KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Suvi Mykrä, Kokoomus, 98

Oma esittely

Fysioterapeutti YAMK

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Suvi Mykrä:

Velan kasvattaminen on pysäytettävä. Emme voi jättää tuleville sukupolville kohtuutonta velkataakkaa.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Suvi Mykrä:

Työn verotusta tulee keventää kaikilla ja siten mahdollistaa ostovoiman lisääntyminen.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Suvi Mykrä:

Meillä on ydinvoimaosaamista, käytetään sitä hyväksi.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

Suvi Mykrä:

Samaa mieltä siinä, että omavaraisempaan energiantuottamiseen pitää pyrkiä, mutten näe, että olisimme vuoteen 2025 mennessä valmiita luopumaan esim. maakaasun käytöstä.

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Suvi Mykrä:

Julkisen sektorin supistaminen on tie kohti innovatiivisempaa ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Suvi Mykrä:

Kannatan valinnanvapautta myös kielivalinnoissa. Kielten opiskelu on valtava mahdollisuus, kannustetaan lapsia ja nuoria siihen olipa kyseessä mikä kieli tahansa.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Suvi Mykrä:

Sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta on aina kannatavampaa, että ihmiset työllistyvät. Työ luo hyvinvointia. Työpaikan vastaaottamisesta voisi edelleen kieltäytyä esim. työmatkan kohtuuttomalla pituudella.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Suvi Mykrä:

Mielestäni ihmisen varallisuutta ei ole tarkoituksenmukaista säästää perijöille yhteiskunnan kustannuksella.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Suvi Mykrä:

Luovutaan turhasta sääntelystä.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Suvi Mykrä:

Pakko on aina huono porkkana.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

Suvi Mykrä:

Työpaikkojen määrä tuskin tulee lisääntymään vaikka yritykset voisivat maksaa pienempää palkkaa. Työpaikkojen lisäämiseksi tarvitsemme muutoksia yritysverotukseen ja paikallisen sopimisen mahdollisuuden.

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Suvi Mykrä:

Suomi ei menesty niin, että kaikki ihmiset asuvat pääkaupunkiseudulla ja isoissa kasvukeskuksissa.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Suvi Mykrä:

Kunnilla tulee säilyä järjestämisvastuu ja asiakkaan valinnanvapaus on oltava uudistuksen keskiössä.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

Suvi Mykrä:

Nykyinen käytäntö turvaa meille luotettavan taksin. Taksit kuljettavat paljon vanhuksia ja koulukyytejä ja voimme luottaa sekä hintaan että laatuun. Myös taksien päivystys on turvattu nykymallissa.

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Suvi Mykrä:

Selvitystyö Natoon liittymisestä pitää tehdä.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Suvi Mykrä:

Puolustusvoimat on pidettävä elinvoimaisina.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

Suvi Mykrä:

Koen, että oma kotikuntani on tähän tarkoitukseen liian pieni. Emme pysty tarjoamaan esimerkiksi turvapaikanhakijaperheiden lapsille heidän tarvitsemiaan koulupalveluita. Isommilla kunnilla on tähän paremmat mahdollisuudet.

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Suvi Mykrä:

Pitää luottaa kouluissa työskenteleviin ammattilaisiin ja heidään ammattitaitoonsa määrittää koulun säännöt.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Suvi Mykrä:

Tähän lisäksi vielä suvaitsevaisuus.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Suvi Mykrä:

Julkista sektoria pitää pystyä pienentämään.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Suvi Mykrä:

Veronkorotusten tie on kuljettu loppuun. Palveluiden rakenteista löytyy karsittavaa.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Suvi Mykrä:

Ahkeruuteen tulee kannustaa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

Suvi Mykrä:

Asiat ovat harvoin näin mustavalkoisia ja kompromissi löytyy yleensä selvitysten ja keskustelun avulla.

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}

Suvi Mykrä:

Ympäristövaikutusten arviointi on tärkeää ja sen pohjalta päätöksenteko on helpompaa.
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset