KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Kimmo Vepsä, Kokoomus, 100

Oma esittely

Satakuntalaista tahtoa, karjalaista välittömyyttä ja iloa sekä suomalaista Isänmaan rakkautta. Siitä minut on tehty. Olen rehtori ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, isä ja hyvän koulun ja elämän puolustaja. Haluan ihmisenkokoista hallintoa, työn tekemisen arvostamista. Haluan enemmän tekoja, vähemmän paperia ja puhetta. Tahto välittää. Tahto toimia.

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Kimmo Vepsä:

On suomalaisten pettämistä luvata muuta. Hallinnon purkaminen, toiminnan tehostaminen ja etuisuuksien leikkaukset eivät saa aiheuttaa kohtuuttomia heikennyksiä niille, jotka eniten apua ja huolenpitoa tarvitsevat.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Kimmo Vepsä:

Progressiivinen verotus on hyvä. Suuriin muutoksiin ei ole tarvetta. Veronkorotuksilla ei ole suoraa yhteyttä valtion tulojen kasvuun. Tärkeintä on, että ostovoima ja kuluttaminen kasvavat, jotta työllisyys kasvaisi ripeästi.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Kimmo Vepsä:

Ydinvoima on turvallinen vaihtoehto tuottaa puhdasta energiaa luotettavasti ja edullisesti. Ydinvoima vahvistaa suomalaisen perusteollisuuden kilpailukykyä. Suomi elää sillä, että myymme tavaraa ulkomaille. Pidetään tästä kiinni. Samalla on kehitettävä uusiutuvia energiamuotoja.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Kimmo Vepsä:

Kivihiilen käyttö tulee lopettaa nopeasti - vuonna 2014 sen käyttö väheni 16 %. Maa- ja biokaasut tuottavat puhdasta energiaa mm. lämmitykseen ja liikkumiseen.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Kimmo Vepsä:

Julkinen sektori on päässyt kasvamaan liian suureksi. Menot ja toiminnat tulee kohdentaa niin, että ne vaikuttavat suoraan ihmisten arkeen ja hyvinvointiin.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Kimmo Vepsä:

Kielitaito avaa ovia tulevaisuuteen. Ruotsin kielen osaaminen on tällä hetkellä meille tärkeää. Kysymys ruotsin kielen asemasta tulee ajankohtaiseksi aikaisintaan 4-5 vuoden kuluttua, koska on kysymys kielen perustuslaillisesta asemasta. Pakolla ei opi. Tärkeää on tehdä opiskelusta, myös kielten opiskelusta, houkuttelevaa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Kimmo Vepsä:

Työ on osa ihmisyyttä. Työn kautta elät osana tätä yhteiskuntaa. Työn kunnioittaminen, arvostaminen ja tekeminen ovat lähtökohta täysipainoiselle elämällä.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Kimmo Vepsä:

Ihmiset ovat käyneet töissä ja maksaneet verot ja tätä kautta ostaneet esimerkiksi omakotitalon. Onko niin, että toisen puolison hoitomaksujen kattamiseksi yhteinen koti myydään. Tulevaisuudessa ikääntyvät tekevät itsenäisesti ratkaisuja asumismuotojen ja hoitopalveluiden hankkimiseksi ja käyttävät omaa rahaa näihin palveluihin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Kimmo Vepsä:

Emme voi rajoittaa kotonakaan juomista, vaikka se jossain tapauksissa olisi monille perheille hyväksi.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Kimmo Vepsä:

Pakko tulee vastaan, kun rahat ovat lopussa kunnan kassasta ja velkapiikki on täynnä. Toivon, että Satakunnassa on vastuullisia poliitikkoja ja johtavia virkamiehiä, jotka ymmärtävät, että yhdessä tekeminen mahdollistaa kunnallisten palveluiden turvaamisen. Satakunta tarvitsee nyt yhteisen suunnan. Valitaan mieluummin suunnaksi menestys kuin jatkuva alamäki.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Kimmo Vepsä:

Tärkeintä on, että sovitan yhteiset pelisäännöt. Työn tuottavuutta on pakko nostaa. Sovitaan yhteisesti miten. Tarvitsemme menestyviä yrityksiä, jotta saamme lisää työpaikkoja. Tarvitsemme osaavaa ja ahkeraa työvoimaa. Työmies on palkkansa ansainnut ja menestyvä yrittäjä on onni meille kaikille.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Kimmo Vepsä:

Meidän tulee huolehtia, että kaikki saavat peruspalvelut asuinpaikasta riippumatta. Olemme kuitenkin tilanteessa, että palveluita tullaan entisestäänkin keskittämään ja tämä aiheuttaa heikennyksiä syrjäisimmille alueille.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Kimmo Vepsä:

Yksityisten terveyspalveluiden ja julkisen terveydenhoidon välinen tehtävänjako tulee selkeyttää. Emme pärjää ilman yksityissektoria. Toisaalta kuitenkin julkinen terveydenhoito ottaa kokonaisvastuun erikoissairaanhoidosta. Yksityinen sektori voi hoitaa merkittävän osan terveydenhoidon alueesta tehokkaasti ja kustannuksia alentavasti. Palveluseteleiden käyttöä tulee lisätä.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Kimmo Vepsä:

Tästä vallitsee jo laaja puolueiden välinen yhteisymmärrys.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

Kimmo Vepsä:

Vapaa liikkuvuus, isot markkina-alueet sekä opiskelumahdollisuudet ovat hyviä esimerkkejä EU:n hyödyistä.

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

Kimmo Vepsä:

Emme ole valmistelussa mukana kuten ei myöskään Ruotsi. Veron käyttöönotto olisi viimeistään vuonna 2016 ja siinä olisi mukana 11 EU-maata. Kokoomuksen mielestä vero haittaa liiketoimintaa ja karkottaa ulkomaiset sijoittajat pois Suomesta.

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Kimmo Vepsä:

Natosta saa puhua ja Natosta pitää puhua. Nukkuvaa karhua ei pidä herättää eli juuri nyt ei ole oikea ajankohta ryhtyä ehdottamaan valtionjohdon taholta liittymistä. Asiaa voidaan kuitenkin avoimesti arvioida.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Kimmo Vepsä:

Maailmanpoliittinen tilanne osoittaa, että tarvitsemme vahvaa puolustusta ja puolustustahtoa.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Kimmo Vepsä:

Kohtaamme lähitulevaisuudessa työvoimapulaa. Tärkeää on kuitenkin huolehtia siitä, että maahanmuuttajat työllistyvät ja hoitavat oman osuutensa yhteiskunnan velvollisuuksista ja vastuista.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

Kimmo Vepsä:

Olisi syytä jo jättää tämän asian kanssa peuhaaminen. Eduskunta on asiasta päättänyt ja sillä mennään. Aletaan puhua asiaa. Saako odottava äiti käyttää vapaasti päihteitä? Puututaanko lasten ja naisten pahoinpitelyihin riittävällä voimalla? Näissä on oikeasti kysymys välittämisestä.

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Kimmo Vepsä:

Jokainen kunta tekee ratkaisut omista lähtökohdista käsin.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Kimmo Vepsä:

Tärkeää on, että lapset kasvatetaan kotona. Silloin koulussa ei tarvitsisi puuttua niin paljon oppilaiden käyttäytymisongelmiin. Myös koulun tulee kyetä vastaamaan erilaisten oppijoiden tarpeisiin. Koulu ei ole äiti.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Kimmo Vepsä:

Turvallinen ja rakastava koti pitäisi olla mahdollinen kaikille lapsillemme. Suomalaisuus, identiteettimme ja arvomme on siirtynyt kodin sylistä meihin. Isänmaa edustaa elämäntapaamme, arvoja. Isänmaan puolesta on taisteltu, tehty työtä, hurrattu ja sen puolesta on kaaduttu. Suvivirsi ilmentää meidän kristilliseen maailmankatsomukseen perustuvaa arkeamme ja juhliamme.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Kimmo Vepsä:

Palveluiden tuottaminen tulee toteuttaa niin, että laatu ja kustannustehokkuus määrittävät tuottajan. Yksityistäminen itsessään ei ole tavoite.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Kimmo Vepsä:

Verojen korottaminen heikentää ostovoimaa. Palveluketjuja tulee tehostaa ja käyttää digitalisoinnin luomia mahdollisuuksia. Uudet tekniset mahdollisuudet, ICT-ratkaisut ja mobiilipalvelut tulevat muuttamaan ratkaisevasti lähitulevaisuuden palvelutuotantoa. Nyt tulisi keskittyä asiantuntijapalveluiden laatuun ja varmuuteen.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Kimmo Vepsä:

Olemme leiponeet suomalaista hyvinvoinnin herkkukakkua, jota ei enää ole varaa leipoa. Nyt on kaikkien meidän suomalaisten mietittävä, mistä etuisuudesta olisin valmis luopumaan tai maksamaan vähän enemmän. Jos toinen vanhempi on kotona, niin lapsella ei pitäisi olla oikeutta kokopäivähoitoon päivähoidossa. Tämä on yksi esimerkki säästämisestä.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Kimmo Vepsä:

Talvivaara on tästä varoittava esimerkki. Suomi elää myös kauniista ja puhtaasta ympäristöstään. Siitä maineesta on tärkeä pitää kiinni.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Kimmo Vepsä:

Ympäristö on pääoma, jonka jätämme seuraaville sukupolville.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset