KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Marko Iltanen, SDP, 115

Oma esittely

Automaatioasentaja

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Marko Iltanen:

Ongelma ei ole velkaantumisessa vaan sinä että varotulot ovat tippuneet. Nyt pitää keskittyä verotulojen nousuun. Pääasiassa käyttäisin aikaa vanhojen työpaikkojne turvaamiseen ja uusien työpaikkojen syntyyn.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Marko Iltanen:

Hyvä työ pitää palkita. Kuitenkin jos puhutaan tällä hetkellä kaikille subjektiivisesti kuuluvista eduista kuten lapsilisä. voitaisiin näissä käyttää ns. palkkakattoa minkä jälkeen lisiä ei maksettaisi.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Marko Iltanen:

Suomi tarvitsee ydinvoimaa ollakseen energiaomavarainen maa. tällä hetkellä ostamme aivan liikaa sähköä ruotsista sekä venäjältä

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Marko Iltanen:

On perusteltua että on löydettävä uusiutuvia energialähteitä. tämä täytyy kuitenkin tutkia kunnolla ja esim. ydinvoiman lisäämisellä korvata saastuttavampia energialähteitä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Marko Iltanen:

Menot täytyy suhteuttaa tuloihin. On totta että julkinen sektori on kasvanut samaa vauhtia kuin ennen taantumaa. mutta siitä huolimatta pitää katsoa mitkä palvelut kuuluvat perustarpeisiin ja mitkä eivät.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Marko Iltanen:

Kielten opiskelusta ei ole koskaan haittaa. Kuitenkin ollaan eksytty aiheestaku nopiskelusta tulee pakko. Pitäisin pakollisena lukea vähintään kahta kieltä mutta opiskelukielen valinnassa vaihtoehtoja.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Marko Iltanen:

Nykyiset työssäkäyntialueetkin jo aiheuttavat ongelmia. Asiat ovat harvoin mustavalkoisia joten näin suorien ehtojen kannattamisen kannalla en ole.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Marko Iltanen:

En näe kuin ongelmia tämänkaltaisesta ehdotuksesta. Päälimmäisenä se että tällainen olisi erittäin helppo kiertää.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Marko Iltanen:

Rahoja kuuluu käyttää enemmän perussyiden selvittämiseen kuin oireiden minimointiin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Marko Iltanen:

Ne kunnat mitkä eivät enää pysty huolehtimaan taloudestaa tulee pakkoliittää. kuitenkin ne mitkä tulevat hyvin toimeen niin en näe pakkoa keinona.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Marko Iltanen:

Palkka on todella harvoin se suurin kuluerä esim kappaletavaratuotannossa. Ihmisen on tultava toimeen yhdellä työllä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Marko Iltanen:

joidenkin palvelujen kohdalla on järkevää tehostaa toimintaa. jokainen saa valita suomessa asuinpaikkansa mutta palvelut eivät välttämättä ole samoja joka puolella.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Marko Iltanen:

Jo lähtökohtaisesti ollaan eri asemassa kuin toinen on verovaroilla tuettua ja toinen liikkeenharjontaa.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Marko Iltanen:

Olen samaa mieltä. Sillä varauksella että pitää löytää yhteiset pelisäännöt siihen mitä palveluja ja millä tasolla niitä kuuluu järjestää.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Marko Iltanen:

en muuttaisi nykytilannetta. Taksiyrittäjienkin on tultava toimeen. vapauttaminen voisi polkea hintoja niin alas että yrittäminen ei enää kannattaisi.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Marko Iltanen:

Kyllä suomikin hyötyy mm. yhteisestä valuutasta. lisäksi suuri osa suomen viennistä menee eurooppaan joten joka tapauksessa euroopan merkitys on meille iso.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Marko Iltanen:

Myös rahoitusmarkkinoista voitaisiin maksaa veroa, mutta ei missään nimessä valmistelematta sitä kunnolla. Ensin on mm. päätettävä että mihin nämä tuotot ohjataan. sitä ei saisi käyttää esim. Eu:n budjetin paisuttamiseen ns. optiona

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Marko Iltanen:

Nykyinen yhteistyö on hyvä. Jatkossa suomi voi edelleen tehdä yhteistyötä Naton kanssa mm. puolustusharjoituksissa. Natoon liittyminen tarkoittaisi siirtymistä palkka-armeijaan mitä en hyväksy.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Marko Iltanen:

Liiallinen säästäminen voi näkyä kyvyssämme puolustaa maatamme.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Marko Iltanen:

Työperäisessä maahanmuutossa ei ole sinänsä ole ongelmaa. ongelma on niissä yrityksissä jota kiertävät suomen työehtoja ja maksavat alipalkkaa työntekijöille ja vääristävät kilpailua.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Marko Iltanen:

en suostu antamaan edes sen tarkempaa kommenttia asiasta. Kyseessä päivänselvä asia minulle.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Marko Iltanen:

On vahvan tehtävä tukea heikkoa. Mikäli jotkut perheet joutuvat sodan yms vuoksi pakenemaa kotimaastaan. on meidän vahvana maana tarjottava turvaa. kuuluu ihmisen perusoikeuksiin. Mutta samalla olen myös sitä mieltä että kuulltuureihin pitää sopeutua kun tullaan vieraaksi.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Marko Iltanen:

Kasvatus lähtee kotoa, ei koulusta. Parhaimmillaan yhteistyössä saadaan parhaat tulokset.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Marko Iltanen:

En sekoittaisi Uskontoa politiikkaan,. Osa ihmisistä saa uskonnosta suuntaa elämälleen mikä on hyvä asia. mutta sitä ei kuulu sekoittaa päätöksiin. Moraali ja asenne sekä perinteet ovat sitten taaas eri asia.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Marko Iltanen:

Siitä ei seuraa koskaan hyvää. ja kaikki menee aina samalla kaavalla. kun yritys kasvaa niin säästetään ja tehostetaan kunnes ollaan siinä tilanteessa että tehokkuus on jo ruvennut alentamaan ihmisarvoa. Ihminen on arvokas asia koko elämänsä ajan.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Marko Iltanen:

Tätä kysymystä käytetään aina kun halutaan edetä helpoimmalla tavalla. Pitää avata keskustelu ja miettiä täysin uusia keinoja myös verotulojen kasvattamiseksi.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Marko Iltanen:

riippu siitä mitä suurilla tuloeroilla tarkoitetaan. en usko että ahkeruuden eroissa voi olla niin isoja eroja että toisen vuosipalkka on toisen kuukausipalkka.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Marko Iltanen:

Eivät nämä ole läheskään aina toistensa vastakohtia. uskon että kestävällä teollisuusstrategialla, missä myös yrityksiä kannustetaan käyttämään mm. uusiutuvia energialähteitä, voidaan samalla pitää huolta sekä työpaikoista että luonnosta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset