KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jari Koskela, Perussuomalaiset, 15

Oma esittely

Yhteiskuntatieteiden tohtori, teologian maisteri, civilekonom

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jari Koskela:

Velkaantuminen on saatava pysähtymään ja käännettävä laskuun. Meillä pitää olla valmiuksia väliaikaisesti tinkiä myös joistakin ei-keskeisistä palveluista ja etuuksista.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jari Koskela:

Lähtökohtaisesti verotusta ei pidä enää yhtään kiristää. Parempiosaisilla on kiristämiseen paremmat edellytykset, kuin pienipalkkaisilla.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jari Koskela:

Ydinvoima on eilispäivää. Tulevaisuuden energiatuotanto tullaan kehittämään riskittömämmäksi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Jari Koskela:

Kivihiilestä ja maakaasusta voimme luopua, mutta turpeen käyttöä voidaan jopa tilanteen mukaan tehostaa.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jari Koskela:

Julkinen sektori on 60 % luokkaa BKT:stä, mikä on kaikilla mittareilla mitattuna kohtuuton. Julkista sektoria pitää tiivistää ja samalla lisätä panostusta yksityiselle sektorille.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jari Koskela:

Vastustan kaikkea pakkoa. Ruotsin kieltä pitää voida opiskella samalla tavalla kuin esimerkiksi englantia.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jari Koskela:

Suomalaisille työ ja työn tekeminen on kautta vuosisatojen ollut kunnia-asia. Työstä pitää saada merkittävästi parempi korvaus kuin työttömyyskortistosta. Työ kuuluu etuoikeutena jokaiselle kansalaiselle ja samalla elämänlaatu paranee ja mahdolliset ongelmat vähenevät myös yhteiskunnan kannalta.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jari Koskela:

Kysymys on harhaanjohtava, sillä tälläkin hetkellä ikäihmiset käyttävät omaisuuttaan ja eläkkeitään merkittävästi erilaisiin hoivapalveluihin. Ei siis pakkoa tähänkään kohtaan.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jari Koskela:

Järjestelmä on nykyisellään riittävän toimiva, emme tarvitse siihen muutoksia.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jari Koskela:

Kuntien määrää pitää vähentää, mutta vappaehtoisesti ja neuvottelemalla.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Jari Koskela:

Vallitsevassa tilanteessa on noudatettava sopimuksia.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jari Koskela:

On monta syytä, miksi suomi kannattaa pitää asuttuna, kuten tähänkin asti. Jos maaseutu autioitetaan, siitä tulee meille suurempi lasku pitkässä juoksussa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jari Koskela:

Me tarvitsemme vahvan yksityisen sektorin julkisen rinnalle. Molemmat täydentävät toisiaan. Hinnat pysyvät kurissa. Molemmat pakottavat toisiaan kehittymään ja löytämään uusia ratkaisukeinoja.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jari Koskela:

Isommat yksiköt ovat useasti tehokkaampia, mutta paikallisella kunta- tai kuntayhtymätasolla hallitaan parhaiten alueen ongelmat sekä rahankäyttö.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Jari Koskela:

Taksiautoilu on luvanvaraista toimintaa. Vaarana on, että tilanne riistäytyy käsistä, jos liikaa vapautetaan säädöksiä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Jari Koskela:

Nyt on myöhäistä katua, me olemme mukana EU:ssa. Tässä vaiheessa ei ole enää järkevää erottautua EU:sta. Eurosta eroamista sensijaan kannattaa harkita perusteellisesti.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Jari Koskela:

Oli viisasta jäädä ulkopuolelle rahoitusmarkkinaverotuksesta. Meillä mm. eläkesijoitukset ovat poikkeuksellisen mittavat (150 miljardia). Vero tulisi eläkkeen maksajille, työnantajille, työntekijöille ja tuleville eläkkeensaajille erittäin kalliiksi.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jari Koskela:

Valmiudet pitää aina olla olemassa, mutta hakemusta ei kannata kiirehtiä. Tilanteet saattavat muuttua kuitenkin nopeasti. Jos Ruotsi päättää liittyä Natoon siinä tapauksessa meilläkin pitää olla valmius toimia samoin.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jari Koskela:

Kun haluamme pitää toimivan ja uskottavan puolustuksen, puolustusvoimien kaluston tulee olla tätä päivää.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jari Koskela:

Tällä hetkellä meillä tulee työelämään 10 000 ihmistä vähemmän, kuin sieltä poistuu. Tämä tarkoittaa, että olemme tulossa tilanteeseen, jossa työperäinen maahanmuutto on välttämätöntä. "Tarveharkinta" mielestäni tarkoittaa juuri sitä, että jos on tarvetta olemme valmiita ottaamaan vastaan työperäistä maahanmuuttoa.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Jari Koskela:

Vastaanottokeskusten perustamisista eri kuntiin on sekä hyviä että huonoja kokemuksia. En näe perustamiselle ylitsepääsemättömiä esteitä.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jari Koskela:

Kuri sana on tässä harhaanjohtava. Mieluummin puhuisin säännöistä ja niiden noudattamisesta.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jari Koskela:

Pitää olla jotakin kovaa, minkä päällä seisoo ja yllä esitetty kolmikanta antaa turvallisen jalustan niin politiikalle kuin poliitikoille.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jari Koskela:

Julkinen ja yksityinen puoli kulkevat käsi kädessä. Ulkoistaminen osan yksityisten yritysten tuotettavaksi synnyttää terveen kilpailutilanteen ja samalla kehittää myös julkista puolta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jari Koskela:

Veronkorotukset eivät ole oikea vastaus. Ratkaisu pitää löytyä toisaalta. Vastaan näin, koska tämä on joko tai -kysymys.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jari Koskela:

Aina tulee olemaan niitä, jotka ansaitsevat enemmän kuin toiset. Totta on, että työmies on palkkansa ansainnut. Minkä on ahkeruudellaan ansainnut on sallittavaa, mutta ahneutta en hyväksy missään muodossa. Eivätkä suuret tuloerot voi koskaan olla itseisarvo elämälle.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jari Koskela:

Me velkaannumme 6-8 miljardia euroa joka vuosi ja velkamme on jo yli 100 miljardia euroa. Emme voi jatkaa nykyistä menoa. Joudumme lähitulevaisuudessa tinkimääm joka paikasta, myös palveluista ja sosiaalietuuksista.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Jari Koskela:

Tämänhetkisessä tilanteessa ainakin väliaikaisesti niin on viisasta toimia.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Jari Koskela:

Aina päätöksenteossa pitää arvioida myös vaikutukset ympäristöön. Mutta kuten edellisessä kysymyksessä vastasin: äärimmäisessä tilanteessa talouskasvu ja uudet työpaikat ovat tärkeitä. Niitäkään ei kuitenkaan hinnalla millä hyvänsä.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset