KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Maarit Markkula, Perussuomalaiset, 19

Oma esittely

maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi opettaja

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Maarit Markkula:

Palveluiden ja etuuksien tarpeellisuus on punnittava ensin ja turhat karsia pois ja sitten muut keinot käyttöön

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Maarit Markkula:

Jokaisen pitää osallistua mahdollisuuksiensa mukaan hyvinvointivaltiomme ylläpitoon.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Maarit Markkula:

Kulutuksen vähentämiens mahdollisuudet pitää miettiä ensin ja vaihtoehtoiset energiamuodot eli puun ja biopolttoaineiden hyödyntäminen

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Maarit Markkula:

Turve on uusiutuva luonnonvara ja sitä saadaan omassa maassamme eli omavaraisuuskin täyttyy.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Maarit Markkula:

Julkinen sekrori on liian suuri, mutta tekijöitä vähentällä ei saavuteta kuin kaaos eli turhaa byrokratiaa pitää purkaa hallitusti. Ensin lait järjestykseen ja sitten vasta säästetään reusrsseista

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Maarit Markkula:

Tätä pitää harkita tarkkaan. Venäjän kieli on Itä-Suomessa tärkeämässä asemassa kuin Ruotsin kieli. Ehkä olisi järkevää vähentää Ruotsin opiskelua ja lisätä muiden kielin mahdollisuuksia. Hintalappunsa tälläkin vaihtoehdolla.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Maarit Markkula:

Ei minkä työn tahansa vastaanottovelvollisuutta ja ei kohtuuttomien matkojen päästä, mutta periaatteessa näin olisi hyvä. Tärkeämpää olsi miettiä työperäisten ulkomaalaisten vastaanotto eli ei aloille, joissa on työttömyyyttä esim. rakennusala.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Maarit Markkula:

Nyt näin jo tehdään osittain. Jos vaihtoehtona on tulevaisuudessa lasten velvoittaminen vanhempiensa hoivapalveluiden maksamiseen, niin otetaan hoidettavalta itseltään.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Maarit Markkula:

Ei vapaamat aukioloajat lisää alkoholinkäyttöä. Turha holhous pois.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Maarit Markkula:

Miksi? Eivät kunnat tässä ole ongelma vaan valtion tulo- ja menoarvio. Mihin rahat käytetään? Ongelma on pääkaupunkiseudulla ei maaseudulla. Itsemääräämisoikeutta ei tule rajoittaa.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Maarit Markkula:

Paikallinen sopiminen on ok. Työpaikkoja luodaan lisää yritysten verotusta ja velvoitteita muuttamalla.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Maarit Markkula:

Jokaisella on oikeus valita missä haluaa asua. Valtion laitosten hajasijoittaminen pääkaupunkiseudun ulkopuolelle toisi hyvinvointia kaikille. Nyt luetaan lehdistä jatkuvasti Helsingin asuntopulasta ja muistakin ongelmista.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Maarit Markkula:

Jos kilpailukykyä on. Ei saa tulla lisäkustannuksia.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Maarit Markkula:

Jos kunnat pystyvät tuottamaan palvelut kustannustehokkaasti ja laatukin on hyvä, niin miksi estämään. Erikoissairaanhoidon remonttia tässä odotellaan ja joitakin sosiaalipuolen palveluita voisi siirtää valtion hoidettavaksi, jotta kansalaisten yhdenvertaisuus säilyisi.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Maarit Markkula:

näin on kilpailua ei pitäisi rajoittaa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Maarit Markkula:

Kreikan 7 miljardin tuki Suomen noin 50 miljardin budjetista on käsittämätöntä. Ei hyödytä meitä - ei ainakaan ole siltä näyttänyt. Työttömyys senkun vaan kasvaa. Yhteisistä markkinaalueesta on hyötynsä, mutta eurosta ei.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Maarit Markkula:

en ole tutkinut ongelmaa riittävän tarkasti, jotta osaisin kommentoida

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Maarit Markkula:

Emme halua Naton sotaharjoituslaueeksi ja Venäjää ei kannata ärsyttää, on kuitenkin meille tärkeä kauppakumppani.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Maarit Markkula:

Taitaa kalusto jo vanheta. Oma toimiva puolustusvoima on itsenäisyyden tae.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Maarit Markkula:

Ei työlupia aloille, joissa olisi omaakin työvoimaa saatavilla.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Maarit Markkula:

Aikuiset saavat tehdä mitä haluavat, mutta lapsi ei pidä tähän sotkea. Lapsella on oikeus vanhmpiin ei aikuisilla lapsiin. Avioliitto-oikeuskin ok, mutta kirkkoa ei pidä tähän sotkea on oma instanssinsa. Miksi tästä on tehty koko maata sotkeva kysymys, koska homous ei ole se normaali parisuhde.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Maarit Markkula:

Meillä ei ole resursseja hoitaa asiaa. valtio antaa ensin rahoitusta ja sitten se loppuu, mutta pakolaiset jäävät.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Maarit Markkula:

Opettajilla pitää olla tietyt oikeudet. Hehän sitä "orkesteria" johtavatkin esim. tupakan ja päihteiden käytönvalvonta ok ja kuriakin tulee pitää sopivasti. vanhemmat ottavat joskus kantaa asiaan liian helposti. Tosin on huonojakin opettajia!

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Maarit Markkula:

ehdottomasti!

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Maarit Markkula:

jos kotimainen toimija

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Maarit Markkula:

jos verotusta muutetaan suurituloisimpiin päin ok ja esim. pääomaverotuksella kikkailumahdollisuutta vähennetään. Täytyy ensin miettiä mitkä palvelut pidetään ja mistä voisi luopua.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Maarit Markkula:

Kohtuudella. Ei tässä kukaan ihan oikeasti olen niin ihmeellinen, että monen kymmen tuhannun tulot olisivat ok. taustalla on aina tiimi, joka todella hoitaa asiat.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Maarit Markkula:

Sellaiset toiminnot ja palvelut, jotka eivät ole ehdottomia, voisi poistaa.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Maarit Markkula:

Luontoa pitää suojella luonnonsuojelijoilta. Esimerkiksi tuulivoima ei todellakaan ole energiatehokasta ja luontoa säästävää.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Maarit Markkula:

näin on, mutta tätä ratkaisua ei saa tehdä vihreät. Hankkeita pitää arvioida realistisesti esim. maatalouden ympäristötuki on liikaa vihreiden sorvaamaa, jotka eivät ymmärrä siitä mitään.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset