KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Toni Salomäki, Piraattipuolue, 127

Oma esittely

Olen 35-vuotias mediatekniikan insinööri Kokemäeltä ja akoinaan valmistunut Keskipohjanmaan Ammattikorkea koulusta. Olin myös aikoinani perustamassa piraattipuolueen Oulunseudun piiriyhdistystä ja toimin sen puheenjohtajana, kunnes muutin Kokemäelle. Politiikassa tärkeitä asioita minulle ovat tarpeettoman perustulon käyttöön otto, byrokratian vähentäminen, avoimen lähdekoodin hyödyntäminen, internetin neutraliteetti ja avoimuus. Mielestäni valtion pitäisi tehdä enemmän kongreettisia uudistuksia verokikkailun sijaan.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Toni Salomäki:

Ensisijaisesti mielestäni tulisi verottaa sieltä mistä on varaa verottaa eli eliitiltä ja sitten leikkailla esimekiksi vaikka byrokratiasta

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Toni Salomäki:

Jos se toteutetaan thorium ja nestesuola reaktorilla

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Toni Salomäki:

Vähentää ainakin. Luopumisen voi tehdä pikkuhiljaa sitä mukaa kun niitä voidaan korvata

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Toni Salomäki:

Turhaa byrokratiaa voisi rajoittaa, mutta sitten taas tukiin en koskisi

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Toni Salomäki:

ei lisättävää tähän

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Toni Salomäki:

Saataisiin vain huonosti motivoituneita työntekijöitä. Voi olla jopa enemmän haittaa kuin hyötyä

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Toni Salomäki:

Varallisuus pitäisi monissa asioissa ottaa huomioon vaikka se eliitistä epäreilulta kuulostaisikin

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Toni Salomäki:

Rajoituksista on vain haittaa

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Toni Salomäki:

Ei ainakaan pakolla

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Toni Salomäki:

Muita keinoja pitäisi olla, vaikka esim sosiaalimaksujen siirtämistä yleiseen verotukseen, jolloin työnantaja maksaisi tehdyistä työtunneista työntekijöiden sijaan

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Toni Salomäki:

Ainakin maatalous olisi hyvä pitää toiminnassa

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Toni Salomäki:

Yksityiset palvelut heikentävät julkisten laatua olemassa olollaan. Esim. lääkärit siirtyvät yksityiselle puolelle parempien palkkojen perässä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Toni Salomäki:

Suomen terveys palvelut olisivat tasapuolisempia eripuolella maata jos valtio ottaisi niistä vastuun

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Toni Salomäki:

Kyllä, kunhan siinä ei tule muita lieveilmiöitä mukana.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Toni Salomäki:

Nykyisesä mallissaan se ei ole kansalaisten eduksi.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Toni Salomäki:

Ei parane provosoida Venäjää. Plus Naton mukana voi tulla muita sotilaalllisia vastuita.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Toni Salomäki:

Nykyinen rahoitus vaikuttaa riittävältä

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Toni Salomäki:

Ainakaan ei pitäisi perus töiden kohdalla, koulutusta ja erikois osaamista vaativissa töissä asia monimutkaisempi

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Toni Salomäki:

Tasa-arvo

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Toni Salomäki:

Kiusaamiseen olis hyvä puuttua tiukemmin ja kuitenkin olisi hyvä vähentää laitosmaisuutta

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Toni Salomäki:

Vapaa-ajattelulla luodaan inhimillisempi yhteiskunta

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Toni Salomäki:

Oman ymmärrykseni mukaan yksityistäminen tulee ainakin katteen verran kalliimmaksi, kun joudumme maksamaan yrityksen voiton tavoittelusta.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Toni Salomäki:

Korotetaan vain verotusta yläpäästä progressiivisesti. Ja erityisesti osakeosinkoja ja voittoja tulisi verottaa progressiivisesti ja ankarammin, kun sen kanssa ei edes tehdä todellista työtä

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Toni Salomäki:

Lahjakkuudesta voidaan palkita muilla tavoilla kuin suurilla varallisuuseroilla

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Toni Salomäki:

Niiden lopettaminen se vasta taloudelle raskaaksi kävisikin. Se on hiukan kuin puusta tuhottaisiin juuret.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Toni Salomäki:

Ympäristön tuhoutuminen vasta kalliiksi tulisi ihan taloudellisessakin mielessä

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Toni Salomäki:

Ympäristön tuhoutuminen vasta kalliiksi tulisi ihan taloudellisessakin mielessä
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset