KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Tommi Laitila, Perussuomalaiset, 16

Oma esittely

Kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja maakuntavaltuuston jäsen Honkajoelta Pohjois - Satakunnasta. Kohtuullisen nuoresta iästä huolimatta monipuolista kokemusta poliittisesta päätöksenteosta. Olen viime vuosina joutunut koviinkin paikkoihin, joissa tarvitaan pitkää mieltä ja yhteistyökykyä. Rohkeutta mielipiteeseen ja päätöksiin löytyy, sekä selkärankaa seisoa niiden takana!

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Tommi Laitila:

Palvelut ja etuudet on käytävä läpi. Pitää ottaa selvää, mitkä niistä ovat välttämättömiä ja mistä voidaan leikata, tuottaa tehokkaammin, sekä tuottavammin. Byrokratiaa on karsittavissa paljon, normeja purettavana ja toki jokin voi ottaa myös kipeään, mutta suun täytyy olla säkkiä myöden.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Tommi Laitila:

Verot tulojen mukaan, mutta verojen kiristyksen tie on kohta kuljettu loppuun. Täytyy pitää huolta, että myös kulutukseen on varaa. Pelkkä rahan siirtely taskusta toiseen ei pitkällä aikavälillä ole järkevää.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Tommi Laitila:

Ydinvoimaa tarvitaan edelleen. Olkiluoto kolmosen virheistä maksetaan vielä kauan, mutta Hanhikivi ja Olkiluoto 4 täytyy saada "tulille". Loviisan laitokset tulevat piakkoin käyttöikänsä päähän ja korvaavaa tuotantoa tarvitaan.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Tommi Laitila:

Kysymykseen on niputettu turve täysin tarpeettomasti. Turpeen käyttöä tulee lisätä, koska se on kotimaista ja sillä on merkittävä työllistävä vaikutus, sekä vaikutukset taseisiin ovat suuria. Turpeen käyttöä lisäämällä voidaan kivihiilen tuonti lopettaa. Maakaasuun suhtaudun neutraalimmin, tosin sekin on tuontienergiaa ja sulkuventtiilin päässä on voimakkaasti venäläisen oligarkin koura.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Tommi Laitila:

Pitää olla tarkkana mistä pienennetään. Hallinto ja erilainen byrokratia on kasvanut suhteettomasti, tekeviä käsiä tarvitaan joka paikkaan. Julkisen sektorin kustannukset ovat kuitenkin suhteettomia, joten toimiin on pakko ryhtyä.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Tommi Laitila:

Lisää valinnaisuutta, Ruotsi ei ole maailman kieli.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Tommi Laitila:

Vaatimukset ovat nyt jo kovia. Eittämättä kannustinloukkuja tulee poistaa, mutta täytyy käyttää maalaisjärkeä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Tommi Laitila:

Varakkailla on jo nyt mahdollisuus käyttää rahojaan yksityisiin, korkeamman tasoisiin hoivapalveluihin. Peruspalvelut tulee turvata varallisuuteen katsomatta ja henkilökohtainen osuus esimerkiksi asumispalveluista on jo nyt varakkaalla korkeampi.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Tommi Laitila:

Eurooppalainen sääntely puree muuten joka paikkaa, miksei tähän ? Aukiolot tulee vapauttaa.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Tommi Laitila:

Pakko on josku paikallaan, mutta pääsäntöisesti pakolla ei tule hyvää lopputulosta.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Tommi Laitila:

Paikallisen sopimisen kautta myös tämä mahdollisuus olisi syytä ottaa huomioon. Jotta emme joutuisi tilanteesen, jossa säännöt muuttuisivat viidakonlaeiksi, niin lakiin tulisi kirjata minimipalkka. Maltilliset palkkaratkaisut ovat nyt välttämättömiä.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Tommi Laitila:

Koko Suomi on pidettävä asuttuna, ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa. Verovarat tulee kohdentaa oikeudenmukaisesti, eikä mitään aluetta tule rappioittaa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Tommi Laitila:

Julkisista palveluista on pidettävä kiinni, mutta yksityisistä tulee saada vaihtoehto, jolla täydennetään palveluita. Yksityinen voi myös joskus olla taloudellisempi vaihtoehto.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Tommi Laitila:

Uudistusten myötä tulevat suuralueet eivät saa ottaa ylivaltaa, vaan pienempienkin kuntien palvelut tulee turvata, eikä näin tapahdu, mikäli valta on viety suurille.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Tommi Laitila:

Kilpailua pitää olla.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Tommi Laitila:

Nettomaksuosuudet ovat valtavia ja nousevat edelleen. Rahaa palaa, hyötyjä ei juuri ole. Sääntely tulee ylhäältä, eikä useinkaan ole Suomen edun mukaista.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Tommi Laitila:

En kaipaa ylikansallisia veroja EU:n nimissä. Rahoituskustannusten nousu ei ole Suomen etu.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Tommi Laitila:

Tässä tilanteessa ei ole viisasta kaivaa verta nenästään. Liittoutumattomuus on Suomen etu, eikä Natosta ole tarvittavaa hyötyä, vaan uskottava oma maanpuolustus on avainasemassa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Tommi Laitila:

Maanpuolustus on tärkeää ja se on pidettävä uskottavana. Puolustusvoimat veivät säästöt onnistuneesti maaliin, mutta nyt on huolehdittava varustelusta mm. uusimalla vanhentunutta laitteistoa ja huolehdittava joukkojen varustamisesta nykyaikaisten vaatimusten mukaan.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Tommi Laitila:

Kansallinen työttömyys on noussut valtavasti. Työvoimapulasta ei edelleenkään ole merkkejä. Mikäli yrityksillä on tarvetta esim. kausityöntekijöihin, huolehtivat he itse tarpeistaan.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Tommi Laitila:

Tärkeintä on rakkaus ja se, että pystyy pitämään huolta. Lopullisen päätöksen adoptioon tekeen viranomainen, joka nähdäkseni osaa ratkaisun tehdä lapsen edun mukaisesti.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Tommi Laitila:

Kunnalla ei ole resursseja, eikä valtio huolehdi kustannuksista riittävästi.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Tommi Laitila:

Liian paljon on rajattu oikeuksia huolehtia kurista, tämä vaarantaa jopa turvallisuutta ja heikentää oppimistuloksia. Rajat pitää olla ja myös järki kurin ylläpitämisessä.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Tommi Laitila:

Koti ja isänmaa ovat keskeisiä asioita, mutta uskontoa en halua sotkea politiikkaan.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Tommi Laitila:

Julkisia on hyvä täydentää yksityisillä ja se on usein myös taloudellisesti järkevää, kuin myös palveluiden saatavuuden kannalta hyödyllistä.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Tommi Laitila:

Julkisissa palveluissa on paljon petrattavaa ja läpikäytävää, leikkaukset eivät edes tarkoita palveluiden heikentymistä yksiselitteisesti. Veron korotukset ovat haitallisia ostovoiman kannalta. Palveluita on kehitettävä suuntaan, jossa käytettävissä oleva varallisuus riittää niiden ylläpitoon.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Tommi Laitila:

Tuloeroja on aina, mutta suuret tuloerot eivät ole mikään lahjakkuuden, tai ahkeruuden mittari.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Tommi Laitila:

Heikoimmista on pidettävä huolta, mutta on kaikkien nähtävissä ettei rahat riitä joka paikkaan. Ei kaikille kaikkea, mutta on olemassa kansanosaa, joiden eläminen on turvattava nykyisten etuisuuksien kautta. Nykyisten kaltainen hallinto ja siihen liittyvä byrokratia on valtavan suurta ja ihan ensimmäisenä täytyy virtaviivaistaa sitä ennen kuin kosketaan varsinaiseen palveluun.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Tommi Laitila:

Ympäristöstä tulee pitää huolta, mutta tällä hetkellä ympäristöasiat ovat liian korostetusti haittaamaassa kehitystä mm. kaavoituksessa. Maalaisjärkeä ja sitä, että alueen ihmiset tuntevat parhaiten omat olosuhteensa, ei virastossa istuvat suojelijat.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Tommi Laitila:

Vaikutukset tulee arvioida, kuitenkin niin, ettei korosteta myöskään ympäristön suojelullisia näkökulmia yli kaiken muun. Haitallisuudestakin voi olla monia mielipiteitä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset