KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Reijo Nummikari, SDP, 120

Oma esittely

Olen ollut pitkään mukana kunnallispolitiikassa, tällä hetkellä Harjavallan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Taustaltani olen pitkänlinjan AY-aktiivi, olen toiminut erilaisissa tehtävissä palkansaajaliikkeessä jo reilut kolmekymmentä vuotta. Olen aina ollut yhteiskunnan heikompiosaisen puolustaja. Sosiaalidemokraattiset arvot ovat lähellä sydäntäni.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Reijo Nummikari:

Suomen on satsattava vientiteollisuuteen ja sen lisäämiseen, jotta saamme ulkomailta varoja enemmän kun sinne tuonnin mukana maksamme. Kauppataseen kääntäminen plusmerkkiseksi auttaa velkaantumisen lopettamiseen ja sitä myöten myös palveluiden karsimisen tarpeeseen.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Reijo Nummikari:

Kaikkien on mahdollisuuksiensa mukaan osallistuttava hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen. Niillä joilla on enemmän siihen resurssia on myös osallistuttava isommalla osalla.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Reijo Nummikari:

Puhdasta energiaa, joka oikein käytettynä on myös turvallista.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Reijo Nummikari:

Kivihiilen poltto pitäisi lopettaa jo ennen. Turpeen käyttöä, joka on kotimaista energiaa sen sijaan tulisi lisätä. Maakaasun käytölle en näe syytä miksi pitäisi lopettaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Reijo Nummikari:

Tehtävien yhdistämistä on mahdollista tehdä jossain määrin ja näin supistaa sektoria.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Reijo Nummikari:

En kannata pakkoa. Vapaaehtoisesti kyllä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Reijo Nummikari:

Nämä päätökset ovat tapauskohtaisia. Pääsääntö on, että tarjottu työ pitää ottaa vastaan.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Reijo Nummikari:

Jokainen maksaa palveluistaan varojensa ja kykynsä mukaan. Julkiset palvelut ovat kaikille tarjolla varallisuudesta riippumatta. Jos haluaa ostaa lisä palveluita niin se on meidän jokaisen oikeus.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Reijo Nummikari:

Kansanterveyden kannalta jonkinlaisia rajoituksia pitää aukiolojen suhteen olla.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Reijo Nummikari:

En kannata minkäänlaisia pakkotoimenpiteitä. Kuntaliitokset pitää perustua vapaaehtoisuuteen.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Reijo Nummikari:

Palkkojen alennuksilla ei saada lisää työpaikkoja, se on nähty monesti kun on tehty maltillisia nollapalkkaratkaisuja sillä perusteella, että saadaan lisää työpaikkoja ja turvattua olemassa olevat, kuitenkin aina on käynyt päinvastoin. Palkkojen alennuksilla Suomen talous syöstäisiin entistä kovempaan alamäkeen.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Reijo Nummikari:

Maaseudullekin on taattava elinmahdollisuudet.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Reijo Nummikari:

Julkiset palvelut ovat verovaroilla tuotettavia palveluita, jotka ovat kaikille kansalaisille tasa-arvoisia. Niitä voidaan tarvittaessa joiltain osin tukea yksityisillä palveluilla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Reijo Nummikari:

Jos kunnat rahoittaa verovaroilla tämän toiminnan, niin päätäntävallan vieminen olisi Suomen perustuslainvastaista.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Reijo Nummikari:

Tällä päätöksellä arvaamattoman suuri määrä omaisuutta siirtyisi ulkomaille. Osake kauppa siirtyisi pääsääntöisesti Suomen rajojen ulkopuolelle. Emme saisi näitäkään verotuloja mitä nyt saamme.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Reijo Nummikari:

Meillä ei ole tällä hetkellä mitään tarvetta liittyä Natoon.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Reijo Nummikari:

Määrärahat palautettava samalle tasolle kun ne olivat ennen leikkauksia. Tämä siksi , että puolueettoman maan uskottavuus saadaan säilymään.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Reijo Nummikari:

Työperäinen maahanmuutto on ihan hyväksyttävää. Maahan tulevalla työntekijällä pitää olla työpaikka valmiina jo maahan tullessaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Reijo Nummikari:

Hädässä olevia ihmisiä pitää auttaa, mutta joka paikkakunnalle ei pidä rakentaa vastaanottokeskuksia, vaan olisi parempi keskittää ne muutamiin paikkoihin, jolloin pakolaisillakin olisi enemmän turvaa toisistaan.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Reijo Nummikari:

Kurin opetus alkaa kotoa, jos kotona ei näistä asioista keskustella eikä sovita sääntöjä, on kouluissa kyllä aivan turhaa tätä asiaa yrittää korjata.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Reijo Nummikari:

Minun mielestäni julkiset palvelut, jotka tuotetaan verovaroin on paras vaihtoehto, se on kaikille kansalaisille tasa-arvoisin vaihtoehto. Näitä palveluita voidaan kyllä tukea yksityisillä palveluilla.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Reijo Nummikari:

Palveluiden turvaamiseksi veronkorotukset ovat aina se parempi vaihtoehto.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Reijo Nummikari:

Näillä asioilla ei ole mitään tekemistä keskenään.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Reijo Nummikari:

Suomi käyttää näihin kansantuotteesta noin 9 prosenttia, muut pohjoismaat paljon enemmän, joten meillä pitäisi olla varaa myös nostaa tasoa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Reijo Nummikari:

Tähän löytyy kyllä muitakin vaihtoehtoja. Tällaisissa asioissa pitää aina katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja arvioida asioita kestävän kehityksen periaatteella.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Reijo Nummikari:

Me kaikki tiedostamme, että ympäristömme ei kestä enää yhtään ylimääräistä rasitusta. Sellaiset hankkeet jotka varmuudella tuhoavat ympäristöämme on peruttava ja luotava ympäristöystävällisiä hankkeita.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset