KAIKKI VAALITULOKSET HS:N TULOSPALVELUSSA

Jaana Laitinen-Pesola, Kokoomus, 96

  • Puolue:  Kansallinen Kokoomus
  • Vaalipiiri:  Satakunta
  • Ehdokasnumero:  96
  • Vaalitulos:  Valittiin
  • Ikä:  56
  • Koulutustaso:  yliopistotutkinto
  • Lasten lukumäärä: 

Oma esittely

terveydenhuollon maisteri ja sairaanhoitaja

JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Vaalikonevastaukset

{{ similarity | number:0 }}%
samaa mieltä kanssasi

1. Suomen velkaantuminen on käännettävä laskuun vaikka se samalla tarkoittaisi leikkauksia palveluihin ja etuuksiin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(1) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Ainakaan päällekkäisiin rakenteisiin ei pidä rahaa laittaa, voimme myös uudistaa toimintatapoja.

2. Hyvin ansaitsevien palkkaverotusta pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(2) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Tuloveroa ei nykyisestä pitäisi ylipäätään kiristää keneltäkään. Tarvitsemme ostovoimaa.

3. Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(3) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Jos haluamme lisää teollisia työpaikkoja, on turvattava vakaa energian saanti.

4. Suomen tulee luopua kivihiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(4) }}

5. Suomen julkinen sektori on liian suuri ja sitä on syytä pienentää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(5) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Julkinen sektorin vastuulla pääsääntöisesti ovat esim. koulutus, hyvinvointi ja turvallisuus. Nämä jatkossakin turvattava. Rakenteita voidaan keventää ja julkisen sektorin on oltava suhteessa talouden tilanteeseen.

6. Ruotsin pakollisesta opiskelusta tulisi luopua.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(6) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Suomalaiset voivat olla myös ruotsinkielisiä ja on hyvä ainakin jollain lailla pärjätä molemmilla kotimaisilla.

7. Velvoitteita ottaa vastaan tarjottu työpaikka pitäisi kiristää.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(7) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Mielestäni olemassa oleva käytäntö ok.

8. Jos ihmisellä on varallisuutta, hänen omaisuuttaan pitäisi vanhana käyttää hoivapalveluiden kustantamiseksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(8) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Myös vanhuuden hoiva pitää turvata kaikille varallisuudesta riippumatta. Kuitenkin jos varallisuutta on, se kannattaa käyttää omaan hyvinvointiin.

9. Alkoholia tarjoavien ravintoloiden pitäisi saada olla auki nykyistä vapaammin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(9) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Alkoholin haittoihin vaikutetaan myös saatavuudella.

10. Kuntien määrää tulee vähentää merkittävästi, vaikka pakolla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(10) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Kuntaliitoksia tarvitaan, mutta pakko ei ole oikea keino.

11. Yritysten pitäisi voida maksaa työehtosopimuksia pienempiä palkkoja, jotta Suomeen saataisiin työpaikkoja.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(11) }}

12. Koko Suomi on syytä pitää asuttuna ja valtion tuettava tätä verovaroin.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(12) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Valtionosuuusjärjestelmällä tähän pyritään, mutta ihmisten pitää itse saada päättää missä asuvat.

13. Sote-uudistuksen yhteydessä yksityiset terveyspalvelut pitäisi nostaa julkisten palveluiden rinnalle samanlaiseen asemaan.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(13) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Yksityiset palvelut sparraavat julkkisia, luodaan vaihtoehtoja ja on mahdollista saada myös kustannuksia näkyviksi. Tarvitaan myös yhtenäiset laatumittarit.

14. Kuntien pitää saada itse tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita, eikä sote-uudistuksessa niiltä saa viedä liikaa pois valtaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(14) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Tarvitaan leveämmät hartiat palveluiden järjestämiseen ja järjestäjä ja tuottaja pitäisi erottaa toisistaan. Jotkut kunnat saattavat pärjätä tuottajina, mutta integroituneita sote-palveluita harvat yksittäiset kunnat pystyvät yksin tuottamaan.

15. Taksien pitäisi antaa kilpailla vapaasti asiakkaista ilman että valtio säätää hinnat tai rajoittaa taksilupien määriä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(15) }}

16. EU:sta on Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(16) }}

17. Hallitus päätti, että Suomi jää ulos osan EU-maiden valmistelemasta rahoitusmarkkinaverosta. Suomen pitäisi mennä mukaan rahoitusmarkkinaveroon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(17) }}

18. Suomen tulisi tällä vaalikaudella ryhtyä valmistelemaan hakemista Natoon.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(18) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Tulevasta hallitusohjelmasta ei pidä sulkea pois mahdollisuutta esim. selvityksen tekemisestä asiasta.

19. Puolustusvoimille on annettava nykyistä enemmän rahaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(19) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Suomi joka tapauksessa tarvitsee oman, uskottavan puolustuksen.

20. EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien kohdalla käytetään nyt "tarveharkintaa" eli työlupien saantia rajoitetaan. Tästä on pidettävä kiinni, eikä työperäistä maahanmuuttoa pidä helpottaa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(20) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. On vain huolehdittava siitä, että Suomeen ei synny kaksia työmarkkinoita.

21. Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(21) }}

22. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(22) }}

23. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(23) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Kouluissa pitää tarjota ja turvata oppimisen edellytykset ja työrauha niin oppilaille kuin opettajille.

24. Perinteiset arvot - kuten koti, uskonto ja isänmaa - muodostavat hyvän arvopohjan politiikalle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(24) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Uskon, että kyseessä asiat, jotka suurimmalle osalle tärkeitä asioita. Näitä ei kuitenkaan yksikään puolue voi omia itselleen.

25. Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(25) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Ulkoistaminen ei kuitenkaa pidä olla ideologista vaan pragmaattista. Täytyy olla laatukriteerit ja kustannuslaskenta niin omista kuin yksityisen tuottamistra palveluista ja tehdä päätökset niiden perusteella.

26. Jos tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata julkisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(26) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Rakenteita pitää pystyä myös tarkastelemaan ja löytää myös uusia tapoja toimia. Veronkorotusten tie alkaa olla kuljettu loppuun.

27. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(27) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Mielestäni tuloerot, ahkeruus ja lahjakkuus eivät ole suorassa yhteydessä toisiinsa.

28. Nykyisen kaltaiset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(28) }}

Jaana Laitinen-Pesola:

Pakko tarkastella kriittisesti olemassa olevia rakenteita.

29. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(29) }}

30. Kaikessa päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

Täysin eri mieltä
En osaa sanoa
Täysin samaa mieltä
Sinä {{ getImportanceText(30) }}
JAA EHDOKKAAN SIVU KAVEREILLESI:

Uusimmat politiikan uutiset