KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Krista Kiuru, SDP, 116

Oma esittely

Olen 40-vuotias, porilainen kansanedustaja. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri. Olen opiskellut mm. yhteiskuntatieteitä Turun yliopistossa. Ennen valintaani kansanedustajaksi olen ollut töissä opetusalalla, Ulvilan ja Meri-Porin lukioissa. Olen saanut olla satakuntalaisten kansanedustaja ja ministeri sekä SDP:n varapuheenjohtaja viime vuodet. Politiikassa asiat eivät tapahdu sattumalta. Tarvitaan tahtoa, määrätietoisuutta ja kovaa työtä, jotta satakuntalaisten tavoitteet näkyvät ja kuuluvat maamme päätöksenteossa. Jatkuvuus takaa, ettei työtä tarvitse aloittaa alusta eduskunnassa. Suomella ja Satakunnalla on vielä paljon saavutettavaa ja saatavaa. Mitään ei saa, ellei pyydä. Olen hyvä pyytämään.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Krista Kiuru:

On totta, että Suomi tarvitsee tulevalla vaalikaudella julkisen talouden tasapainottamista, vientivetoista kasvua sekä rakenteellisia uudistuksia. Velkaantumisen taittaminen laskuun ei ole kuitenkaan itseisarvo, vaan tasapainottamistoimia on tehtävä tavalla, jotka eivät mekaanisesti leikkaa palveluja ja etuuksia. Orastavaa kasvua ei saa katkaista kovalla julkisten palveluiden kurjistamisella ja sopeuttamisella juustohöyläten.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Krista Kiuru:

Tärkeää on, että vaikeassa taloustilanteessa kaikki kantavat vastuunsa kantokykynsä mukaisesti.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Krista Kiuru:

Tarvitsemme energiaratkaisuja, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä. On muistettava, että eduskunta on jo ennen päättänyt kahdesta uudesta luvasta, joista toisen lupaehdot on jo päivitetty, eikä kumpaakaan ole vielä rakennettu. Siksi uusia lupia ei pitäisi myöntää.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Krista Kiuru:

Pitkällä aikavälillä fossiiliset on korvattava muilla energiamuodoilla, mutta ei ole järkevää tehdä ratkaisuja, jotka vaikeuttavat teollisuuden kilpailukykyä tai nostavat kotien energialaskua.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Krista Kiuru:

Julkisen sektorin koko ei ole itseisarvo, vaan se millaisia palveluita sen kautta tuotetaan kansalaisille. Minä kannatan laajoja, tasa-arvoisia ja oikeudenmukaisia palveluita, jotka ovat kaikkien suomalaisten saatavilla.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Krista Kiuru:

Olisi tärkeää opiskella enemmän kuin yhtä kieltä. Jos ruotsin kieli jää valinnaiseksi, monet lapset jättävät ruotsin opiskelematta. Silti yliopistoissa opiskelijoiden olisi suoritettava virkaruotsi. Se aiheuttaisi tasa-arvon vaarantumisrn, sillä useat nuoret olisivat eriarvoisessa asemassa opiskelemaan yliopistoissa, jos virkaruotsin läpäisyä vielä edellytettäisiin. Silloin lapsuudessa tehty kielivalinta saattaa johtaa siihen, että yliopistoon ei voisikaan hakeutua.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Krista Kiuru:

Työllisyyttä parannetaan luomalla uusia työpaikkoja ja vientivetoista talouskasvua, ei kyykyttämällä työttömiä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Krista Kiuru:

Vaikea kysymys. Vanhuspalvelut ovat peruspalveluita. Verovaroin pitäisi saada hyvinvointia myös iäkkäänä. Samassa valtion kassa ei ole pohjaton, siksi omasta varallisuudestaan joutuu jo nyt laittamaan. Jos julkisella puolella ei hoideta, rahalla saa aina yksityisellä puolen. Silloin hyvinvointierot kasvavat entisestään varallisuudesta riippuen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Krista Kiuru:

Tärkeintä olisi saada alkoholin käyttö siirrettyä takaisin ravintoloihin kodeista. Tällä tuettaisiin alan työllisyyttä ja vähennettäisiin alkoholista seuraavia haittoja, kun säännöllinen alkoholinkäyttö kotona vähenisi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Krista Kiuru:

Kannatan kuntauudistuksen jatkoa ja siten kuntien määrän vähentämistä, mutta pakkoa en kannata. Silti kuntien määrä ei ole itseisarvo, vaan se mitä palveluita kuntien ajatellaan suomalaisille tarjoavan. Jos kunta ei pysty lakisääteisiä palveluita järjestämään, pitää pohtia, onko kunnalla edellytyksiä toimia itsenäisenä.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Krista Kiuru:

Suomeen saadaan uusia työpaikkoja tukemalla vientivetoisen kasvun synnyttämistä. Tässä tulee satsata erityisesti korkean jalostusarvon tuotteiden ja palveluiden vientiin. Pitää kysyä, haluammeko kilpailla maailman markkinoilla bulkkituotannolla Aasian maiden kanssa vai korkean osaamisen tuotteilla Yhdysvaltojen kanssa?

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Krista Kiuru:

Suomalaisilla on mahdollista itse valita asuinpaikkansa. Valtio ei voi kuitenkaan kompensoida kaikkia valintoja, esim. haja-asutusalueella elävälle ei voi järjestää ihan samanlaisia palveluja esim. julkiseen liikenteeseen. Valtion on tuettava sitä, että liikenne- ja asumisjärjestelyt sekä maankäyttö ovat tehokkaassa käytössä alueilla, jonne ihmiset kasaantuvat asumaan. Silti kohtuulliset elämän edellytykset on tarjottava valtion tukena kasvukeskusten ja suurten kaupunkien ulkopuolellakin.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Krista Kiuru:

Yksityiset terveyspalvelut täydentävät julkista palveluntuotantoa, mutta päävastuu on edelleen julkisilla palveluilla.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Krista Kiuru:

Nykymalli ei enää toimi, siksi uudistus tarvitaan. On muistettava, että kaikkein pienimmät kunnat eivät nykyäänkään enää tuota itse sosiaali- ja terveyspalveluja.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Krista Kiuru:

Suomessa on laadukkaat taksipalvelut ja niistä on pidettävä kiinni.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Krista Kiuru:

Tarvitsemme uusia tapoja kerätä veroja ylikansallisella tasolla. Miksi rahoitusmarkkinoita ei voi verottaa, kun ruokaa ja lääkkeitäkin voi?

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Krista Kiuru:

NATO-optio tulee säilyttää, mutta en pidä jäsenyyden hakemista ajankohtaisena.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Krista Kiuru:

Uskottava puolustus edellyttää riittävää määrärahatasoa, mutta vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ei pitäisi luvata vain puolustusvoimille lisärahoitusta. Ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sosiaaliturva tarvitsevat kaiken ylimääräisen panostuksen, kuten koulutuskin. Osaamiseen satsaaminen tuo pitkällä välillä myös sijoitettuja euroja takaisin.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Krista Kiuru:

Suomessa on noin 400 000 työtöntä. Heidän työllistämiseensä pitää panostaa. Tässä joukossa on myös maahanmuuttajia, joiden työllistämisekseen ei ole vielä tehty tarpeeksi. Työperäisen maahanmuuton helpottaminen ei ole tarpeen näin vaikeana aikana.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Krista Kiuru:

Olen kannattanut eduskunnassa läpi mennyttä aloitetta tasa-arvoisesta avioliittolaista. Jokaisella ihmisellä tulisi olla jakamaton ihmisarvo saada rakastaa toista ihmistä. Lain edessä oikeuksien tulisi olla samat.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Krista Kiuru:

Ennen kaikkea kouluissa tarvitaan toimia, jotka parantavat koululaisten opiskelumotivaatiota. Uudet oppimisympäristöt, digitaalisuus ja uudet tavat opettaa tekevät kouluista parempia. Tällä hallituskaudella toteutetulla peruskoulu-uudistuksella tavoitellaan opiskelumotivaation nostoa, positiivisten asenteiden lisääntymistä koulunkäyntiä kohtaan ja osaamistason nostoa. Koulussa tarvitaan enemmän yhteisöllisyyttä ja toiminnallisuutta. Ongelmat keskittymisessä kertovat koulumme haasteista paljon.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Krista Kiuru:

Mielestäni vapaus, veljeys ja tasa-arvo muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle. Vakka uskonto on minulle tärkeä, silti uskontoa ei pitäisi sekoittaa politiikkaan. Isänmaan ja ihmisten kotien puolesta pitää kuitenkin aina olla valmis taistelemaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Krista Kiuru:

Julkiset palvelut ovat kaikkia varten, mutta erityisesti niitä, jotka ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa. Meidän ei tule vaikeinakaan aikoina käydä heikoimpien päälle ja murentaa hyvinvointivaltiota.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Krista Kiuru:

Palkkaeroja toki on edellä kuvatuista syistä, mutta tulo- ja varallisuuserojen kasvua ei pidä tavoitella politiikalla, vaan pikemminkin vähentää tällaisia eroja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Krista Kiuru:

Olennaista on se, onko Suomessa riittävää talouskasvua ja työtä, joiden kautta hyvinvointi voidaan rahoittaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Krista Kiuru:

Kestävä talouskasvu ja kestävät työpaikat eivät ole ristiriidassa kestävän kehityksen kanssa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Krista Kiuru:

Talvivaara on opettanut meille paljon.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset