KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tommi Raunela, SDP, 121

Oma esittely

Pääluottamusmies JHL:n hallituksen jäsen SAK:n valtuuston jäsen

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tommi Raunela:

Yksikään poliitikko ei varmaan ole sitä mieltä etteikö velkaantuminen pitäisi pysäyttää. Keinot ovat siihen vain varsin erilaiset. Ratkaisujen pitää olla sellaisia joilla ruokitaan kotimaista kysyntää ja työpaikkojen syntymistä.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tommi Raunela:

Palkkojen tasoerot ovat suhteellisen elintason mittari. Suomi on ollut perinteisesti pienen palkkahajonnan maa ja sitä sen tulee myös tulevaisuudessa olla.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tommi Raunela:

Sähkön hinnan ja saatavuuden tulisi olla ennustettavaa sekä kuluttajille että teollisuudelle. Energia- ja ilmastopolitiikka ovat sidoksissa toisiinsa. Kasvihuonepäästöistä 80 prosenttia on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta. Ilmastonmuutoksen torjuminen on energiapolitiikan polttavimpia ongelmia. Energia- ja ilmastopolitiikan tulee paitsi torjua ilmastonmuutosta, myös tukea kotimaista työllisyyttä, teollisuutta ja alihankintaa. Energiapolitiikassa tärkeää on kotimainen tuotanto.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tommi Raunela:

Kaasu on vähäpäästöinen polttoaine, ei sisällä nimeksikään rikkiä eikä lainkaan pölyä tai raskasmetalleja.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tommi Raunela:

Julkisen sektorin osuus työvoimasta on tilastokeskuksen tilastojen mukaan alle 25%. Julkisten kulutusmenojen suhde bkt 2013 24,9%. Suomen julkishallinon tehokkuus oli selvästi EU - maiden paras vuonna 2013. (Lähteet European Commission (2014) ja World Bank (2014). Hollanti, Belgia Portugali Suomen lisäksi ovat maita jotka ovat pystyneet parantamaan tehokkuuttaan 2008 - 2013.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tommi Raunela:

Huolehdittava myös toisen kotimaisen opiskelusta.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tommi Raunela:

Työn vastaanottaminen esim. vaikeiden kulkuyhteyksien päästä on kyseenalaista. Työn perässä on toisaalta aina muutettu, mutta pitää ottaa huomioon aina perhe ja muu sosiaalinen verkosto sekä koulutus.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tommi Raunela:

Todella vaikea kysymys. Perijät näkevät, että heillä on oikeus omaisuuteen ja sitä ei tule käyttää, tässä tapauksessa vanhuksen hyvinvointiin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tommi Raunela:

Oikea tapa uudistusten tekemiseen olisi kuntien vapaaehtoinen yhteistyö myös kuntaliitosten osalta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tommi Raunela:

Työnantajat ovat saaneet 2010 KELA maksun alennuksen 850 miljoonaa euroa sekä yhteisövero saman verran. Käytännössä valtion alijäämää näillä päätösillä lisätty dramaattisesti, mutta toisaalta tulojen lisääntymisestä ei ole merkkejä ilmassa. Työttömyys on kasvanut.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tommi Raunela:

Ihmiset tekevät valintoja. Mielestäni jos asuu ns. syrjässä pitää olla ymmärrystä myös siihen, että sähköt voivat joskus mennä poikki eikä palvelut ole samalla tasolla kuin keskuksissa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tommi Raunela:

Oikea tapa uudistusten tekemiseen olisi kuntien vapaaehtoinen yhteistyö myös kuntaliitosten osalta

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tommi Raunela:

Suomi on halunnut profiloitua monessa asiassa mallimaana mutta jostain syystä tässä ei haluttu olla eturintamassa. Verosta olisi Suomelle hyötyä.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tommi Raunela:

EU on ollut Ukrainan kriisissä poliittinen kääpiö. Lohduttavaa on ollut nähdä Saksan voimapoliitikkojen havainnot, että USA on euroopasta kaukana.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tommi Raunela:

Tästä lienee suurten puolueiden välillä yksimielisyys ja päätökset on jo viety siihen suuntaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tommi Raunela:

Adoption osalta ei tarvetta muuttaa lakeja ja toisaalta eduskunnan ei pidä puuttua Kirkolle kuuluviin asioihin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tommi Raunela:

Mikäli näin tapahtuu, pitää myös huolehtia siitä, että kunnalla on mahdollisuudet tarjota koulutus yms. palveluita vuosikymmenten ajan. Suomeen ei saa toisaalta muodostua alueita, jotka koostuvat pelkästään maahanmuuttajista. Tärkeää on, että pakolaisista pidetään huolta ja heidät ns. integroidaan yhteistkuntaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tommi Raunela:

Kuri on myös välittämistä, mutta pienentämällä luokkakokoja saataisiin paremmat tulokset.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tommi Raunela:

Oikeistolaisia arvoja mutta mielestäni kaikkien pitää kunnioittaa niitä arvoja joita kanssaihmiset pitävät tärkeinä. Isänmaan merkitys rajojen ollessa vapaita liikkumiselle on jo vähän hämärtynyt.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tommi Raunela:

Verovaroilla ei pidä kenenkään rikastua. Hallitusohjelmaan pitää saada lausuma siitä, että voiton perässä juokseminen pitää poistaa veroilla tuotetuista palveluista erityisesti hyvinvointipalveluista.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tommi Raunela:

Palkkaerot ovat nousemassa entistä selvemmin elintason mittareiksi. Suomalaisen yhteiskunnan vakavin ongelma on työttömyys. Se aiheuttaa tuloerojen kasvua ja siksi voimavarat pitää suunnata ratkaisuihin, joilla tuetaan työllisyyttä. Suomen olisi syytä ottaa mallia Ranskasta ja Hollannista tuloerojen osalta.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tommi Raunela:

Suomen talous on ollut taantumassa ja julkinen sektori on ollut alijäämäinen. Varat ovat kuitenkin kasvaneet enemmän kuin velat. Nettorahoitusvarat ovat 2013 + 54,6 suhteessa bkt.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tommi Raunela:

Tuulivoima on hyvä esimerkki siitä, että tarkoitusperät ovat hyvät mutta aiheuttaa ympäristöystävällisyydestään huolimatta myös paljon vastustusta. Talvivaara on varmaankin toinen hyvä esimerkki siitä, että jos valvonta pettää voivat seuraukset olla pahoja. Satakunnassa tapahtui huomattavasti pahempi nikkelipäästö jokeen kuin Talvivaara konsanaan mutta se on lähes käytännössä kokonaan unohdettu.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset