KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kalle Leppikorpi, SDP, 118

Oma esittely

Olen 32-vuotias valtuutettu ja sosiaali-ja terveyslautakunnan puheenjohtaja, jolla on pitkä kokemus kuntapäätöksenteosta aina teini-iästä asti, jolloin olin perustamassa nuorisovaltuustoa Raumalle . Olen kuntapäättäjänä jämäkkä, asiallinen sekä helposti lähestyttävä, joka parhaimmillaan pienen paineen alla. Samat ominaisuudet korostuvat myös työssäni Securitas Oy:n myymälävartijana ja kohde-esimiehenä, jossa olen työskennellyt asevelvollisuuden suorittamisen jälkeen lähes 12- vuotta! Haluan olla kehittämässä arvojesi mukaista yhteiskuntaa myös jatkossa huolehtien heikommista, mutta kannustaen ja hakien kaikille sopivaa roolia vastuun kannossa yhteisen isänmaamme tulevaisuudelle, joka on haastava, mutta valoisa!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kalle Leppikorpi:

Suomen kansantalouden kannalta on aivan välttämätöntä, että jatkossa palveluittemme sisältöä ja toimintaperiaatteita tarkastellaan uudella tavoin. Kuten miten ja millä henkilöstömäärällä ja tavoitteilla asioita hoidetaan julkisellakin puolella. Näihin velvoitteisiin tulee kaikkien osallistua ilman suuria ennakkoluuloja.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kalle Leppikorpi:

Suomessa emme enää elä ns. samassa veneessä vaan pieni-ja keskituloisten ostovoima on heikentynyt jo pitempää pelkästään kiinteiden kustannusten nousun takia. Pidänkin perusteltuna, että suurituloisten verotusta voidaan korottaa keskituloisten verotuksen sijaan, jotta ostovoima ja keskituloisten kulutus saataisiin lisäämään maamme palveluiden ja tuotteiden kysyntää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kalle Leppikorpi:

Pidän ydinvoimaa parhaana ja puhtaampana tapana tuottaa energiaa maamme tarpeisiin ja toivonkin energiamuodolle lisäinvestointien mahdollisuutta, jotta omavaraisuutemme sähkötuotannon osalta olisi tulevaisuudessa vahvempi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kalle Leppikorpi:

Vaikka tulevaisuudessa fossiilisten energiamuotojen käyttöä on suunniteltava harkitusti niin katson näiden energiamuotojen olevan kiinteä osa maamme kestävää ja toimivaa huoltovarmuutta muun energiatuotannon ohella. Näiden tukena ydinvoiman lisärakentaminen tukee myös ilmastonsuojelun tavoitteita jatkossakin.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kalle Leppikorpi:

Suomen julkisella sektorilla on myös varaa poistaa päällekkäisyyksiä ja tuottaa asioita järkevämmin kuntarakenteen perkaamisen ohella.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kalle Leppikorpi:

Pidän kaksikielisyyttämme arvokkaana, mutta jatkossa jo kansainvälisten kauppasuhteiden kannalta olisi venäjänkielen osuutta tuotava voimakkaasti opetukseen lisää.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kalle Leppikorpi:

Pakolla ei saavuteta mitään, mutta haluan olla lisäämässä työn vastaanottoa ja vastikkeellista sosiaaliturvaa, jotta yhä useammat saadaan kiinni työmarkkinoille kannustaen työnhakuun taikka alanvaihtoon, jotta pitkistä ja tuhoisista työttömyysjaksoista vältyttäisiin.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kalle Leppikorpi:

Mielestäni nykyinen malli, jossa olemassa olevat tulot ratkaisevat mm. palveluasumisen oman korvausosuuden on oikeudenmukainen. Omaisuudella voi jokainen osaltaan helpottaa ja luoda vaihtoehtoja myös vanhuudenpäiville, mutta kustannusten taikka palvelunsaantiin se ei saa vaikuttaa.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kalle Leppikorpi:

Mielestäni nykyinen holhoava alkoholipolitiikkamme ei ole poistanut alkoholin haittoja vaan vienyt tuotot ulkomaille ja tuoneet ongelmat kotimaahamme. Vapaampi ja eurooppalaisempi kulttuuri muuttaisi piilottelevan kielletynhedelmän makua kohti sosiaalisempaa kohtuukäyttöä työllistäneet samalla palvelualaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kalle Leppikorpi:

Kuntarakeenteemme on kestämätön tulevaisuuden haasteille ja kuntien velkaantuminen silmällä pitäen, joten voimakasta ohjausta olisi syytä käyttää, jotta kuntapäättäjien henkilökohtaiset intressit eivät ohittaisi yhteistä etua.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kalle Leppikorpi:

Laillinen palkka on on ansaittu laillisesta työstä, joten työntekijöiden yksipuolisella palkka-alennuksilla ei suomalaista yrityselämää nosteta. Mutta kohtuuttomilla yritysjohdon palkkioilla voitaisiin kohtuullistamalla luoda yhteisten talkoiden henkeä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kalle Leppikorpi:

Maamme asuttamisessa tulee noudattaa vapaan liikkumisen periaatetta, jossa kansalaisten liikkuminen valikoi asuinympäristönsä, mutta on otettava huomioon vaikeimmat olosuhteet ja kohtuulliset elinmahdollisuudet kautta maan, jotta elämän edellytyksen joillain tasoinen säilyisi kohtuullisella tasolla.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kalle Leppikorpi:

Toimivat julkiset palvelut ovat kansalaisten tasavertaisten terveyspalveluiden paras tae, jonka rinnalla käytetään myös yksityisiä palveluntuottajia julkisen palvelun tukena, jotka toimivat markkinalähtöisesti.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kalle Leppikorpi:

Perustason sosiaali-ja terveyspalvelut on edullisinta tuottaa paikallisesti, mutta vaativa erikoissairaanhoito on monelta osin perusteltua keskittää erikoissairaanhoidon koottuihin keskittymiin.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Kalle Leppikorpi:

Taksipalvelut ovat osa yhteiskunnan huoltovarmuutta ja turvallisuutta ja tällä ammatinharjoittajien alalla on syytä käyttää valtion ohjausta, jotta laatu ja toiminnan taso ei heikkeni epäterveen kilpailun kustannuksella.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kalle Leppikorpi:

Liiallisesta säätelystä huolimatta pidän maamme etuna, jotta olemme osa taloudellista ja toiminnallista Euroopan unionia.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kalle Leppikorpi:

Pidän maalle sotilaallista liittoutumattomuutta parhaana vaihtoehtona myös jatkossa tulehtuneessa kansainvälisessä turvallisuustilanteesta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kalle Leppikorpi:

Pidän maamme puolustusvoimien resursseja riittävinä, mutta sisäisen turvallisuuden kehittämisen parhaana lääkkeenä pidän poliisin kenttäväen lisäämistä nykyisestään, jossa "sota" on käynnissä jokapäivä.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kalle Leppikorpi:

Pidän kotimaamme työmarkkinoiden kannalta välttämättömänä myös liikkuvan työvoiman käytön, mutta ensisijaisesti tulisi hyödyntää kotimaisen työvoiman käyttö aloilla, joilla kotimaassa vapaata työvoimaa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kalle Leppikorpi:

Edustan arvomaailmaa, jossa avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kalle Leppikorpi:

Haluan olla mukana kantamassa humanitaarista vastuuta niistä, jotka apua tarvitsevat.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kalle Leppikorpi:

Oikeudenmukainen kuri kuuluu kaikille ja luo opiskelurauhaa myös kouluille.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kalle Leppikorpi:

Paljon hyvää, mutta uskonnon ja politiikan yhdistäminen luo usein turhia ristiriitoja.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kalle Leppikorpi:

Ulkoisten palveluiden käyttö luo hyvän lisän julkisille palveluille, mutta emme voi antaa palveluntuotantoa hallitsemattomasti markkinavoimien haltuun.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kalle Leppikorpi:

Palvelutuotantoamme ja sen kustannuksia on tarkasteltava jatkossa entistäkin tarkemmin ja tehtävä koviakin ratkaisuja, jotta veronkorotukset eivät söisi orastavaa talouskasvuamme.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Kalle Leppikorpi:

Suuret tuloerot eivät kehitä yhteiskuntamme kestävää ja tasapuolista kehitystä ja hyvän tasaista jakaantumista.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kalle Leppikorpi:

Julkisen palveluntuotannon tapoja on uudelleen järjesteltävä ja luotava kannustavampia sosiaalisen tuen malleja, jotta toimeliaisuus ja työnteko olisi aina kannattavaa oman talouden tasapainottamisesta.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kalle Leppikorpi:

Talouskasvun luonnissa on huomioitava myös kestävän kehityksen periaatteet.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset