KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Marianne Ostamo, Perussuomalaiset, 21

Oma esittely

Koulutukseltani olen tietotekniikan insinööri ja diplomi-insinööri. Perussuomalaisten yhteisten vaaliteemojen lisäksi olen valinnut itse keskittyväni koulutukseen ja opiskeluun, nuoriin, työllisyyteen, kotimaisen ruoan tuotantoon ja julkisen sektorin tilaan.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Marianne Ostamo:

Yli varojen ei voida elää jatkuvasti. Leikkauksia on ikävää tehdä, mutta priorisointia tulee suorittaa. Heikoimmassa asemassa olevilta ei kuitenkaan saisi leikata, kuten lapsilta tai vanhuksilta.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Marianne Ostamo:

Suomessa on jo korkea verotusaste. Todella rikkaat pystyvät kiertämään palkkaverotusta verosuunnittelulla. Verosuunnittelua ja kieroilua tehdään enemmän, jos palkkaverotusta vielä kiristetään.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Marianne Ostamo:

On parempi tuottaa itse energiaa, kuin ostaa sitä ulkomailta. Raha ja työ on silloin Suomessa. Ydinvoimaloidenkin käyttöikä tulee täyteen, suunnittelu pitää aloittaa ajoissa. Niin kauan kun uusiutuva energian tuotanto ei ole tehokasta, joudutaan turvautumaan muihin keinoihin.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Marianne Ostamo:

Lähinnä virkamiestasolta voisi turhia virkoja poistaa. Kunnissa kuntaliitosten yhteydessä taataan työpaikat viideksi vuodeksi, vaikka varmasti kaikkia ei enää liitoksen jälkeen tarvita.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Marianne Ostamo:

Ruotsin kielestä ei ole useinkaan työssä hyötyä. Omituista, että enemmistön on pakko osata vähemmistön kieli. Toisen kielen opiskelu englannin ohella on hyvä, mutta kieli tulisi voida itse valita. Itärajalla venäjän kielen opiskelusta olisi enemmän hyötyä.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Marianne Ostamo:

Työssä käydään, jotta saadaan elanto. Ei sen takia, että kaiken työn pitäisi olla suurta huvia.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Marianne Ostamo:

Kuoleman jälkeen henkilö ei omaisuudellaan mitään tee. Sukulaisten ei pidä kärkkyä perintöä, mielummin hyvälaatuinen hoito ja mahdollisimman laadukas loppuelämä ihmiselle itselleen.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Marianne Ostamo:

Yrittäjällä voisi olla vapaus valita, milloin pitää yritystään auki.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Marianne Ostamo:

Pienten kuntien palvelut ovat vaarassa huonontua liityttäessä isompaan kuntaan.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Marianne Ostamo:

Työehtosopimusten hyöty on kyseenalainen, ellei niitä noudateta. Voi luoda epäreilua kilpailutilannetta markkinoille.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Marianne Ostamo:

Parempi on, että julkinen sektori pääasiallisesti järjestää terveyspalvelut. Yksityisen puolen yritykset koittavat tehdä voittoa ihmisten terveysongelmilla. Vaarana hintojen nousu.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Marianne Ostamo:

Suomessa taksit ovat turvallisia ja luotettavia, hinnat on tiedossa etukäteen. Vapaa kilpailu voisi muuttaa tämän huonompaan suuntaan. Toisaalta jotain kilpailua olisi hyvä olla. Taksit ovat erittäin kalliita, halvemmat hinnat voisivat lisätä käyttöä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Marianne Ostamo:

Avioliitto ilman ulkopuolista adoptio-oikeutta olisi parempi. Lasten etu tulisi olla ennen aikuisten etua. Lapsi kaipaa mallia kummaltakin sukupuolelta.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Marianne Ostamo:

Auktoriteettejä tulee kunnioittaa. Nykyään opettajilla tuntuu olevan liian vähä oikeuksia.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Marianne Ostamo:

Hinnat voivat nousta aikojen saatossa. Parempi on, että julkisesti tuotetaan, jolloin ei tavoitella voittoa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Marianne Ostamo:

Sosiaalietuuksien leikkaaminen on hankala asia. Pahentaa köyhimpien tilannetta ja lisää yhteiskunnan pahoinvointia. Toisaalta verojakaan ei voida jatkuvasti korottaa. Julkisten palvelujen tehokkuutta on tarkasteltava kriittisesti.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Marianne Ostamo:

Suuret palkat eivät suoraan kerro ihmisen lahjakkuudesta ja ahkeruudesta. Palkka ei välttämättä kohoa koulutuksen ja ahkeruuden myötä. Tietyt alat ovat alipalkattuja, osa ammateista taas ylipalkattuja.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Marianne Ostamo:

Etuudet ja palvelut ovat olleet jo pitkään. Sosiaalietuusjärjestelmä kaipaisi silti parannuksia.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Marianne Ostamo:

Suomessa ympäristöasiat on kuitenkin hyvin hoidossa.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Marianne Ostamo:

Ympäristöä tulee toki suojella, toisaalta äärimmilleen vietynä me emme aja edes autoilla...
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset