KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Petri Huru, Perussuomalaiset, 12

Oma esittely

Olen 48 v ylipalomies-sairaankuljettaja, lähihoitaja sekä kaupunginvaltuutettu Porissa.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Petri Huru:

Pidemmän päälle velat on myös maksettava, joten pelkästään velaksi ei voi elää, valtiokaan. Kohdennetaan leikkaukset turhaan byrokratiaan ja säästetään tekevät kädet. Autetaan velaksi tarvittaessa itseämme, ei muita.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Petri Huru:

Jos veroja on korotettava, tulisi ennen palkkaverotuksen korottamista harkita esimerkiksi varallisuuden verottamista.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Petri Huru:

Suomessa tuotettu ydinvoima on riittävän turvallinen siirtymäajan energian tuotantomuoto. Näkisin tekniikan kehittyvän seuraavan sadan vuoden aikana niin paljon, että silloin emme välttämättä tarvitse enää ydinvoimaa. Ydinjätteen vaarallisuuden aikajanan häntäpäässä sata vuotta on mitätön aika.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Petri Huru:

Riippuu mikä on energiatuotannon omavaraisuusasteemme silloin. Jos ydinenergia lisääntyy riittävästi, voidaan ulkomaisista energianlähteistä purkaa vastaava määrä. Kotimaisen energian käytöstä ei pidä luopua ennen ulkomaista.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Petri Huru:

Turha byrokratia ja hallinto purettava pois ja sille purkutalkoolle poliittinen ohjaus. Viranhaltijat eivät itse sitä kykene tekemään.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Petri Huru:

Opiskelun tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja taloudelliseen- sekä kansainväliseen näkökantaan. Itärajalla ei turistien kanssa kaupankäyntikieli ole ruotsi. Jos halutaan englannin lisäksi toinen pakollisesti opiskeltava kieli, olisi opiskelijan saatava valita se itse.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Petri Huru:

Työnteon olisi oltava houkuttelevampi vaihtoehto kuin kotona makaaminen ja elannon hakeminen luukulta. Toki työtä täytyy olla tarjolla ja velvoitteet tarjotun työpaikan vastaanottamiseksi inhimilliset. Tällä ei myöskään saa olla työntekijän oikeuksia polkevia vaikutuksia.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Petri Huru:

Ei ainakaan monikansallisten hoivapalveluyritysten voiton tavoittelun kohdalla.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Petri Huru:

Holhoamisen sijaa valistusta nuorille ja sieltä muutos suomalaiseen juomakultuuriin.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Petri Huru:

Riippuu miten se tehdään ja mahdollistetaan siitä saatavan hyöty. Päällekkäisen hallinnon syntymisen estämiseksi viranhaltijat tarvinnevat poliittista ohjausta ja tarvittaessa pakkoa tähän, ettei vähennykset kohdistu pelkästään palveluihin ja tekeviin käsiin.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Petri Huru:

Lähtökohtaisesti ei. Muilla keinoilla tulisi kannattavuutta parantaa.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Petri Huru:

Kyllä ihmisellä pitää olla oikeus valita asuinpaikkansa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Petri Huru:

Verovaroin ei tule tukea ainakaan sellaisia palveluita joista voitot menevät ulkomaille ja veroparatiiseihin.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Petri Huru:

Osittainen valvonta estää toimintaa villiintymästä ja luo turvallisuutta ettei tule myöskään yllätyksiä hintojen yläpäässä.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Petri Huru:

Maksettaviin kustannuksiin nähden haitta isompi kuin saatava hyöty.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Petri Huru:

Suomen ei ole syytä lähteä epäselvään verojärjestelmään kasvattamaan jo ennestään suuria EU maksuja.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Petri Huru:

Suomi on perinteisen rauhanturvaamisen ja -välittämisen suurvalta. Hyödymme enemmän puolueettomuudesta edellämainittujen markkinoinnissa.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Petri Huru:

Uskottavan puolustuskyvyn saamiseksi on määrärahoja korotettava ja esimerkiksi kyberturvallisuuden valmiuksia tulee parantaa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Petri Huru:

Työperäisen maahanmuuton tulee perustua kyseisen maan työehtosopimuksiin ja palkkatasoon ollakseen terveellä pohjalla, myös EU:n sisällä.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Petri Huru:

Lapsia ei pidä sekoittaa näihin juttuihin.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Petri Huru:

Ei voi olla automatio, että pitää hyväksyä. Täytyy voida keskustella esim. kotikunnan taloudellisista resursseista.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Petri Huru:

Ei tiukka kuri itsessään tee kouluista parempia, mutta opettajilla on oltava riittävät oikeudet ja valtuudet pitää yllä järjestystä kouluissa.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Petri Huru:

Luulisi näiden arvojen olevan itsestään selvyys jokaiselle isänmaan etua ajavalle politiikolle siitä huolimatta, että nämä olisi minkään puolueen vaaliohjelmissaan mainitsemia.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Petri Huru:

Yksityisiä voidaan käyttää täydentämässä julkisia palveluita tarvittaessa.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Petri Huru:

Julkisista palveluista tulisi purkaa kaikki turha byrokratia ja päällekkäinen hallinto.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Petri Huru:

Toki ahkeruus tulee palkita. Kohtuuden tulee kuitenkin ohjata palkitsemista, eikä tavoitteena voi olla suuret tuloerot.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Petri Huru:

Sosiaalietuudet ovat meillä asialliset. Niiden kustannukset toki nousevat jos sallimme yhä sosiaalitukiperusteisen turismin.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Petri Huru:

Jos talous on kuralla, tulee se hoitaa kuntoon ensin, jotta on varaa pitää huolta luonnosta.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Petri Huru:

Täysin selvissä ja toistuvissa tapauksissa voidaan turhan byrokratian poistamiseksi päätöksiä tehdä ilman arviointia.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset