen tai osa-aikatyön vastaanottamiselle.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kristiina Salonen:

Moni tekee näin jo nykyisin ostaessaan itselleen erilaisia palveluja kotiin. Lisäksi omaisuuden tuotto otetaan nykyiselläänkin huomioon. Kysymys ei kuitenkaan ole yksinkertainen. Varallisuuden huomioiminen riippuu oleellisesti omaisuuden määrästä ja luonteesta. Esimerkiksi missä kohtaa oma asunto tulisi tällaisen lain mukaan realisoida, jos tavoitteena on kotoutuminen? Keskustelua hoivapalveluiden kustannusten kattamisesta käydään varmasti tulevina vuosina. Maksut kuitenkin maksukyvyn mukaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kristiina Salonen:

Jonkinlainen Etelä-Eurooppalainen lisäjousto voisi olla ravintoloitsijan harkinnan mukaan välillä tarpeen esimerkiksi ruokaravintoloissa, joissa isoa, ravintolalle tuloja tuovaa asiakasseuruetta ei tarvitsisi häätää tietyllä kellonlyömällä ulos.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kristiina Salonen:

Kuntien määrä tullee vähenemään, mutta mitään hyvää ei synny pakolla. Kuntalaisten tulee myös vaatia päättäjiltään muunkin arvon vaalimista kuin itsenäisyyden tilanteessa, jossa kuntalaisten palvelut ovat heikot ja kuntatalous kuralla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kristiina Salonen:

Jokainen ansaitsee työstään palkan, jolla tulee toimeen. Liian alhaiset palkat johtavat työssäkäyvään köyhällistön syntyyn, joka käyttää aikansa työn tekemiseen, mutta elääkseen tarvitsee palkan lisäksi muita sosiaalietuuksia.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kristiina Salonen:

Tavoite on tärkeä. Elämää on myös Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolella. Pienemmissä kaupungeissa elämänlaadulliset asiat korostuvat arkielämässä, kuten lyhyet välimatkat, yhteisöllisyys, luontainen turvaverkko ja väljemmät asuinolot sekä halvemmat asumiskustannukset. Alueen on kuitenkin oltava yrityksille elinkelpoinen, että on työtä. Valtio voi omilla toimillaan huolehtia eri alueiden asutuksesta esimerkiksi hyvillä liikenneyhteyksillä ja tukien alueellista koulutusverkkoa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kristiina Salonen:

Hyvinvointiyhteiskunta perustuu tasa-arvoisiin ja laadukkaisiin julkisiin palveluihin, joita yksityiset ja kolmannen sektorit palvelut täydentävät. Vain näin saadaan koko maahan tasavertaiset palvelut.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kristiina Salonen:

Olen itse ollut vahvan peruskunnan kannattaja, ja ajanut sitä, että kunta itse tuottaa lähellä asukastaan perustasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-uudistuksessa kaikki puolueet neuvottelivat kuitenkin toisenlaisen lopputuloksen, jossa palvelut järjestää isot sote-alueet ja ne tuotetaan maakuntatasolla. Nyt onkin katsottava eteenpäin ja tehtävä valitusta mallista paras mahdollinen. Rakenteellista mallia tärkeämpää on parantaa sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta ja vaikuttavuutta!

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kristiina Salonen:

Ruotsissa vapaa kilpailu on johtanut siihen, että asiakas on vaarassa joutua maksamaan kohtuuttomia hintoja matkastaan, ellei ymmärrä tarkistaa hinnoittelua etukäteen. Siellä taksipalveluita on jo liikaa kysyntään nähden ja moni taksikuljettaja ei enää elä työllään. Suomen ei tarvitse seurata tätä kehitystä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kristiina Salonen:

Globaalissa maailmassa Suomen on oltava osana isompaa talousaluetta. Emme pärjää käpertymällä sisäänpäin, vaan kääntymällä ulospäin. Lukuiset selvitykset ovat kertoneet Suomen hyötyneen ratkaisusta.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kristiina Salonen:

Suomen turvallisuuspolitiikka perustuu EU:n yhteiseen turvallisuuspolittiikkaan, hyviin kahdenvälisiin suhteisiin naapurimaiden kanssa ja kumppanuusyhteistyöhön Naton kanssa,. Tällä hetkellä ei ole syytä hakea jäsenyyttä, mutta jos tilanne oleellisesti muuttuu turvallisuuspolitiikkaamme on puntaroitava uudelleen.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kristiina Salonen:

Tarveharkintainen malli on hyvä, erityisesti nyt, kun meillä on korkeampi työttömyys. Maahanmuuttoa voidaan lisätä, jos työvoimatilanne sitä vaatii.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kristiina Salonen:

Uskon tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta pidän meitä kaikkia ihmisiä samanarvoisina.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kristiina Salonen:

Hyväksyttävä syy tarjouksen hylkäämiselle voisi olla esimerkiksi se, että kaupungissa ei löytyisi tarvittavaa erityisosaamista.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kristiina Salonen:

Kuri on eri asia kuin auktoriteetti. Opettajilla pitää olla auktoriteettia, jonka avulla järjestys ja turvallisuus kouluissa säilyy. Huonosta käytöksestä pitää tulla seurauksia ja negatiivisiin ilmiöihin, kuten koulukiusaamiseen on aktiivisesti puututtava. Huonoa käytöstä ei pidä hyväksyä, ja sen kitkemisessä pitää olla johdonmukainen. Koulu ei siihen yksin pysty, vaan vanhempien pitää huolehtia samasta kotona.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kristiina Salonen:

Itse puhun kodin sijaan ennemmin perheestä. Isänmaa on arvokas meille kaikille. Uskonto on hyvin henkilökohtainen asia jokaiselle, eikä minulle siksi suoranainen poliittinen yhteinen arvo. Minulle lisäksi tärkeitä arvoja ovat tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kristiina Salonen:

Jos korotukset kohdistuvat niille, joilla on maksukykyä. Tosiasiassa pitäisi pystyä puntaroimaan sisältöä tarkemmin kuin tällaisena yleisenä periaatteena.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kristiina Salonen:

Suuret tuloerot luovat yhteiskuntaa rauhattomuutta, turvattomuutta ja lisäävät epäoikeudenmukaisuutta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kristiina Salonen:

Meidän on seuraavina vuosina pakko uudistaa rakenteitamme ja tehdä paljon nykyistä vaikuttavampaa työtä, jotta pystymme maksamaan väestön tarvitsemat palvelut. Joudumme myös tarkistamaan palveluvalikkoamme ja sen rahoitusta. Uskon kuitenkin siihen, että suomalaiset ovat valmiita verovaroin rahoittamaan ensisijaisesti juuri sosiaali-, koulutus- ja terveyspalvelut jatkossakin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kristiina Salonen:

Nämä kaikki näkökulmat tulee ottaa huomioon päätöksenteossa. Niiden ei tarvitse sulkea pois toinen toisiaan.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kristiina Salonen:

Ympäristön vaikutusten arviointi on hyvin tärkeää. Kokonaisarviointi, jonka merkittävä osa ympäristö on, ratkaisee kuitenkin lopputuloksen.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset